Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Krása - Zdravie

Prstenník prezrádza naše sklony, aj povahu

Nazývame ho zlatým prstom, alebo prstom Slnka a Apolla a nie náhodou práve na ňom nosievame zlaté prstene. Slnko malo i má pre ľudí cenu zlata, pretože symbolizuje život a za prejav úcty Slnku sa považoval a považuje každý zlatý šperk. V tom tkvie aj príčina úsilia alchimistov premeniť iné materiály na zlato, a tým ich spojiť so Slnkom.

Keď hovoríme o prste, na ktorom nosíme šperk, musíme si uvedomiť, že prvé šperky v minulosti sa nenosili samoúčelne, ale na znak úcty k Slnku. Prastará múdrosť, obsiahnutá v Slnku sa pred nami otvára, až keď sa človek odpúta od seba a smeruje k princípu TY, teda keď vzniká vzťah splodenia nového života, tak ako ho plodí Slnko. Prstenník je prvým prstom strany TY a je aj prstom spojenia, čo symbolizuje aj manželský prsteň. Slnko nie je egocentrické, ale má silu, ktorá spája.

Ak niekto hľadá silu Slnka v palci, neprecíti poslanie Slnka. Slnko a nie Venuša je symbolom božskej a svetskej lásky. Sily Venuše sa môžu prejaviť v erotike, ale nie v láske. Láska má niečo spoločné s nadpozemským šťastím, človeku akoby sa otvárali nebesá a práve v tom vidíme spojenie plné slnečnej sily. Sila Slnka však tesne susedí so silou Saturna - prostredníkom, ktorý vždy vytváral protipól Slnka. Inými slovami môžeme povedať, že po prekonaní tmy a ťažkostí Saturna sa pred nami otvára svetlo Slnka. Za boha svetla sa vždy považoval Apollo, ktorý bol aj ochranným božstvom Pýtie a Sibyly vo veštiarniach, kde sa odhaľovala pravda. Preto tento prst, zastupujúci Slnko sa pripisoval aj pripisuje Apollonovi, ako ochrancovi múz.

Prstenník prezrádza naše sklony, aj povahu

Odráža ideály a umelecké sklony
Prst Slnka nie je veľmi výrazným hmatovým prstom, nejde tu ani o osobnú orientáciu vo svete, ale skôr o záväzky, o precíznosť a o vyššie ciele. Iste nie je náhodné, že prstenník sa skoro nikdy nepohybuje pri gestách a posunkoch sám. Malíček môžeme odtiahnuť.  Takisto palec, ukazovák aj prostredník sám zdvihnúť, ale pri prste Apolla budeme mať problém. Ak nie, tak iba preto, že sme si to nacvičili.

Môže sa zdať, že tento prst je nenápadný. V menšej miere odráža stav nášho JA a viac ideály, umelecké sklony. Možno povedať, že aj priazeň, ktorú nám život preukazuje.
Všimnite si napríklad ľudí, ako si podopierajú hlavu. Buď si podoprú hlavu celou rukou zboku, alebo ruka podopiera hlavu spredu, pričom sa nám automaticky zroluje prst Apolla a malíček. V takomto prípade môžeme povedať, že čítame z pasívnej strany ruky. Zložka TY sa spočiatku správa pasívne, ale časom si môže nárokovať našu najväčšiu aktivitu. Z toho vidíme, že ukazovák a prstenník stelesňujú v ruke dva protiklady. Ak podľa ukazováka spoznávame, ako sa kto správa v zmysle egocentrizmu a ako by chcel pôsobiť na iných, tak prst Apolla prezrádza, ako sa prezentujeme v styku so svojim okolím, keď postavíme bokom vlastné JA.

Krátky prst Apolla - Ak je prst Apolla svojou stavbou skôr malý, potom aj zložka Ty, teda to ideové, umelecké v nás je menej vyvinuté. Poukazuje tiež na túžbu po uznaní a úspechu, ktorí si však títo ľudia musia tvrdo vydobyť. V tomto prípade je prstenník i z vonkajšej strany kratší ako ukazovák, čo znamená, že človek sa musí vedome snažiť upútavať na seba pozornosť. Možno takýto človek hovorí o zmysle pre umenie, ale chýba mu talent.

Dlhý prst Apolla - Dlhý a mocný prst Apolla poukazuje na to, že myšlienková a umelecká orientácia je silná. Je tu veľký cit pre krásu a taktiež túžba k príklonu k princípu TY. V prípade, že prst Apolla je aj široký / vždy v pomere k ostatným prstom/ znamená to veľa životnej energie. Ak sú články tohto prsta zúžené, poukazuje to na flexibilitu a povoľnosť. Dlhý prst hovorí o viere a nádeji. Bohato je rozvinutá fantázia a štedrosť, na ktorú čaká človek vždy pozitívny ohlas. Ale aj nadpriemerne dlhý prst Apolla môže mať svoje úskoky. Prezrádza sklony k hazardným hrám, radosti z rizika, dobrodružstvu a potreby osvedčiť sa, či vyskúšať šťastie. Práve tak, ako pri Slnku škodí, keď je ho priveľa, tak je to aj v tomto prípade. Nadmerne dlhý prst Apolla v niektorých prípadoch znamená aj to, že človek pre svoje ideály zabúda na ľudí, ba prejavuje sa u neho aj sklon k povýšenectvu.

Široký prst Apolla - veľká duchovná sila sa len ťažko presadzuje, lebo je pomerne nepoddajná. Je veľa toho, čo má človek rád a o čo sa usiluje.
Chudý prst Apolla - poukazuje na to, že človek sa obmedzuje len na nepodstatné sféry v myšlienkovej a umeleckej orientácii. Nedostatok mnohotvárnosti dáva príležitosť koncentrácii. Chudý prst Apolla nepoukazuje na osoby, ktoré majú blízko k smiechu. Ale ak je prst pevný, alebo sa nakláňa k malíčku, môžeme častejšie od nich počuť oslobodzujúci smiech. Ak sa naopak, opiera o prst Saturna, býva človek vážny a neprístupný. Ak takýmto ľuďom silnejšie bije srdce, hneď sa im zdá, že na dvere klope osud. Prstenník opierajúci sa o prst Saturna naznačuje vernosť, ktorá vyplýva z hlbokého uvedomenia si zodpovednosti vo vzťahu. Rozchod im spôsobuje často veľa trápenia.

Ak je ohnutý smerom von - Ak sa pozrieme na vystretú ruku z boku, prstenník patrí k tým prstom, ktoré sa dajú najviac ohnúť smerom von. Symbolizuje to otvorenosť smerom k TY.

Ak je zakrivený dovnútra - Výraznejším znakom je, keď prst Slnka je stále zakrivený dovnútra. prinajmenšom môžeme predpokladať, že človek málo dôveruje svojmu Slnku a radšej sa utiahne do seba. Zvyčajne sa nedokáže zriecť toho, čo mu patrí a ani sa niečomu oddať. Človek, ktorý drží prst / od končeka/ zľahka zahnutý dovnútra, si dvojnásobne vyžaduje náklonnosť Slnka a neodovzdáva teplo, čo môžeme sledovať aj v materiálnej oblasti. Okrem toho mu chýba veselá myseľ, radosť vyjadrená smiechom, ktorú nachádzame u ľudí s prstenníkom vykloneným viac do vonkajšej strany.

- Olianna -
 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Tama
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Emily
Linka:
 
Timea
Linka:
 
Frederika
Linka: