Aj negatívne správanie môže byť zdravé | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

Aj negatívne správanie môže byť zdravé

Najzdravšie správanie je byť autentický, teda sám sebou. Napriek tomu sa niekedy snažíme vyhnúť určitému správaniu, lebo si myslíme, že je neslušné. Ale vaša myseľ a telo vedia, čo potrebujete, preto aj negatívne správanie môže byť pre vás zdravé.

Prečítajte si, ktoré pocity by ste nemali v sebe potláčať:

Byť nahnevaný

Hnev je emócia, ktorej sa mnohí z nás snažia vyhnúť a aj napriek tomu môže byť veľmi oslobodzujúca. Byť nahnevaný a svoj hnev vyjadriť je zdravý spôsob, ako môžete dosiahnuť silnú a pozitívnu zmenu vo svojom živote. Hnev je jednoduchý typ emocionálnej energie, ktorá v nás rastie, keď nám niekto ukrivdil a prekročil naše osobné hranice. Hnev teda určite nepotláčajte, ale pokúste sa ho vyjadriť pozitívnym spôsobom. Popieranie vlastného hnevu a vyhýbanie sa mu premenia hnev na ešte nezdravší prejav, ako je zúrivosť alebo depresia. Zdravý hnev existuje z nejakého dôvodu, aby vás chránil a oslobodzoval.

Aj negatívne správanie môže byť zdravé

Plač

Plač, ako aj hnev, sú zdravou ľudskou odpoveďou na určité reakcie. Hoci málokto z nás by chcel plakať celú dobu, je dôležité vážiť si okamihy v živote, ktoré nás privádzajú k slzám. Môžu to byť slzy straty, ale i radosti. Keď plačeme, pomáhame tým našej psychike uvoľniť energiu, ktorá, ak by sme ju držali v sebe, sa môže stať toxická alebo nás môže naplniť trpkosťou. Plač tiež obmäkčí našu osobnosť, ako aj náš pohľad na okolitý svet. Takto sa ostatní dozvedia, ako sa cítime, že sa staráme o druhých, smútime a ovplyvňujeme svet okolo seba. Plač nám neumožňuje len uvoľniť smútok a žiaľ, ale tiež vysiela signál ostatným, že sme otvorení a zraniteľní ako ľudské bytosti, čo z nás robí atraktívnejších priateľov či partnerov v porovnaní s tými, ktorí nevyronili ani jednu slzu.

Túžba po samote

Túžba byť sám sa nemusí javiť ako niečo negatívne. Často to môže znamenať, že sa  jednoducho chceme odrezať od nevyhnutných spoločenských aktivít, aby sme sa mohli ponoriť hlbšie do svojho vnútra. Je pravda, že existujú situácie, pri ktorých by izolácia človeka mohla byť dôvodom na obavy, ale rovnako vieme, že takto žili aj mnohí najväčší svetoví umelci, spisovatelia a myslitelia, ktorí nachádzali v samote hlbšiu inšpiráciu a znovu zapálenie ich zmyslu pre tvorivosť. Niekedy len potrebujeme vyhodiť vonkajšie stimuly a byť sami so sebou. Ak cítite, že potrebujete byť sami, dôverujte si a vážte si to.

Nepočúvať iných

Nepočúvať ostatných môže byť často vnímané ako nespoločenské alebo dokonca arogantné správanie, ale možno len potrebujete počúvať svoju intuíciu a oslobodiť sa od vplyvu ostatných. Verte sami sebe a vedzte, že ak sa vám snaží niekto dobre poradiť a vy ho nepočúvate, existuje na to dobrý dôvod. Byť múdry znamená vedieť, kedy počúvať ostatných a kedy zase nie. Ak vám vnútorný hlas hovorí konať odvážne napriek tomu, čo hovoria iní, potom mu dôverujte.

Porušovať pravidlá

Občasné porušovanie pravidiel môže zlepšiť váš život, ako aj životy ostatných. Pravidlá vytvárajú ľudia a nikto z nás nie je dokonalý. Takže dôverujte vašim vlastným schopnostiam a sami sa rozhodnite, či určité pravidlo podporuje vaše dobro. Väčšina inovácií v spoločnosti sa stáva vtedy, keď niekto prestal dodržiavať predpísané pravidlá a mal odvahu sa im postaviť, pretože sa mu zdali byť nespravodlivé.

Nezapadnúť medzi ostatných

Nezapadnúť medzi ostatných môže znamenať, že máte niečo, čo môžete ponúknuť mimo danú normu. Keď zapadneme, zvyčajne je to kvôli tomu, aby ste boli v súlade so spoločnosťou. Vydať sa iným smerom, ako od nás očakávajú ostatní, nás môže priviesť na nové nápady a nové spôsoby myslenia, ktoré plodia inovácie. Budúcnosť nikdy úplne nezapadne do minulosti, takže prijmite to, kým ste dnes, dokonca i keď nezapadnete medzi ostatných. Vedzte, že vaše inovácie môžu vymyslieť novú cestu, ktorú môžu nasledovať ostatní.

Sprac: - Olianna -

 
 
 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Večernice
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Isabela
Linka:
 
Jana Sofia
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Anika
Linka: