Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

Ako prebieha aktivácia čakier počas fáz nášho života

V ľudskom organizme sa nachádza sedem čakier. Sú usporiadané od dolnej časti trupu smerom hore, k temenu hlavy. Keď sú naše čakry v rovnováhe a sú aktívne, prekvitá aj naše fyzické a duševné zdravie. Každá životná fáza trvá sedem rokov, a v každej z týchto fáz je dominantná iná čakra. Je to, ako keby sme každých sedem rokov vystúpili o jeden schodík hore po rebríku, ktorý je zostavený zo siedmych čakier.

0 – 7 rokov   Dominantná Prvá, koreňová čakra

Prvý sedemročný cyklus nášho života je pod vplyvom koreňovej čakry. Koreňová čakra súvisí s pocitom bezpečia, s rodinou a so zázemím. Naše základné inštinkty, myšlienky a konanie týkajúce sa každodenného, pozemského života sa priamo vzťahujú na našu koreňovú čakru. Práve v tomto období získavame prvé skúsenosti so životom, ktorý máme ešte len pred sebou. Je to obdobie potreby zázemia a myšlienok týkajúcich sa materiálneho sveta.

Ak máme koreňovú čakru zablokovanú, máme sklony k  odmietaniu jedla, opatery a blízkych ľudí. 

čakra

8 až 14 rokov      Dominantná sakrálna čakra

V tomto období v našom živote dominuje sakrálna čakra, čo znamená, že sa začína výrazne rozvíjať naša sexuálna energia a tvorivosť, učíme sa rozpoznávať naše emócie a vyjadrovať ich. V tejto životnej fáze si k dôležitým a obľúbeným jednotlivcom v našom živote vytvárame silné puto. Po prvýkrát stretávame s našou sexualitou a mnohí z nás sa v tomto veku po prvýkrát do niekoho zaľúbia. Väčšina dievčat v tomto období dostanú svoju prvú menštruáciu. Obe pohlavia si začínajú naplno uvedomovať svoju sexualitu a jej úlohu z pohľadu plodenia potomstva. V tejto životnej etape mnohé deti zažijú svoj prvý vzťah a získavajú presnejšiu predstavu o typických vlastnostiach mužského a ženského pohlavia. si k dôležitým a obľúbeným jednotlivcom v našom živote vytvárame silné puto.

Ak máme sakrálnu čakru zablokovanú, nevytvárame si kamarátske vzťahy a nepociťujeme žiadnu náklonnosť k opačnému pohlaviu. 

15 až 21 rokov   Dominantná pupočná čakra / solar plexus /

Tomuto cyklu vládne pupočná čakra. V nej sídli uvedomovanie si vlastného JA. Vďaka nej si uvedomujeme, že sme duše v ľudskom tele. V tomto období sa môžeme viac uzatvárať do seba a prežívať miernu úzkosť. Naše správanie môže byť vnímané ako sebecké. To je priamym prejavom jasnejšieho uvedomovania si samého seba, svojej jedinečnosti a individuality. V tomto cykle tiež získavame objektívny pohľad na nás samých vo vzťahoch s druhými, začíname si uvedomovať, akým spôsobom naša osobnosť ovplyvňuje naše vzťahy a náš celkový pohľad na svet. Hľadíme do budúcna s veľkými očakávaniami a v našom vnútri sa rodia veľkolepé sny a plány. Začíname si jasnejšie uvedomovať, čo chceme v živote dosiahnuť, začíname chápať, čo je zmyslom nášho života na Zemi.

Ak máme pupočnú čakru zablokovanú, máme o sebe skreslenú predstavu a nemáme žiadne plány do budúcnosti. 

22 až 28 rokov     Dominantná srdcová čakra

Toto je obdobie života, v ktorom vstupujeme do cyklu srdcovej čakry. Tento cyklus je ovládaný láskou k druhým, ale aj k nám samým. V tomto období mnohí stretnú svojho životného partnera či partnerku. Práve v tomto období mnohí začíname nahliadať aj do svojho vnútra. Nachádzame lásku a úctu k sebe samým, ktoré sa potom prejavujú navonok aj v našich vzťahoch a celkovou úctou k životu a k všetkým ľuďom. V tomto období tiež často začíname pomýšľať na to, akým spôsobom sa chceme vo svete realizovať, čo chceme urobiť pre spoločnosť, čo tu chceme po sebe zanechať. Tieto pohnútky vychádzajú z nášho roztvárajúceho sa srdca a silnejúcej úcty voči ľudstvu a celej planéte.

Ak máme srdcovú čakru zablokovanú, nepociťujeme lásku k sebe ani k iným. Nedokážeme si nájsť životného partnera. 

29 až 35 rokov     Dominantná krčná čakra

Tomuto životnému cyklu vládne krčná čakra, ktorá je centrom našich komunikačných schopností, najmä schopnosti vyjadrovať vlastné myšlienky a pocity. Až v tomto období si mnohí z nás nájdu skutočný zmysel života, začínajú si  vážiť samých seba a byť spokojní s tým, kto sú. A to nám potom dovoľuje vyjadrovať sa voľnejšie a otvorene. To všetko súvisí práve so zlepšením našej komunikačnej schopnosti a vyjadrovaním našich túžob či potrieb.

Ak máme krčnú čakru zablokovanú, nedokážeme vyjadriť svoje pocity a myšlienky.

36 až 42 rokov     Dominantná čelová čakra  / tretie oko /

Táto fáza v našom živote je pod vplyvom čelovej čakry,  ktorú často nazývame aj „tretie oko“. Je sídlom našej intuície a múdrosti. Prebieha v nej veľká syntéza všetkých poznatkov, ktoré sme nadobudli za celý doterajší život. V tomto období života sa mnohým ľuďom zjaví Boh alebo majú nejaký  metafyzický zážitok. Začíname tiež lepšie chápať význam všetkého poznania a vedomostí, ktoré sme počas života nadobudli a toto poznanie začíname aj efektívne používať.

AK máme čelovú čakru zablokovanú, pociťujeme chaos a nedokážeme posúdiť, čo je pre nás dôležité. 

43 až 49 rokov    Dominantná korunná čakra

Poslednému sedemročnému cyklu, kedy sa aktivujú naše čakry, vládne korunná čakra, ktorá je zdrojom nášho duchovného prebudenia a uvedomenia. Vďačíme jej tiež za schopnosť vnímať kolektívne vedomie a taktiež za našu schopnosť spojiť sa na duchovnej úrovni so všetkými živými bytosťami a so stvorením ako celkom. V tejto životnej fáze tiež u mnohých ľudí vrcholí ich záujem o duchovné poznanie a o znalosť skutočných, hlbokých súvislosti svetového diania. Začíname viac bažiť po poznaní a vedomostiach o svete či dokonca o vesmíre ako celku.

Ak máme korunnú čakru zablokovanú, začíname sa báť neznámych vecí a situácií , prejavuje sa u nás kríza stredného veku a začíname mať strach zo smrti. 

50 +  rokov       Vesmírna čakra

Ak počas nášho života nebola žiadna čakra zablokovaná a naplno sme  využili dominanciu čakier v určitých fázach nášho života, aktivuje sa u nás po päťdesiatom roku života ôsma a deviata čakra,  ktorá sa nazýva tiež vesmírna. Tieto čakry dodávajú do tela vesmírne, božské energie, ktoré prechádzajú cez celý energický čakrový systém a telo. Duša aj duch sú naplnené touto drahocennou energiou pre posledné fázy života človeka na zemi.

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Nikita
Linka:
 
Tama
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Veštec Thomas Ross
Linka: