Karma podľa životného čísla | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Astrológia

Karma podľa životného čísla

Dátum nášho narodenia, teda naše životné číslo určuje nielen náš osud a vlastnosti, ale aj karmu, ktorú sme si priniesli na tento svet. Vypočítať si svoje životné číslo je jednoduché – spočítajte všetky čísla v dátume svojho narodenia a zredukujte to na jednociferné číslo, ktoré vám zároveň prezradí vaše karmické určenie.

Napríklad: 3.8.1950    
3+8+1+9+5+0 = 26  
2+6 = 8 (vaše životné a karmické číslo je 8)

Karmické určenie pre životné číslo 1

Jednotky by sa mali naučiť stáť na vlastných nohách, nebyť na nikom závislí, vedieť sa presadiť. Musia si nájsť svoje miesto na slnku. Toto číslo je číslom odvahy, sebadôvery, inšpirácie a vôle.

Karmické určenie pre životné číslo 2

Dvojky potrebujú partnera, o ktorého sa môžu oprieť. Napriek tomu by sa mali naučiť nevyhýbať sa akémukoľvek rozhodnutiu a zobrať za svoje rozhodnutie aj zodpovednosť. Dopomôžu im v tom kvalitné partnerské vzťahy a dobré priateľstvá. Tiež sa musia naučiť vyrovnávať sa so stresom a neutekať od problémov.

Karma podľa životného čísla

Karmické určenie pre životné číslo 3

Trojky by sa mali naučiť diplomacii, pretože sú často kritickí a svojim tvrdým postojom môžu druhým ublížiť. Mali by veľa diskutovať a počúvať aj iných, nielen seba. Komunikácia s druhými im pomôže prepojiť sa s ľuďmi a akceptovať aj odlišné názory.

Karmické určenie pre životné číslo 4

Štvorky by sa mali naučiť nachádzať v živote určitý nadhľad, byť menej urážlivý a vzťahovační. Mnohým veciam totiž prikladajú zbytočne veľký význam a trápia sa tým. Ak im niekto citovo ublíži, nemali by sa uzatvárať do seba, ale snažiť sa problém vydiskutovať a pozrieť sa na všetko aj z druhej strany. Mali by sa viac venovať športu a tým odreagovať svoje nahromadené napätie.

Karmické určenie pre životné číslo 5

Päťky by mali na svojej životnej ceste pochopiť pocit osobnej slobody a naučiť sa s ňou zaobchádzať. Sloboda totiž neznamená zbaviť sa všetkých obmedzení, zákazov a autorít, ale naučiť sa ich prijímať. Musia sa tiež naučiť trpezlivosti a stálosti v partnerských vzťahoch a nevyhýbať sa povinnostiam.

Karmické určenie pre životné číslo 6

Šestky by sa mali viac než ostatní, naučiť špecifikovať svoje životné priority, prehodnotiť svoj prístup k partnerovi, deťom, priateľom, ostatným ľuďom a k práci. Musia sa naučiť získať prirodzenú sebadôveru a posilňovať vôľu.

Karmické určenie pre životné číslo 7

Sedmičky majú náročné životné skúšky, ich životy nie sú ľahké. Sú veľmi hĺbavé, túžia preniknúť do tajomstiev života aj do tajov svojej duše a spoznávať sami seba a svoje životné poslanie. Mali by sa naučiť byť menej podozrievaví a nadväzovať nové priateľstvá, aby nežili ku koncu života sami.

Karmické určenie pre životné číslo 8

Životným cieľom osmičiek je nájdenie rovnováhy medzi hmotnou a duchovnou úrovňou. Mali by pochopiť zákon príčiny a následkov, lebo keď sa nebudú o to snažiť, nemuseli by dobre dopadnúť. Viac, než ostatným sa im všetko vráti, to dobré aj zlé, čo v živote urobia.

Karmické určenie pre životné číslo 9

Deviatky majú za úlohu porozumieť univerzálnym zákonom a vďaka svojim znalostiam pomáhať druhým ľuďom. A tiež by sa mali naučiť prijímať dobre mienené rady iných. Múdrosť, ktorú získali zo svojich životných lekcii by mala byť ponaučením aj pre ich deti, prípadne vnúčatá a preto by sa mali o ňu podeliť a poučiť svojich potomkov.

Sprac: - Olianna -
 
 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Dagmarka
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Leni Maria
Linka:
 
Tomáš
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Wendy Axon
Linka: