Veštenie online, Veštiareň, Tarotové karty - EZO.TV
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210

Telefonické ezoterické služby

 

Podmienky:
1. Ezoterické služby po telefóne (ďalej len: Služby) poskytuje EZO TV (ďalej: Poskytovateľ služby) zavolaním na číslo so zvýšenou sadzbou, uvádzané v televíznom programe, na webových stránkach služby alebo v iných médiách. Poskytovateľ v inzerátoch vždy jasne komunikuje cenu volania.

2. Telefonické poradenstvo veštcov fungujúce na princípe 24hodín/7dní v týždni je jednou zo súčastí programu a diváci ktorí sa nedostali na pripojenie do televízneho programu sú automaticky presmerovaný do systému telefonického veštenia fungujúceho 24 hodín denne a na ich otázky odpovedia veštci.

3. Volanie do živého televízneho programu je prístupné zavolaním na 0900 700 696, cena hovoru je 2 EUR/min.

4. 24/7 služba s veštením poskytovateľa služieb je prístupná zavolaním na 0900 700 333, cena hovoru 2 EUR/min. Táto služba, ktorá môže byť tiež inzerovaná v relácii, sa prevádzkuje na základe 24/7 . Volajúci na toto číslo si môžu vybrať z bohatého množstva veštcov prihlásených k službe v čase hovoru. Ak je zvolený veštec, ktorý práve hovorí s iným volajúcim, volajúci sa môžu rozhodnúť počkať (vo 'fronte'), vybrať si iného veštca alebo opakovať volanie neskôr.

5. Zákazník súhlasí s tým, že Poskytovateľ služby má právo na nahranie rozhovorov Zákazníka s veštcami a s operátormi. Zvukové nahrávky môže Poskytovateľ služby použiť s nasledovnými spôsobmi:
 - prehranie
 - zverejnenie
 - reprodukcia
 - šírenie (aj na reklamné účely)
 - Iné použitie
Poskytovateľ služby má právo na využitie všetkých zvukových nahrávok na marketingové a obchodné účely. Z týchto činností pochádzajúci zárobok náleží jedine Poskytovateľovi služby.

6. Zamestnanci poskytovateľa služieb, alebo ich príbuzní majú zakázané používať tieto služby.

7. Použitím služby užívateľ (ďalej len: Zákazník) prijíma podmienky a zaväzuje sa zaplatiť cenu volania. Cena služby bude vyzerať ako poplatok na telefónnom účte spotrebiteľa a bude vybraná telekomunikačným operátorom zákazníka. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že omeškanie alebo nezaplatenie ceny služby môže mať za následok obmedzenie spotrebiteľského prístupu k tejto službe, ako aj obmedzenia a rôzne opatrenia od svojho telekomunikačného operátora.

8. V záujme prevencie podvodov, akceptujeme maximálne 300 hovorov denne z jedného telefónneho čísla do živého televízneho programu. Ďalšie pokusy budú odmietnuté a nebudú účtované. Volajúci samozrejme môžu volať znova v nasledujúci deň.

9. Pri volaní do živého televízneho programu, sa spotrebiteľ zaväzuje zdržovať od takého vyhlásenia, ktoré by (a) sa označilo za priamu alebo nepriamu, otvorenú alebo skrytú reklamu na produkty a služby, (b) bolo nevhodné alebo negatívné na služby a ich kvalitu; ( c) podporovalo alebo zneužívalo politické a verejné organizácie, názory či osobnosti, (e), mohlo byť považované za porušenie náboženského či iného presvedčenia, (e) nespĺňa  všeobecne očakávané normy morálky (f) ktoré nie je  spojené so Službou, alebo je  v rozpore s obsahom a účelom služby. Zákazníci pri porušení tohto ustanovenia môžu byť vylúčení z používania Služby s okamžitou platnosťou.

10. Poskytovateľ služby nenesie žiadnu zodpovednosť za vyhlásenia, poradenstvo alebo ďalšie informácie, ktoré poskytli veštci zamestnaní poskytovateľom služieb. Všetky takéto informácie alebo rady môžu byť použité zákazníkom podľa jeho uváženia a zodpovednosti.

11. Využívanie služby automaticky znamená prijatie súčasných podmienok. Použitím služby zákazník dáva výslovný súhlas s tým, že poskytovateľ služby môže použiť jeho údaje na účely priameho marketingu (teda napríklad, ale nie výhradne, SMS, e-mail alebo telefónny kontakt) na podporu produktov a služieb pre služby Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov . Osobné dáta sú spravované firmou Telemedia Holding Kft. 1012 Budapest, Márvány u. 17..

12. Zákazníci môžu odvolať svoj súhlas, s vyššie uvedeným, zaslaním písomného vyhlásenia v tomto zmysle na adresu: Telemedia Holding Kft. 1012 Budapest, Márvány u. 17.

13. Prevádzkovateľ služby operuje telefonckú linku zákazníkom na podporu služby prístupné na základe 24/7 na čísle +421 220 80 02 10. Služba zákazníkom neposkytuje prístup k 24/7 službe, jej cieľom je prijímať otázky zákazníkov a prípadné reklamácie.

14. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo pozastaviť alebo ukončiť kedykoľvek tieto služby.