Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210

Veštenie z kariet a formy výkladu

Výklad kariet je jedno z najrozšírenejších spôsobov nadobudnutia vzťahu s energiami vesmíru a duchovným svetom. Prostredníctvom kariet môže tázateľ nahliadnuť do svojej minulosti a zároveň aj prítomnosti, aby tak nazrel do inštrukcií budúcnosti. Karty, ako jeden z vešteckých nástrojov je prítomný od 15. storočia a stal sa súčasťou života ľudí so spirituálnym zameraním. Tento nástroj si adoptovalo množstvo kultúr, rozšíril sa a získal popularitu hlavne v západných oblastiach, ako je Európa a Amerika. Počas uplynulých storočí sa využitie kariet v duchovných inštrukciách stalo samostatným žánrom. Počas stáročí sa používanie kariet v duchovnom vedení rozrástlo do samostatného žánru.

Veštenie z kariet sa dostalo aj do každodenného života, adoptovalo si ho množstvo kultúr. Od Európy až po Ameriku

Význam pojmu vykladanie kariet je veštenie z kariet používanými v hazardných hrách. Predpokladá sa, že túto formu veštenia priniesli do Európy okolo 14-15. storočia cigáni. Vzdialená história môže siahať až na Blízky Východ a pravdepodobne boli pôvodné karty vyvinuté v desiatom storočí. Niektorí považujú  za krajinu ich zrodu Egypt, ale skutočný pôvod zostáva skrytý. Za prvých veštcov považujú kočovných cigáňov, ktorí sa o veštbu z kariet podelili aj so záujemcami.

Už od 15. storočia sa veštba z kariet považovala za najrozšírenejší spirituálny spôsob v spoznávaní ľudského života. Zo začiatku bola spojovaná len so šťastím, napríklad keď veľký panovníci žiadali o posilnenie ich moci pomocou jasnovidcov a šamanov, ktorí nasledovali starodávne tradície. Následne sa dostala aj do každodenného života, adoptovalo si ju množstvo kultúr od Európy až po Ameriku.

Ako stáročia plynuli, došlo k veľkej zmene a vývoju spôsobu spirituálnych inštrukcií.

Tí, ktorí chcú nazrieť do minulosti, prítomnosti alebo budúcnosti si už v súčasnosti môžu vybrať z rôznych paklíkov kariet.

 • Tarotové karty
 • Anjelské karty
 • Cigánske karty
 • Karty Lenormand
 • Karty Orákulum

Počas dlhej histórie sa objavili rôzne typy kariet a dnes už existuje množstvo foriem veštby z kariet

Dôležité je, aby vykladač kariet našiel najvhodnejšie karty pre seba a získal tak najviac informácií z jedného výkladu. Každý si môže medzi množstvom typov kariet nájsť tie najvhodnejšie. Medzi najznámejšie patria Tarotové karty, Sedmové karty, Anjelské karty, karty Lenormand alebo Cigánske karty.

Anjelské karty

Anjelské karty, podobne ako Tarotové karty podávajú inštrukcie rôznymi výkladmi o ľudských vzťahoch, kariére a iných oblastí života. V priebehu veštby z anjelských kariet sa vytvorí vzťah so spirituálnou silou, ktorá pochádza z neviditeľného sveta.

Pomocou anjelov môžu karty odhaliť skryté faktory, ktoré boli dovtedy neviditeľné. Informácie získané počas veštby z anjelských kariet môžu pomôcť okúsiť božské inštrukcie v budúcich situáciách.

Každá karta v paklíku Anjelských kariet zobrazuje iného anjela s charakteristickým citátom, ktorý pomáha v uvažovaní nad aktuálnou situáciou. Napríklad, na karte archanjela MIchala stojí „Nezabúdaj, kto si.” Tento citát je hlavným učením archanjela Michala, žiada, aby ste nikdy nezabudli, že vždy sú okolo Vás ľudia, ktorí Vás milujú a podporujú bez ohľadu na to, čo sa stane.

Táto karta môže pomôcť hlavne tým, ktorí hľadajú istotu. Sú chvíle, keď mnohí ľudia pochybujú o tom, že sú osobitnou hodnotou pre ľudí okolo nich. V takomto prípade majú pocit, že ich život nemá žiadny zmysel. Táto karta môže pomôcť spoznať tých, ktorí stoja pri nás s čistým srdcom, respektíve identifikovať tých, ktorí nemajú záujem o blaho.

Tento druh veštby z kariet je dokonalá pre ľudí kráčajúcich po spirituálnej ceste, ktorí silne veria vo svojom anjelovi strážnom a duchovnom vodcovi.

Cigánske karty

Niektorí ľudia sú zvedaví na niekoľko vecí súčasne, majú otázky spojené s viacerými životnými oblasťami, nezamestnáva ich iba jediná záležitosť. V takýchto situáciách odporúčame našim veštcom cigánske karty.

Cigánske karty sa prvýkrát objavili na Slovensku okolo roku 1850, ich 52 kartová podoba karty Lenthall bola vytvorená v polovici 16. storočia. V 19. storočí sa rozšírili po celej Európe v rôznych podobách, často ilustrované umelcami. Pri veštbe sa používa 52 kariet, ale takisto je rozšírená aj 36-kartová  podoba cigánskych kariet. 

Koľko veštcov, toľko druhov spôsobov výkladu cigánskych kariet. Každá karta má svoj vlastný význam, ktorý je formovaný, zmenený a konkretizovaný druhou kartou. Práve preto používajú tieto karty v prvom rade pri komplexnejších, podrobnejších veštbách.

Karty Lenormand

Veštba z kariet Lenormalnd je asi najsymbolickejší spôsob veštenia z kariet. Jeden symbol sa spája s iným symbolom, cieľom čoho je, aby sme lepšie porozumeli možné významy a interpretácie odpovede na našu otázku.

Paklík kariet Lenormand je mimoriadne špeciálny, pretože každá z 36 kariet má svoj vlastný význam a úlohu pri výklade. Pri veštení s kartami Lenormand sa počítajú dokonca aj tie najmenšie nuansy. Práve preto poskytuje veštba z kariet Lenormand najkomplexnejší pohľad na danú otázku.

Od Tarotových kariet sa odlišujú hlavne v tom, že karty Lenormand poskytujú rovné a zatvorené odpovede na položené otázky. To je dôvod, prečo sa odporúča veštenie z kariet Lenormand vykonávať výhradne vyškoleným veštcom, pretože nesprávne interpretácie môžu viesť k nepríjemnostiam.

Karty Orákulum

Karty Orákulum zobrazujú rôzne činnosti, ľudí, zvieratá a objekty, ktoré nás sprevádzajú počas veštby. Každá karta je úplne iné a je schopná odhaliť nový spôsob myslenia. Napríklad, ak sa počas veštby objaví karta „jedlo”, tak tá symbolizuje zdravie a vzťahy.

Táto karta upozorňuje, že je nutné napraviť určité ľudské vzťahy, aby človek našiel naplnenie. Koľkokrát sa v živote stane, že pravidelne staviame do popredia iných, aby nás aj naďalej považovali za dobrého človeka, no pritom  úplne zabúdame na naše skutočné ja?

Takže, poslaním kariet Orákulum je rozvíjať osobnosť človeka a to tak, že poukážu na oblasti, ktoré spôsobujú skutočné problémy. Karty Orákulum sú umelecké a farebné, dodávajú neuveriteľnú silu ľuďom, ktorí sú pripravení prijať priame a úprimné rady. 

Veštci vykladajú tieto karty podobným spôsobom ako Tarot, ale sú vhodné aj nato, aby sme sa ich každý deň opýtali, aké základné vlastnosti a hodnoty stojí mať pred očami, aby sa nám podarilo dosiahnuť úspech.

Tarot je asi najrozšírenejší druh veštby z kariet.

Karty v paklíku môžeme rozdeliť do dvoch kategórií: Veľká Arkána a Malá Arkána. Veľká Arkána obsahuje 22 kariet, ktoré skrývajú rôznych ľudí, situácie a symboly spojené s hlavným predmetom veštby. Tieto karty vlastne predstavujú hlavné rozhodnutia, ktoré musíte v spojení s položenými otázkami priniesť .

Každý karta je očíslovaná, takže sa prechádzajúc číselným radom môžete zúčastniť na duchovnej ceste: pomocou Veľkého Arkánu sa odhalia kľúčové faktory zohrávajúce rolu v danej životnej situácii. Pre pochopenie Tarotu je nevyhnutné spoznať logiku Veľkého Arkánu. Ak sa namiesto odhalení menších podrobností, chcete zaoberať výhradne kľúčovými otázkami životných oblastí, tak je vhodné siahnuť po Malom Arkáne. 

Malý Arkán pozostáva z 56 kariet a je rozdelený na rôzne symboly. Čaše predstavujú emócie a vzťahy; mince hmotné veci, cennosti a domov; meče učenie, ťažkosti a výzvy; zatiaľ čo palice súvisia so zdravím, kreativitou, tvorbou a prácou.

Počas Tarotovej veštby veštec zamieša karty paklíka a rozdelí ich na dve časti. Následne vyberie jednu polovicu a zaháji veštbu. Na základe požiadaviek a položených otázok tázateľa rozhodne koľko kariet vytiahne alebo aký spôsob výkladu zvolí, načastejšie výklady: 1 karta, 3 karty, keltský kríž. 

Spôsoby výkladu používajú nato, aby počas výkladu usporiadali karty určitým systémom a na záver tak vznikol príbeh.

Karty poskytujú vždy jasné a otvorené inštrukcie

Vedeli ste, že každý 2. človek počas svojho života  aspoň raz vyskúša nejaký druh veštby z kariet?

Keď hľadá človek konkrétne odpovede na konkrétne otázky, pomocou veštby z kariet:

 • prinesie správne rozhodnutia
 • môže zistiť, ako rozhýbať svoju kariéru, milostný život
 • môže zistiť, čo treba alebo netreba v danej situácií
 • môže získať späť svoje sebavedomie a optimizmus
 • môže privolať šťastie
 • môže si vytvoriť konkrétny plán činov
 • môže sa poučiť z minulosti a pripraviť sa na budúcnosť

Karty poskytujú vždy jasné a otvorené inštrukcie

Veštba z kariet je najlepší spôsob, aby ľudia lepšie porozumeli svojim životom a rozhodnutiam. Toto je obzvlášť užitočné, ak stojíte práve pred rozhodnutím.

Veštba z kariet môže pomôcť v takmer každej životnej oblasti

Veštby z kariet sú populárne, pretože nám poskytujú nové pohľady, inšpirácie a poukážu na tie aspekty osobnosti, ktoré je potrebné opraviť alebo obnoviť. Nie je hanba priznať svoje chyby a zlé vlastnosti. Ba čo viac, práve to je kľúč k rozvoju!

Viac ako polovica ľudí je vo všeobecnosti nespokojná so svojím vzťahom alebo milostným životom

Kedy sa oplatí požiadať o veštbu z kariet? Viac ako polovica ľudí je vo všeobecnosti nespokojná so svojím vzťahom alebo milostným životom. Niektorí sú zvedaví, kedy nájdu toho pravého, kým iní majú strach o budúcnosť svojich detí.

Je načase pripustiť: stretnutie s ľuďmi je jednou z najťažších úloh, ktorej deň čo deň čelíme.  Nakoniec celý náš život je prepojený a naplnený ľudskými vzťahmi.

Sme spoločenské bytosti, čo so sebou prináša ťažkosti. V priebehu veštby z kariet sú karty rovnako prepojené a ovplyvňujú sa, ak my so svojím okolím.

Veštci z kariet dokážu posúdiť, usmernenie ktorého paklíka kariet človeka potrebuje, aby bola veštba z kariet úplne personalizovaná.

Počas veštby nie je nevyhnutné klásť otázky pretože všetky veštby z kariet sú založené na intuícii. To je dôvod, prečo väčšina ľudí, ktorá si vyskúšala nejakú formu veštby z kariet referuje o tom, že takmer veštci videli do ich duše.

Karty sa nevedia rozhodnúť namiesto ľudí, rovnako ako ani nenapovedajú presné výsledky

Avšak ich sila spočíva práve v tom, že vedú ľudí, ukážu im smer, aby sami prišli na riešenie. 

Veštba z kariet pomáha vnímať odkazy vnútorného hlasu, pretože vo vnútri každý vie, cíti čo je pre neho dobré. Bohužiaľ, tieto pocity sú vplyvom spoločnosti a snahy vyhovieť potláčané.

Počas veštby z kariet použije veštec vybraný paklík kariet, aby preskúmal danú situáciu, negatívnu a pozitívnu stránku ľudského problému.

V XXI. storočí môžeme vidieť znovuoživenie veštby z kariet a karty majú významné miesto medzi nástrojmi mnohých veštcov.

Edina Kalmanová

Finančný poradca, Bratislava

Tímea ma včera doslova zachránila! Odhalila predo mnou pravdu o jednej osobe, ohľadne ktorej som ju vyhladala a povedala mi, aby som sa s touto osobou nestretla. Veša som večer plakala, prijala som jej radu napriek tomu, že vtedy som ešte neverila, že to takto bude pre mňa dobre. No potom som dostala správu od kamarátky, že vyhľadal aj ju. Ďakujem!

Judita Makrajová

Dôchodkyňa, Bratislava

Danka, ďakujem za empatiu, ktorou si ma vždy vypočuješ! Mala som úplne rozbité srdce, potrebovala som niekoho, kto si ma vypočuje, bude trpezlivý a porozumie mi, no zároveň ma postaví zoči voči bolestivej pravde ale predsa s dávkou súcitu. V skutočnosti ide o veľmi špeciálny dar, i keď každého život by bol ľahší, ak by si vyberal úprimne.

Angelika Némethová

Lekárka, Kolárovo

Zoranovi som prvýkrát volala asi pred rokom. Už pri prvej príležitosti ma ohromila jeho mimoriadna oddanosť a úžasný spôsob videnia. Povedal mi, aby som bola trpezlivá, teraz to musím naučiť a potom sa všetko vyvinie lepšie. Teraz, o rok neskôr, môžem zhodnotiť, že mal vo všetkom pravdu! Môj život sa vyvíja skvele, som nesmierne vďačná, že som ho našla.

Ján Podhorský

Vodič autobusu, Bratislava

Veľmi sa teším, že už viac ako 5 rokov mám možnosť spolupracovať na svojom živote s Amálkou. Som mimoriadne spokojný, vždy jej zavolám, aby som si overil, či sú moje pochybnosti na mieste alebo nie. Jej odpovede sú 90%-né. Nehovorí vedľa, hovorí len to, čo vidí. Každému ju odporúčam.

Pomôžeme Vám 24 hodín denne!

Veštba z kariet a poradenstvo. Skutočná pomoc od popredných slovenských veštcov.

Zavolajte našim veštcom teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
 

Dostupní veštci lásky:

Vešteniu a numerologii sa venujem 13 rokov, od detstva, mám danost predvidať ... Viac
Telefónne číslo:
 
Linka:
2 EUR/min
 
 
Master
Večernice
Dokážem nahliadnuť do budúcnosti aj minulosti pomocou jasnozrivosti, astrológ... Viac
Telefónne číslo:
 
Linka:
2 EUR/min
 
 
Mám dar vidět věci a předvídat varování, se kterým mohu pomoci vám, i vašim m... Viac
Telefónne číslo:
 
Linka:
2 EUR/min
 
 
Volám sa Dagmarka a som narodená v znamení rýb a ascedent panna. Už od dectva... Viac
Telefónne číslo:
 
Linka:
2 EUR/min
 
 
Master
Kartář Matyáš
Když začínám vykládat karty, vždy se u toho nápojim na vás hlas, a snažím se ... Viac
Telefónne číslo:
 
Linka:
2 EUR/min
 
 
Master
Branislav
Veštim z cigánskych a tarotových kariet. Ocistujem od zlej energie minule živ... Viac
Telefónne číslo:
 
Linka:
2 EUR/min
 
 
Som parapsychológ a liečiteľ.  Viem sa dostať do informačných polí ľudí, iden... Viac
Telefónne číslo:
 
Linka:
2 EUR/min
 
 
Karty robím už 30 rokov. Mám veľa skúseností s ľuďmi, s ktorými som počas svo... Viac
Telefónne číslo:
 
Linka:
2 EUR/min
 
 
Master
Veštkyňa Lýdia
Volám sa Lýdia a zaoberám sa veštením 30 rokov pracujem s Kyvadlom. Karty rôz... Viac
Telefónne číslo:
 
Linka:
2 EUR/min
 
 
Klientom sa venujem nonstop, nemám ohraničený čas veštenia, záleží na tom,na ... Viac
Telefónne číslo:
 
Linka:
2 EUR/min
 
 
Duchovnou cestou kráčam od svojej dospelosti. Pracujem s Anjelským tarotom a ... Viac
Telefónne číslo:
 
Linka:
2 EUR/min
 
 
Majsterka čísiel: zaoberám sa Karmou, Numerológiou, Astrológiou, aj duchovnou... Viac
Telefónne číslo:
 
Linka:
2 EUR/min
 
 
Telefónne číslo:
 
Linka:
2 EUR/min
 
 
Master
Veštec Thomas Ross
Nie je jednoduché nájsť pravého partnera, dokonca nie je ani   jednoduché  sp... Viac
Telefónne číslo:
 
Linka:
2 EUR/min
 
 
Schopnosti: výklad kariet,posielanie energie                    Odbornosť: vý... Viac
Telefónne číslo:
 
Linka:
2 EUR/min
 
 
Vitajte v mojom mystickom svete, som Devana, vaša osobná veštica a sprievodky... Viac
Telefónne číslo:
 
Linka:
2 EUR/min
 
 
Svoj dar pomáhať a viesť som dostal ako dieťa už od vienka duchovnou cestou d... Viac
Telefónne číslo:
 
Linka:
2 EUR/min
 
 
Som Emily veštím z tarotových a anjelských kariet. Viem privolať lásku, posťa... Viac
Telefónne číslo:
 
Linka:
2 EUR/min
 
 

Články

Tarot je, z psychologického hľadiska, vizuálnym stvárnením psychických stavov. Štyri kartové farby určujú úroveň vedomia: meče zodpovedajú mentálnej úrovni a stelesňujú presvedčenie, idey a spôsob myslenia
Zbavovanie sa stresu, zdolávanie problémov. Z búrlivých časov prechádzame do pokojnejších pomerov, situácia sa upokojuje, objavujú sa náznaky zlepšenia, nový cyklus, cesta od negatívneho k pozitívnemu.
 
Nárast psychickej energie, cieľavedomé konanie, dosiahnutie cieľa, nový začiatok, strety pre pravdu, logické myslenie, čestné a zodpovedné rokovania, racionálne reakcia na situáciu, konflikt alebo rozdiel v názoroch, odvaha v protivenstve, všetko zvládnete, meče znamenajú obdobie dosiahnutia cieľ.
Inšpirácie, nevyužitý potenciál, nový štart, tvorivé myšlienky, nápaditosť, sme na prahu novej tvorivej fázy, veríme, že sa môžeme rozvinúť, vzrušuje nás veľkosť našej vízie, chceme realizovať svoje sny, ale venujme pozornosť ako ich podáme okoliu. Do úsilia vnesieme prvok ľahkovážnosti a nadšenia, dobrú náladu.
 

NEVÁHAJTE, ZAVOLAJTE NAŠIM PORADCOM HNEĎ!

Volajte Teraz! 0900 700 333
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa