Chcete byť obľúbený? Používajte tieto triky... | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

Chcete byť obľúbený? Používajte tieto triky...

Psychológovia tvrdia, že dopracovať sa k úspechu v komunikácii s okolím nemusí byť až také náročné. Stačí iba niekoľko jednoduchých trikov, ktorými sa dopracujete k tomu, aby ste boli obľúbený a ľudia sa budú tešiť z vašej prítomnosti.

Napodobňujte ľudí, s ktorými si chcete udržať dobrý vzťah

Táto stratégia sa odborne nazýva zrkadlenie a zahŕňa napodobňovanie správania druhej osoby. Keď s niekým hovoríte, skúste skopírovať reč jeho tela, gestá a výrazy tváre.

Venujte viac času ľuďom, ktorí vás obklopujú

Ľudia majú tendenciu obľubovať veci, ktoré sú im známe  a horšie sa stotožňujú s tým, čo nepoznajú. Štúdiou sa zistilo, že vysokoškolskí študenti boli priateľskejší k spolužiakom, s ktorými bývali na internáte ako k tým, s ktorými chodili iba do školy. Dôvodom môže byť skutočnosť, že študenti, ktorí bývali spolu, prežili viac každodenných interakcií a za určitých okolností sa tieto interakcie mohli vyvinúť na plnohodnotné priateľstvá. Aj keď nežijete v blízkosti svojich priateľov, skúste s nimi udržiavať určité rutinné rituály, napríklad ísť spolu každý týždeň na kávu.

Chcete byť obľúbený? Používajte tieto triky....

Rozdávajte komplimenty

Keď niekoho opisujete, používate väčšinou prídavné mená. Váš opis však veľa napovie aj o vás, tak zvažujte výber slov. Tento jav sa nazýva spontánny prenos vlastností. Ak popíšete niekoho iného ako spravodlivého a láskavého, ľudia si vás tiež spoja s týmito vlastnosťami. Opak je tiež pravdou. Ak neustále o všetkých hovoríte negatívne, ľudia vás takto začnú vnímať tiež. 

Buďte v dobrej nálade

Emócie sa šíria medzi ľuďmi ako nákaza. Podľa prieskumu vedcov ľudia nevedome pociťujú emócie tých, ktorí sú okolo nich. Ak chcete, aby sa ostatní cítili šťastní, keď sú vo vašom okolí, urobte maximum pre to, aby ste okolo seba šírili iba pozitívne emócie.

Spoznajte priateľov svojich priateľov

Teória sociálnej siete pracuje na princípe tzv. triády. Znamená to, že dvaja ľudia budú mať k sebe pravdepodobne bližšie, ak budú mať spoločného priateľa. Na ilustráciu tohto efektu navrhli vysokoškolskí študenti z Britskej Kolumbie program, v ktorom pridali na Facebook náhodných jednotlivcov a tí žiadali o priateľstvo neznámych ľudí. Zistili, že ľudia častejšie prijmú túto žiadosť, ak zistia, že žiadateľ má na zozname nejakého ich priateľa.

Odhaľte svoje nedostatky

Ľudia vás budú mať radšej, keď občas urobíte chybu, a to aj vtedy, ak sú presvedčení o vašej odbornosti.  Odhalenie toho, že nie ste dokonalí, vás robí príťažlivejším voči ľuďom vo vašom okolí.

Občas sa ľudí dotýkajte

Ide o známe podprahové dotyky, ku ktorým dochádza, keď sa dotknete osoby tak jemne, že si to sotva všimne. Je to napríklad poklopkanie na chrbát alebo dotyk ramena. To všetko môže navodiť alebo zvýrazniť príjemnú atmosféru.

Pozrite sa na druhú osobu tak, ako chce, aby ste ju videli

Ľudia chcú byť vnímaní spôsobom, ktorý je v súlade s ich presvedčením o sebe. Tento jav je opísaný teóriou sebakontroly. Všetci sa snažíme potvrdiť svoje názory. Ľudia radi komunikujú s tými, ktorí poskytujú spätnú väzbu v súlade s ich známou identitou. Keď sa presvedčenie ľudí o nás zhodne s našim sebahodnotením, vzťah medzi nami a okolím je menej konfliktný. Je to samozrejmé, pretože sa cítime pochopení.

Nechajte ľudí hovoriť o sebe

Ak necháte niekoho zdieľať príbehy o ich živote namiesto toho, aby ste sa o nich iba rozprávali, máte väčšiu šancu, že ľudia budú na takéto spoločné stretnutie spomínať pozitívne.

Sprac: - Olianna -

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Wendy Axon
Linka:
 
Kiara
Linka:
 
Leni Maria
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Anika
Linka: