Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Láska vs Vzťahy

Ste psychicky týraná žena?

Ak ste vyrastala v rodine, kde otec psychicky týral vašu matku, možno o tom ani neviete, lebo sa vám takéto správanie zdá byť normálne. Aj to, že vám muž občas povie, čo robíte nesprávne a ako by ste to mali robiť správne, alebo vás skritizuje. Nevidíte na tom nič zlé. Až do chvíle kedy sa neocitnete duševne na dne.

Znaky psychického týrania

Psychické týranie je najhoršie rozpoznateľné a zároveň najrozšírenejšie násilie, ktoré ženy doháňa na pokraj zúfalstva. Vyžaduje istú dávku inteligencie. Prebieha totiž prevažne v slovnej rovine a patrí k nemu okrem všetkých zaužívaných praktík aj udržiavanie partnerky v neistote a zdanlivé dekórum či divadielko spokojného manželstva pred verejnosťou. Aj preto je viac než bežné, že si dlho nikto nič nevšimne.

týranie

Ako odhaliť násilníka, ktorý vám ničí psychiku a sebaúctu:

  • Spochybňuje vás  - Nad všetkým, čo poviete vzápätí zauvažuje a navrhne inú variantu.

  • Bagatelizuje – Ak vyložíte na niečo svoje úsilie a dosiahnete to, čo ste si naplánovali, nepovažuje to za hodné pochvaly, ale vaše úsilie prehliada

  • Nepočúva – Keď niečo hovoríte, nevenuje vám pozornosť a robí popri tom niečo iné, prípadne vás nenechá dohovoriť a začne inú tému

  • Ponižuje – Pri vyslovení vášho názoru sa tvári opovržlivo a zosmiešňuje to, čo ste povedali

  • Porovnáva – Vždy si nájde iný objekt, inú ženu s ktorou vás porovnáva a pri ktorej vyjdete vždy horšia ako ona

  • Krik a nadávky – Aj tam, kde nie je zjavná príčina, vždy si ju nájde na to, aby kričal a nadával, pričom vy ste vinník za všetko, čo sa stalo. 

  • Sledovanie – sleduje každý váš krok, všetko čo robíte, aj s kým telefonujete alebo sa stretávate a vzápätí vám to vyčíta a obviňuje vás z vecí, do ktorých ho nič nie je. 

  • Manipulácia – svojou skrytou manipuláciou vás vždy dostane tam, kde vás chce mať. Vyžaduje od vás aby ste sa obliekali a správali určitým spôsobom, ktorý vám nie je vlastný.

Nič z toho nie je normálne správanie, nepatrí to k šťastnému plnohodnotnému vzťahu a ak s tým niečo neurobíte, môžete skončiť v tom lepšom prípade ako zakríknutá ustráchaná nešťastnica neschopná samostatnej existencie. Konce psychického týrania bývajú kruté: Psychické problémy, depresia, dezilúzia, nutkavo - obsedantná porucha, posttraumatická stresová porucha, Štokholmský syndróm, psychosomatické ťažkosti, fóbie, rezignácia, strata sebavedomia, alkoholizmus, drogy, absolútna závislosť od partnera, totálny rozpad osobnosti až samovražda.

Najlepšou ochranou je prevencia. A keď zistíte prvé náznaky, treba to ihneď začať riešiť a nenahovárať si, že to prejde. Neprejde. Ešte sa to zhorší. Tyrani majú nezmyselné požiadavky a keď ich splníte, vymyslia si ďalšie.  Takže, netreba ustupovať ale vyhľadať čím skôr odbornú pomoc na oddeleniach sociálnych vecí a rodiny a v poradenských a krízových centrách pre týrané ženy.

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
ZANINY
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Leni Maria
Linka:
 
Nikita
Linka: