Viete, ako odhaliť falošných ľudí? | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Láska vs Vzťahy

Viete, ako odhaliť falošných ľudí?

Kvalitné priateľstvo sa zakladá na podpore, lojalite a blízkosti. Falošná osoba tieto charakteristiky nespĺňa, lebo nie je úprimná ani sama k sebe. Ak nie je niekto schopný recipročného priateľstva, teda nielen brať ale aj dávať, je zbytočné takémuto človeku venovať svoj čas a energiu. Lepšie je takýmto ľuďom sa radšej vyhnúť.

Znaky falošných priateľov:

Sú sebestrední, nemajú sebareflexiu

Falošný človek každú konverzáciu strhne na seba, musí byť stredom záujmu. Zriedkakedy je schopný venovať vám plnú pozornosť, pomáhať riešiť váš problém, byť tu pre vás, keď to najviac potrebujete bez toho, aby za to niečo očakával. Falošní ľudia si nikdy nepriznajú chybu, nepreberú zodpovednosť za vlastný život, ich trápenie a všetko, čo sa im deje, je vina niekoho iného. Málokedy sa teda vedia poučiť zo svojich chýb, nie to ešte zmeniť svoje správanie a pohľad na vec. Ak sa pohádate, vždy je to vaša vina, oni sú neomylní.

Viete, ako odhaliť falošných ľudí?

Majú nerealistické videnie sveta 

Buď je pre nich všetko skvelé, alebo úplne strašné, buď je konkrétna osoba debil, alebo dokonalá a úžasná. Falošní ľudia majú problém vidieť svet a ľudí okolo seba reálne, taký aký skutočne je. Nevedia integrovať všetky zložky osobnosti a života do jedného. Dôvodom môžu byť nepriznané emócie a schopnosť vidieť samých seba a ostatných ľudí ako omylných. 

Vodu kážu víno pijú

Všímajte si rozdielnosť správania a názorov, jedno povedia a druhé spravia.  Osoby, ktoré sa neriadia tým, čo hlásajú, sú neautentické a dokážu byť často toxickými spoločníkmi. Falošní ľudia obvykle nedodržujú to, čo sľúbia. Majú vždy pripravenú výhovorku, pretože nesplnený sľub nikdy nie je podľa nich ich chyba.

Veľmi častou črtou neautentických osôb je tiež zmena názorov, lebo nemajú pevné hodnoty, ktorými by sa riadili. V praxi to znamená, že menia názory a postoje podľa toho, v akej spoločnosti sa nachádzajú. Potrebujú, aby ich ľudia mali radi a prijali ich medzi seba. Tým si dokazujú vlastnú hodnotu, ktorú v skutočnosti v hĺbke duše necítia. Nevedia si stáť za svojim, povedať svoj názor, pretože sa boja odmietnutia a toho,  že nebudú obľúbení. 

Ohovárajú iných za ich chrbtom

Ak vo vašej prítomnosti niekto ohovára inú osobu, môžete si byť sto percentne istí, že vo vašej neprítomnosti ohovorí aj vás. Falošní ľudia robia všetko preto, aby vyzerali v očiach druhých lepšie a o to viac poukazujú na poklesky ostatných. Nedokážu byť úprimní do očí práve preto, lebo sa boja konfrontácie a neprijatia. Keďže nedokážu byť úprimní, ani ich podpora a obetavosť nie je úprimná, všetko je silené, plytké a povrchné. Neautentické osoby majú problém nezištne pomáhať, či len tak podporiť priateľa bez toho, aby z toho niečo sami mali.

Hlbšie, zmysluplné konverzácie s nimi nie sú možné

Priateľstvo s nimi je skôr plytkým a povrchným zoskupením. Nerobia nič iné iba klebetia hovoria o nepotrebných a nedôležitých veciach. Ak dôjde na vážnejšiu tému, ako je napríklad riešenie partnerských problémov, osobných problémov či náročných období v živote, falošná osoba sa nad tým zamýšľať nebude, lebo ju to nezaujíma.  Na zmysluplné konverzácie to určite nie je vhodný spoločník. 

Nerešpektujú vaše hranice

Urazia sa, ak im niečo odmietnete, lebo nechápu, že máte svoje hranice. Vyžadujú aby ste splnili každé ich prianie, lebo si pripadajú vo vašom živote najdôležitejší. Je im jedno, že máte plány na víkend, oni vás potrebujú. Nechápu, že máte rodinu, ktorej sa venujete, telefonujú vám kedykoľvek večer bez ohlásenia. To je falošná osoba, ktorej na vás nezáleží, len vás využíva na to, aby sa sama cítila hodnotná. Priateľov  v živote potrebujeme, ale nemusí byť za každú cenu.

Sprac: - Olianna -

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Tama
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Anika
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Wendy Martha Axon
Linka:
 
Nikita
Linka: