Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

Čo je EQ?

O jej existencie vedia mnohý z nás (v prvom rade vďaka mnohodesaťročnému IQ rozširovaniu) avšak tým menej ľudí ho uplatňuje a študuje o nej hlbšie. Napriek tomu, že emocionálna inteligencia je minimalne taká dôležitá (keď nie dôležitejšia) ako "klasická" inetligencia.

Definícia EQ opisuje schopnosť jedinca rozumieť emocionálnym prejavom a správaniu okolia, komunikovať, začleniť sa do spoločnosti, udržiavať vzťahy a z toho vyplývajúca schopnosť uspieť v spoločnosti. Najlepšie však ho opisuje schopnosť interpersonalnej kommunikácie a empatie.
emocialná inteligencia, IQ, EQ

Na otázku, nakoľko je rozvinutá naša emocialná inteligencia, viemie ľahko odpovedať a to podľa toho, ako reagujeme na stresové, krízové situácie a ako sa zachováme k naším rovesníkom (napr. kolegom, rodine). Prítomnosť EQ alebo naopak, jej totálny nedostatok, môžeme zbadať, keď povedzme vedúci nepreukáže žiaden súcit ku svojmu zamestnancovy a jeho súkromného života. Dajme tomu, kolega sa práve teraz rozviedol: jeho pracovný výkon jednoznačne klesol. Vedúci s rozvinutou EQ v takom prípade dá trošku času svojmu človeku, poprípade pošle ho na týždeň dovolenky. Naopak, bez EQ schopnosti vedúci bude klásť presne také isté požiadavky oproti svojmu zamestnancovy ,ako za normálnych okolností. 

Čiže, EQ nemôžme merať takým spôsobom, ako IQ. Mnoho príkladov je, keď ľudia s vyšším IQ pracujú pre šéfov s nižším IQ, ktory však majú rozvinutú EQ. V každodennom živote sa o tomo jednoducho hovorí tak, že títo ľudia sa vedia lepšie umiestňovať ako priemerný.

Tvorcovia pojmu psichológie, Peter Salovey a John D. Mayer, v deväťdesiatych rokoch rozdelili EQ na štyri hlavné oblasti: schopnosť detektovať emócie, ich ošetrovania, pochopenie ich významu a v rozmýšľaní sa splnitá rola. Dnes už na základe Saloveyovych výskumoch poznáme päť  hlavných kategorii. V ich zmysloch vieme spoznať a riešiť nielen vlastný emocionálny stav, ale aj stav druhých, navyše sme schopní  aj vedome sa dostať do emocialného stavu, aby sme boli produktívný a úspešný.

Podľa najnovších výskumov, namiesto zložitých testov a umelo vytváraných krízových situáciácií, existuje oveľa jednoduchši spôsob ako určiť o niekom, akú má EQ. A to pomocou grafológie. Grafológovia vedia vynikajúco vyčítať prítomnosť a dôležitosť EQ, na základe rukopisu človeka. Otvorenosť, empatia, sebakontrola, motivácia. Všetký tieto schopnosti sa dajú zistiť napr. podľa vytváraní písma a ich náklonu. Oplatí sa preto dávať pozor na to, čo a hlavne ako píšeme na papier.      
 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Kiara
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Pepik
Linka: