Ak si odpovieme na tieto otázky, staneme sa silnejšími. | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Láska vs Vzťahy

Ak si odpovieme na tieto otázky, staneme sa silnejšími.

Život vie byť niekedy veľmi ťažký a neexistuje jediný človek, ktorému by život občas nehádzal pod nohy polená. Skúsme sa ale na chvíľu zastaviť a položme si niekoľko priamych, nekompromisných, ale zato veľmi užitočných otázok, vďaka ktorým sa dostaneme až k samotnému jadru našich emócií.

To nám umožní pochopiť, prečo myslíme tak, ako myslíme, a prečo sa jednostranne držíme len určitého typu myšlienok. Ak si už raz odpovieme na nasledovných päť nekompromisných otázok, staneme sa oveľa silnejšími a budeme sa vedieť lepšie vyrovnať so všetkým, čo nám príde do cesty.

radosť

Je táto situácia, či emócia pre mňa nejakým spôsobom užitočná?

Keď budeme mať dojem, že na nás začínajú doliehať nepríjemné, tiesnivé pocity, ktorých zdrojom je nejaká situácia, osoba, miesto, vec, pocit či myšlienka, vždy si položme otázky typu: Akým spôsobom sú pre mňa tieto pocity užitočné? Pomôže mi nejako, keď sa budem hnevať? Je správne, aby som sa vyhýbal práci len preto, aby som sa vyhol tej troche námahe a stresu? Je dobré, aby som klamal svojej priateľke? Keď sa v takýchto situáciách na chvíľu pozastavíme a sami seba opýtame, či nám celá situácia a spôsob, ako na ňu reagujeme nejakým spôsobom, pomáhajú, alebo či sú pre nás nejako užitočné, zistíme, že odpoveď je takmer vždy „nie“. V mnohých prípadoch nám pomôže všímať si na smutných situáciách aj tú svetlejšiu stránku.

Naozaj si toto zaslúžim?

Dnešné mladšie generácie trpia bizarným pocitom, ktorý im našepkáva, že majú na všetko nárok a všetko si zaslúžia. Narodili sa rodičom, ktorí museli pracovať tvrdšie než akákoľvek iná generácia. Ich rodičia videli viac vojen než ktorákoľvek iná generácia, zažili hlad, chudobu, videli umierať svojich blízkych aj neznámych, zažili krízu a ekonomickú nestabilitu – jednoducho, museli prekonať oveľa viac nepriazne osudu než všetky predošlé generácie. Prečo si teda dnešní 20-nici, 30-nici či aj 40-nici po celom svete myslia, že si niečo zaslúžia len tak, prípadne, že im niekto niečo dlhuje? Je úplne v poriadku niečo od života chcieť. Keď ale sami seba pristihnete pri tom, že sa začínate správať tak, ako keby ste mali na to, čo chcete, bezpodmienečný nárok, položte si tieto otázky: Naozaj si to zaslúžim?  Naozaj mi to svet dlhuje? Aj v tomto prípade býva odpoveď vo väčšine prípadov rozhodné „nie“. Táto odpoveď však vôbec nie je zlá. Takáto odpoveď nehovorí o tom, že nemôžete v živote získať tie veci, po ktorých túžite. Znamená to však, že ak v živote niečo chcete, budete pre to musieť najskôr aj niečo urobiť. Sú teda ľudia, ktorí si myslia, že na nejakú vec majú právo. Keď ju ale nakoniec nezískajú, pochopiteľne nasleduje veľký hnev. Nikto ale predsa nechce prežiť svoj život v hneve. Ak teda máte pocit, že to, čo sme práve opísali, sa týka tak trochu aj vás, položte si otázku: Naozaj si túto vec zaslúžim len tak? Keď si položíme túto otázku, môže nám to pomôcť odhaliť naše skutočné pocity a predstavy o tom, čo v našom živote naozaj potrebujeme a čo nie.

Potrebujem túto vec k tomu, aby som bol šťastný?

Vec, o ktorej si myslíme, že by nám dnes priniesla šťastie, nám možno už zajtra nemusí prinášať tú istú mieru šťastia a uspokojenia. Po ruke máme stovky príkladov, ktoré len potvrdzujú správnosť vyššie vyslovenej myšlienky. Za všetky môžeme spomenúť najmä nakupovanie, sex, peniaze, moc, či túžbu. Všetci si vieme predstaviť tie veci, o ktorých sa väčšina ľudí naivne domnieva, že vďaka nim budú z dlhodobého pohľadu šťastnejší. S týmito vecami však vždy prichádza aj trpké sklamanie a vytriezvenie, keď si ľudia uvedomia, že tieto veci so sebou nielenže prinášajú aj následky, ktoré významne ovplyvnia aj ostatné oblasti ich života, ale najmä, že im tieto veci ani nepriniesli toľko potešenia ako očakávali, keď sa pre tieto veci spočiatku rozhodovali.

Je toto typ osoby, ktorou by som chcel byť?

Keď sa tak nad tým zamyslíme, tá najdôležitejšia otázka, ktorú si kladieme pri každom dôležitejšom rozhodovaní sa, vždy priamo súvisí s typom osoby, ktorou by sme chceli byť. Chcete byť tým typom osoby, ktorá podvádza svoju manželku, či manžela?  Chcete byť tým typom osoby, ktorá v herni prehrá všetky peniaze? Chcete byť tým typom osoby, ktorú nikto nerešpektuje a po ktorej všetci šliapu? Je zrejmé, že nechcete byť žiadnym z uvedených či podobných typov osôb. Nech vám teda poznanie toho, čím sa nechcete stať, slúži ako sprievodca, keď budete stáť pred rozhodnutím, ktoré by mohlo ovplyvniť váš život tak v krátkodobom, ako aj v dlhodobom horizonte.

Mal som tieto isté pocity už aj predtým?

Občas sa stáva, že hoci zmeníme našu vonkajšiu životnú situáciu, naše staré myšlienkové postupy a pocity ostanú rovnaké. V takom prípade si vyhraďme nejaký čas a lepšie popremýšľajme nad tým, v akej situácii alebo za akých okolností v minulosti sme pociťovali rovnaké emócie ako teraz. Pokúsme sa tiež spomenúť si, akým spôsobom sa nám už podarilo v minulosti tieto pocity prekonať. A potom to skúsme použiť aj na terajšiu situáciu. Ak sa nám znova podarí tieto pocity prekonať, staneme sa opäť o niečo silnejšími a začneme si viac veriť v tom, že v budúcnosti sa nám ich znova podarí prekonať. Spomeňte si na to, aké pocity ste zažívali v minulosti. Budete sa tak môcť rozhodnúť, aké pocity by ste chceli prežívať v budúcnosti a z toho vám potom vyplynú aj vaše rozhodnutia ohľadom vašej budúcnosti. Takto ste isto na najlepšej ceste k tomu, aby ste sa stali silnejšou osobnosťou v čo najkratšom čase.

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Tama
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Sandra
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Anika
Linka: