Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Astrológia

Viete o tom, že meno predurčuje osud vášho dieťaťa?

To, ako predurčuje meno osud vášho dieťaťa sa dozviete z tabuľky, ktorú zostavili numerológovia na základe dlhoročných pozorovaní. Stačí spočítať všetky hlásky v mene a potom dvojciferné číslo tiež sčítaním zredukovať na jedno číslo. Výnimku tvoria čísla 11, 22 a 33, ktoré sa nesčítajú, pretože majú samostatný význam.

1 - A, J, S
2 - B, K, T
3 - C, L, U
4 - D, M, V
5 - E, N, W
6 - F, O, X
7 - G, P, Y
8 - H, Q, Z
9 – I, R

Aké je vaše dieťa podľa výsledného čísla jeho mena

Aké je vaše dieťa podľa výsledného čísla jeho mena

Výsledné číslo 1 – Vodca

Jednotky čaká v dospelosti úspešná kariéra na vedúcej pozícii. Pre deti s číslom 1 je typická kreativita, vyššie sebavedomie, zmysel pre vodcovstvo, individualita, nezávislosť a túžba po úspechu. Tieto deti bývajú vzdorovité, sebecké a uzavreté. Dieťa môžete podporiť tým, že mu pomôžete rozvíjať trpezlivosť, dôveru a schopnosť fungovať v konkurenčnom prostredí.

Výsledné číslo 2 – Diplomat

Deti s výsledným číslom 2 majú rozvinutý zmysel pre diplomaciu, harmóniu a spoluprácu. Dokážu prijímať aj rozdávať bezpodmienečnú lásku. Majú vysoko rozvinuté emočné schopnosti a potrebujú vo svojom živote lásku, uznanie a súhlas. Je tiež možné, že sa vo svojom živote stretnú so šikanovaním, kým dôjdu do svojho cieľa. Dieťa môžete podporiť tým, že ho naučíte, kde sú jeho emocionálne hranice a naučíte ho hovoriť: „nie“.  Je nutné ho podporovať v skupinových aktivitách a často ho chváliť.

Výsledné číslo 3 – Tvorca

Trojky majú zmysel pre kreatívne vyjadrenie, emočnú citlivosť, komunikáciu a vedia si užívať život. Toto dieťa je kreatívny uzlíček šťastia, ktorý s vami bude komunikovať veľmi rafinovane, ale nebude šetriť prejavmi radosti. Môžete ho podporiť tak, že mu pomôžete so sústredením, s ktorým bude mať najväčšie problémy. Toto dieťa veľmi divoko prežíva emócie, preto by ste mali byť jeho sprievodcom a určité emócie, ktoré nedokáže spracovať mu pomôcť pochopiť.

Výsledné číslo 4 - Pracant

Deti s číslom 4 majú rozvinutý zmysel pre stabilitu, bezpečnosť, tvrdú prácu, budovanie kariéry a zhromažďovanie znalostí. Tieto deti neznášajú chaos, sú tvrdohlavé, praktické a reálne uvažujúce. Radi sa učia tomu, čo ich zaujíma. Toto dieťa sa bude snažiť tvrdou a poctivou prácou vždy dosiahnuť vytýčený cieľ. Do jeho výchovy zaraďte rituály, ktoré na neho budú pôsobiť upokojujúco a dodajú mu pocit bezpečia.

Výsledné číslo 5 -  Dobrodruh

Deti s číslo 5 sú rodení dobrodruhovia. Majú rozvinutý zmysel pre všestrannosť, nebojácnosť a milujú zmeny. Prežívajú život v celej jeho kráse a chcú toho zažiť čo najviac. Bývajú hyperaktívne a neznášajú stanovené hranice. Môžete mu pomôcť tak, že usmerníte jeho slobodu ale zároveň podporíte jeho dobrodružného ducha. Nezabudnite ho často objímať a prejavovať mu svoju lásku.

Výsledné číslo 6: -  Sudca

Deti s číslom 6 majú vyvinutý zmysel pre zodpovednosť a spravodlivosť. Majú silný sklon k perfekcionizmu, sú  prehnane zodpovedné a celý život sa snažia o kontrolu seba a okolia. Keď máte dieťa s týmto číslom, ukážte mu, že robiť chyby je ľudské. Chváľte a podporujte jeho kreativitu. Nezaťažujte ho problémami, ktoré nemusí riešiť a odbremeňte ho od tých jeho.

Výsledné číslo 7 - Filozof

Deti s číslom 7 sú od malička filozofmi. Kladú si veľké životné otázky a často majú pocit, že im vrstovníci nerozumejú. Sú zamyslení a rezervovaní. Sú nositeľmi vysokých duchovných vibrácií a silných energií. Akceptujte jeho súkromie, podporujte ho v jeho myšlienkach a ak vás o to požiada, diskutujte s ním na tému, ktorú chce s vami rozoberať.

Výsledné číslo 8 -  Manipulátor

Deti s číslom 8 si veľmi skoro budujú vzťah k peniazom, moci a autoritám. V dospelosti dôverujú svojej osobnej sile a veria, že vďaka týmto hodnotám budú môcť s ostatnými manipulovať. Ani v detstve, ani v dospelosti nie sú veľmi empatickí ani emotívni. Idú si tvrdo za svojim cieľom a prekračujú svoje hranice pri plnení svojich snov. Chcú ostatných ovládať a dominovať. Tomuto dieťaťu treba stanoviť jasné hranice a určiť mu trest primeraný jeho veku za ich porušenie.

Výsledné číslo 9 -  Humanista

Deti s číslom 9 majú humánny prístup k životu, sú múdre a duchovne zamerané. Väčšinou majú zložitú životnú cestu. Niekedy majú pocit, že nepatri do tohto sveta. Pokiaľ máte dieťa s týmto číslom, hovorte mu, že na svojej životnej ceste nie je samo, podporujte jeho kreativitu a pomáhajte mu vyrovnať sa s tým, že je tak trochu iné, ako jeho vrstovníci.

Výsledné číslo 11 -  Snílek

Deti s číslom 11 bývajú považované za snílkov. Sú veľmi citlivé, intuitívne a na vysokej duchovnej úrovni. Sú to zasnené a éterické bytosti. Ich prílišná citlivosť pre nich býva prekážkou v živote a často bývajú okolím zneužití pre ich dôverčivosť. Pokiaľ máte dieťa s týmto číslom, ukážte mu, ako sa má brániť a postaviť samo za seba, podporujte jeho kreativitu a vážte si jeho jedinečnosť.

Výsledné číslo 22 -  Majster

Deti s číslo 22 majú prirodzený talent učiť ostatných svojim schopnostiam. Bývajú cieľavedomé, tvrdohlavé, ale často opakujú rovnaké chyby. Majú vysoké ego, sú pohodlné a neznášajú, ak ich v niečom opravíte. Pokiaľ máte dieťa s týmto číslom, podporujte ho v plánovaní a udržiavaní poriadku.

Výsledné číslo 33 - Liečiteľ

Deti s výsledným číslom 33 disponujú bezpodmienečnou láskou. Rozdávajú okolo seba radosť a pomoc. Sú emocionálne a empatické, preto občas pociťujú bolesť celého sveta. Pokiaľ máte dieťa s týmto číslom, podporujte jeho snahu pomáhať, jeho umeleckú kreativitu a zároveň mu prejavujte hlbokú lásku, ktorú veľmi potrebuje.
Sprac: - Olianna -
 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Večernice
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Isabela
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Kartář Matyáš
Linka:
 
Branislav
Linka: