Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Krása - Zdravie

5 vlastností, ktoré charakterizujú psychicky silného človeka

Svoju psychickú odolnosť ste už určite niekedy otestovali. Vlastne vždy, keď sa deje niečo nepríjemné. Väčšinu silných osobností spája päť vlastnosti , ktoré ich radia medzi odolných jedincov.

1. Neboja sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny

Psychicky menej silný človek plánuje, fantazíruje, predstavuje si, čo by chcel urobiť, v čom začať podnikať, kam ísť, čo nové vyskúšať, s akým zlozvykom skončiť,  ale nikdy to nerealizuje. Vždy pred sebou vidí tisíc problémov, prečo to jednoducho nemôže urobiť.
Naopak, psychicky silný človek veci realizuje, a to aj za cenu toho, že riskuje. Vzdáva sa svojich istôt i pohodlia. Vystupuje zo svojej komfortnej zóny. To môže byť napríklad práve istota stáleho zamestnania, partnera, bývania, ale aj cigariet alebo alkoholu. Ide o veci, ktorých nie je ľahké sa vzdať, ale on zatne zuby a zvládne to.

2. Zvládajú svoje chyby

Bezchybný samozrejme nie je nikto, a to ani vnútorne silní ľudia. Tí ale nebývajú perfekcionisti a zo svojich nedostatkov sa nezrútia.
Silní ľudia dokážu prevziať zodpovednosť nielen za svoje činy, ale aj myšlienky a emócie. Vidia jasne silné a slabé stránky, svoje aj tých druhých. Sila nie je o tom, byť superman, ale dovoliť si aj slabosť. Nesie to so sebou pokoru pred silami, ktoré sú mimo našu kontrolu.

5 vlastností, ktoré charakterizujú psychicky silného človeka

3. Majú vysokú emočnú inteligenciu

Emočná inteligencia, ktorého hodnota sa označuje ako EQ, je menej známa, napriek tomu oveľa dôležitejšia ako IQ. Tento pojem sa prvýkrát objavil v deväťdesiatych rokoch, avšak spopularizovaný bol neskôr, a to predovšetkým knihou amerického psychológa Daniela Golemana.
Práve vnútorne silní ľudia majú zvyčajne vysokú emočnú inteligenciu. Znamená to, že plne chápu svoje emócie a tiež sa vedia vcítiť do emócií ostatných. Svoje emócie vďaka tomu zvládajú, dokážu upokojiť vlastné rozčúlenie, striasť úzkosť, podráždenie, a zároveň využívajú emócie, aby sami seba motivovali. Emočne inteligentný ľudia tak býva zvyčajne veľmi úspešný ako v profesionálnom, tak aj v osobnom živote.

4. Dokážu povedať nie

Mentálne silný človek nemá pocit, že toho musí zvládnuť čo najviac, aby bol v živote úspešný. V práci radšej odmietne projekt navyše, ktorý by až príliš zasahoval do jeho voľného času. Peniaze sú pre neho dôležité, ale nie viac, ako spokojnosť v osobnom živote. Psychicky silný človek vie, kde sú hranice jeho možností, a nesnaží sa ich dlhodobo prekračovať. Vie tiež, aké sú jeho osobné hranice, a nedovolí ostatným, aby ho využívali.
 

5. neporovnávajú sa neustále s druhými ľuďmi

Porovnávať sa s druhými ľuďmi, žiarliť, závidieť a stresovať sa z úspechu a radosti druhých, keď práve vám sa niečo nedarí, to všetko z vás nesmierne vysáva energiu. Vnútorne silný človek býva přejícný. Nestráca čas tým, že by druhé posudzoval a zhadzoval, aby sa cítil lepšie. Vôbec nemá takú potrebu. Naopak dokáže druhej povzbudiť a tešiť sa z toho, že sa im darí. Zvlášť ak ide o človeka jemu blízkeho.
Spoznali ste sa?

- Olianna - 
 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
ZANINY
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Timea
Linka:
 
Frederika
Linka:
 
Emily
Linka: