Chcete vychovať správneho človeka? Dodržujte určité zásady | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

Chcete vychovať správneho človeka? Dodržujte určité zásady

Každý rodič túži vychovať správneho človeka, no nie každý si uvedomuje, že výchova si vyžaduje úsilie a veľkú dávku trpezlivosti. No ak chcete docieliť, aby z dieťaťa vyrástol správny dospelák, treba dodržiavať isté zásady....

Ukážte mu dobrý vzor

Mnoho rodičov zastáva názor, že deťom netreba veci vysvetľovať. Stačí im ukázať, ako je to správne, a budú vás nasledovať. Na tomto prístupe je mnoho pravdy, deti sa učia pozorovaním. Preberajú vzory správania svojich rodičov, aj rodinných príslušníkov. Harmónia, fungujúce vzťahy a vzájomný rešpekt vytvárajú silný základ, na ktorom môžu v dospelom živote stavať. Ak sa  vaše manželstvo rozpadlo, nezúfajte. Skúste zobrať túto situáciu ako príležitosť ukázať, že aj po rozvode sa k sebe mama s otcom vedia správať s úctou.

Oceňte každý úspech 

V dnešnej dobe sa kladie veľký dôraz na dosahovanie úspechov. Spôsob, akým sa s dieťaťom rozprávame, sa stáva jeho vnútorným hlasom. Ak je kritizované, nadobúda pocit, že nie je a ani nikdy nebude dosť dobré. Každé dieťa túži po uznaní a pochvale od rodičov, preto ňou určite nešetrite. Nejde len o veľké víťazstvá, ale aj o drobné výhry, ktoré sa mu zrejme podaria každý deň. Nebráňte sa ani kritike, ak je na mieste. Nezabúdajte však na radu odborníkov, že pochvaly by mali vždy prevažovať nad kritikou.  

výchova

Podporujte nové priateľstvá

Počas školských rokov sa deti obklopujú aj väčším počtom rovesníkov, s ktorými ich spájajú podobné záujmy. Vytvárajú si tak zázemie, rozvíjajú komunikačné schopnosti, socializujú sa a stávajú sa užitočnými a nenahraditeľnými pre svojich vrstovníkov.  Niekedy je náročné nechať dieťaťu voľnosť, ale prenocovanie u spolužiaka či voľné poobedie určite zvládne každý rodič bez zbytočného strachu. Podporte dieťa vo vytváraní nových vzťahov, zároveň mu však prízvukujte, aby nezabúdal ani na starých kamarátov.

Rozprávajte sa so svojim dieťaťom

Táto snaha sa určite vyplatí. Pokúste sa doma riešiť aj hlbšie témy, ako známky v škole. Zhovárajte sa o zážitkoch, ale aj o túžbach. Vždy pritom dbajte na kladenie otvorených otázok, ktoré vyžadujú rozvinutú odpoveď, nielen áno alebo nie. Veď viete, aké koníčky má vaše dieťa, tak ho poproste, nech vám vysvetlí niečo z oblasti, ktorej rozumie viac ako vy a ktorá ho baví. 

Dajte priestor pocitom

V spoločnosti, kde sa pozerá najmä na tituly a kariérny rast, sa občas zabúda na vnútorný svet nás aj našich detí. Výsledkom môže byť chýbajúca empatia k druhým, problém porozumieť vlastným pocitom a ovládať svoje správanie. Ak chcete v dieťati posilniť emocionálnu inteligenciu, povzbuďte ho, aby hovorilo o svojich pocitoch. Dajte mu najavo, že cítiť sa niekedy smutný alebo nahnevaný je v poriadku, a buďte mu oporou. Môžete mu tiež ukázať, že svet nie je iba ružový a sú aj ľudia, ktorí potrebujú pomoc. Keď dieťa naučíte darovať hračky do detského domova alebo posunúť oblečenie ľuďom v núdzi, vyrastie z neho človek s veľkým srdcom.

Pripravte ho na reálny život

Každé dieťa raz bude pracovať, niekoho ľúbiť, platiť účty, mať svoje názory, starať sa o vlastnú rodinu. Preto treba deti učiť finančnej gramotnosti, rozprávať sa s nimi o aktuálnych spoločenských témach, či o otázkach vzťahov. V rámci našej rodičovskej úlohy by sme mali naše dieťa oboznámiť so všetkými zákutiami života. Samozrejme, primerane veku a situácii. Aj keď niekedy môže byť ťažké začať s háklivými témami, nevzdávajte sa. Dajte deťom čas, aby si vytvorili vlastný názor a aby pochopili aj ten váš. Pre nich vždy zostanete najbližším človekom, hoci v určitej fáze vývoja si to príliš neuvedomujú.

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Wendy Axon
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Kiara
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Nikita
Linka: