Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Škola tarotu

Mýty tarotu

Tarot je, z psychologického hľadiska, vizuálnym stvárnením psychických stavov. Štyri kartové farby určujú úroveň vedomia: meče zodpovedajú mentálnej úrovni a stelesňujú presvedčenie, idey a spôsob myslenia

Tarot je, z psychologického hľadiska, vizuálnym stvárnením psychických stavov. Štyri kartové farby určujú úroveň vedomia: meče zodpovedajú mentálnej úrovni a stelesňujú presvedčenie, idey a spôsob myslenia. Dali by sa prirovnať k obrazom našich myšlienok. Poháre predstavujú emocionálne čiže citové odozvy, reakcie, pocity a zážitky. Všetky karty pod symbolom pohárov popisujú rôzne formy lásky a znázorňujú citové stavy od pocitu šťastia a uspokojenia, cez sklamanie, hnev, strach, až po ľahostajnosť. 
 
Hole predstavujú schopnosť vízie, vhľadu, vnímanie a intuície, a znázorňujú duchovnú energiu, vitalitu a spontánnosť. Disky - u iných kartových súborov označované niekedy ako pentagramy alebo mince - zobrazujú vonkajšiu realitu a schopnosť uskutočniť vo vonkajšom svete všetko, o čo sa usilujeme v oblasti zdravia, financií, práce, tvorivosti a vzťahov.Rovnako ako sú nám myšlienky alebo duchovné informácie oznamované v snoch a meditatívnych stavoch, prihovára k nám na základe rovnakého vzorca i Tarot. 

Je zrkadlom duševných pochodov vznikajúcich buď z podnetov vonkajších alebo čisto vnútorných. Z hľadiska psychológie a vedy o človeku nás môže tarot a jeho symboly v mnohom poučiť aj o mytologickom vývoji ľudskej duše. Preto môže byť využívaný psychoterapeutov, ale i jednotlivci, aby nahliadli do hlbín duše niekoho iného alebo svoje vlastné.Použitie tarotu ako zrkadla vnútorných i vonkajších procesov sa dá porovnať so základnou funkciou mytológie. Nielen preto, že oba systémy poskytujú ľudskému rastu a vývoju rovnakú službu, ale aj preto, že sú obaja zdrojom sebapoznania a sebeodhalení.Symboly na tarotových kartách teda predstavujú kľúče, ktoré pomáhajú otvoriť myseľ i srdce zázrakom v našom vnútornom aj vonkajšom svete. 
Tarot tiež reprezentuje symbolický model, v ktorom symboly zároveň poodhaľuje a zároveň skrývajú prítomnosť všetko obklopujúceho vesmíru a nášho nedozírného vnútorného sveta. Mýty a symboly ukazujú vlastný stav vnútornej jednoty a mnohostrannosti na základe našej schopnosti pochopiť ich. Vystupujú aj ako sprostredkovatelia afirmácie alebo negáciou a obmedzenia, ktorých pôsobenie je nezávislé na význame, ktorý im dávame alebo na pocite, ktorý v nás v danú chvíľu vyvolajú.Mýtické postavy v tarotu znázorňujú univerzálne princípy, ktorých pôsobí podlieha každá ľudská bytosť v určitých obdobiach a určitých oblastiach svojho života, bez ohľadu na rodinné a kultúrne podmienky, z ktorých vzišla. Preto je dôležité, aby mal Tarot nielen úlohu psychomytologického zrkadla, ale je tiež potreba jeho symboly chápať z perspektívy jednotnej ľudskej kultúry.
 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
ZANINY
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Isabela
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Sandra
Linka:
 
Nikita
Linka: