Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

EZO.TV ručí za bezpečnosť osobných údajov užívateľov. Vaše osobné údaje spracovávame podľa nižšie uvedeného.

1.) Zhromažďovanie údajov

Môžeme žiadať, prípadne uchovávať nasledujúce osobné údaje:

a) informácie o Vašom počítači za účelom vypracovania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a používania stránok. Takýmto údajom je napríklad adresa Vášho IP, jeho geografická poloha, typ prehliadača, druh operačného systému, spôsob, akým sa dostávate na stránky, dĺžka návštev a počet stiahnutých stránok;

b) informácie týkajúce sa transakcií realizovaných na stránkach, vrátane nákupov;

c) Vaše údaje zadané pri registrácii;

d) súbory o činnosti užívateľov na stránkach EZO.TV, vrátane súkromných aktivít. Týmto zaisťujeme bezpečnosť našich odborníkov a vysokú úroveň našich služieb návštevníkom.

2.) Umiestnenie anonymných identifikátorov návštevnosti (cookie)

Stránka používa súbory cookie. Táto anonymná identifikácia návštevnosti (cookie, koláčik) je rad znakov slúžiacich k špecifickej identifikácii, respektíve na uchovávanie informácií o profile, ktoré sú poskytovateľmi služieb umiestňované na počítači používateľa. Tieto sú uchované vo Vašom počítači, a keď sa vrátite na dané stránky, server pomocou cookie identifikuje Váš počítač.

Stránka môže posielať súbory cookie na Váš počítač, kde sú ukladané na pevný disk Vášho počítača.Informácie získané prostredníctvom cookie môžeme využívať na marketingové účely alebo na to, aby sme zlepšili kvalitu používania stránok. Stránka pomocou cookie identifikuje Váš počítač, vďaka čomu môže špeciálne upraviť webovú stránku.

U väčšiny prehliadačov je možné prijímanie cookie zakázať. (Príklad: v prehliadači Internet Explorer je možné zakázať prijímanie cookies kliknutím na menu "Nástroje", "Nastavenie internetu" a "Zabezpečenie".) Avšak zakázanie súborov cookie znižuje možnosti používania väčšiny webových stránok.

3.) Použitie osobných údajov

Údaje uvedené na stránkach používame podľa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a spôsobmi uvedenými na relevantných stránkach.

Vaše osobné údaje používame na nasledujúce účely:

a) administrácie stránok;

b) zvýšenie kvality služieb poskytovaných užívateľom tvorbou webových stránok na mieru;

c) povolenie na využívanie služieb prístupných na stránkach;

d) odosielanie výpisov, daňových dokladov, výber platieb (návštevník) a odosielanie platieb (odborník);

e) odosielanie všeobecných (nie pre účely marketingu) obchodných správ;

f) odosielanie Vami vyžiadaných pripomienkových e-mailov;

g) odosielanie marketingových materiálov poštou o takých témach, o ktorých predpokladáme, že Vás budú zaujímať, ďalej odosielanie marketingových komunikačných materiálov e-mailom alebo podobnou cestou, ak to vyslovene povolíte. Zasielanie marketingových materiálov môžete kedykoľvek zrušiť, ak nám pošlete e-mail;

h) prenos štatistických údajov týkajúcich sa našich užívateľov tretím osobám - tieto údaje však nie sú oprávnené na identifikáciu jednotlivých užívateľov;

i) efektívnejšie riešenie otázok a sťažností;

Vaše osobné údaje nikdy nevydáme tretej osobe bez Vášho predchádzajúceho súhlasu.

4.) Iné prípady

Okrem prípadov uvedených vo vyhlásení o ochrane osobných údajov môžeme informácie o Vás vydať ďalej:

a) v rozsahu ustanoveným zákonom;

b) v súvislosti s akoukoľvek právnou záležitosťou alebo s predpokladanou právnou záležitosťou;

c) v záujme ochrany a uplatňovanie našich práv (vrátane vydania informácií tretej strane v záujme predchádzania podvodom s kreditnými kartami).

Okrem vyššie uvedených prípadov nevydávame údaje žiadnej tretej osobe.

5.) Zabezpečenie osobných údajov

V rámci našich kompetencií urobíme akékoľvek predpokladané technické a organizačné ochranné opatrenia, aby sme zabránili strate, zmene alebo zneužitia osobných údajov. Vami poskytnuté údaje ukladáme na vlastných, bezpečných serveroch. Prenos dát pri elektronických transakciách zabezpečujeme s technológiou SSL. Strata hesla a iných užívateľských údajov je zodpovednosťou užívateľa. Vaše heslo nikdy nežiadame e-mailom.

6.) Dodatok

Občas môžeme toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov aktualizovať a dopľňať. Preto túto stránku pravidelnekontrolujte, aby ste sa presvedčili o tom, či sú prípadné zmeny pre Vás prijateľné.

7.) Vaše práva

Máte právo žiadať o vymazanie Vami poskytnutých údajov zaslaním e-mailu na adresu support@eso.tv, s výslovnou žiadosťou o vymazanie údajov.

8.) Webové stránky považované ako tretia strana

Webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné stránky. Nepreberáme zodpovednosť za zásady a prax používania údajov na webových stránkach považovaných za tretiu stranu.

9.) Aktualizácia údajov

Ak dôjde k akýmkoľvek zmenám v uvedených údajoch, informujte nás, aby sme Vaše údaje mohli aktualizovať.

10.) Kontakt

Ak máte otázku týkajúcu sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, alebo použitie Vašich osobných údajov, zašlite svoje otázky na e-mailovú adresu support@eso.tv.

 

1 Zmena vyhlásenia - predovšetkým v súvislosti s používaním osobných údajov – nie je možne vykonávať so spätnou platnosťou.