Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

Keď otvoríme tretie oko, začnú sa diať zvláštne veci...

Tretie oko je neviditeľným okom, ktoré nám umožňuje vidieť pod povrch materiálneho, viditeľného sveta. Podľa niektorých vedcov je tretie oko priamo napojené na silný a dôležitý energetický uzol, ktorý sa nachádza priamo uprostred nášho čela.

 

Tento bod sa nájdete približne 3 cm nad stredom medzi obočím. Niekedy sa môže stať, že sa nám podarí otvoriť tretie oko bez toho, aby sme sa o to snažili. Keď tretie oko aktivujeme, môže sa nám podariť vytvoriť, alebo zmeniť náš svet a život do úplne novej podoby.

tretie oko

Tretie oko je bránou do našej duše

Má tvar vajíčka a nachádza sa vo vnútri lebky. Jeho otvorenie a aktivácia má za následok, že začneme jasne vnímať inak neviditeľné, nehmatateľné svety. Vďaka aktivovanému tretiemu oku získavame schopnosť vnímať vesmírne vedomie. Toto vesmírne vedomie je zdrojom poznania a múdrosti, ktoré nemožno získať materiálnymi prostriedkami či materialistickým prístupom. Podľa všeobecne rozšíreného presvedčenia, ak máme aktivované tretie oko, máme aj schopnosť telepatie, dokážeme vidieť duše a duchov, či dokonca prijímať prorocké odkazy a vízie z vyšších sfér. Ľudia, ktorí majú aktivované tretie oko sú vo všeobecnosti považovaní za jasnovidcov. 

V priebehu stáročí tretie oko atrofuje

Všetko nasvedčuje tomu, že neobyčajné schopnosti tretieho oka boli u človeka v minulosti rozvinuté viac než je tomu dnes. V priebehu posledných storočí, ako ľudstvo postupne zabúda na svoj duchovný, božský pôvod, tretie oko začalo postupne atrofovať. Po nejakom čase sa tretie oko zmrštilo, a tak sa z neho stala epifýza, ktorá sa niekedy nazýva aj šuškovité teliesko, alebo šišinka.  Dodržiavaním určitých životných zásad a využívaním určitých techník však epifýze možno prinavrátiť jej pôvodnú veľkosť a s tým súvisiace neobyčajné schopnosti tretieho oka.

Ak sa tretie oko otvorí mimovoľne, môže nastať problém

Keď sa tretie oko otvorí mimovoľne, samo od seba, prejavuje sa to úplne inak ako keď sa nám ho podarí otvoriť zámerne. Príznaky mimovoľného otvorenia tretieho oka často vedú k mnohým problémom, a preto je takéto otvorenie tretieho oka považované za nežiaduce. Stáva sa to väčšinou vtedy, ak je naše tretie oko v nerovnováhe, čiže v disharmonickom stave.  Po fyzickej stránke sa môže jednať napríklad o zhoršenie zraku, bolesti hlavy ale aj problémy so sluchom a čuchom. Po emocionálnej stránke môže mať mimovoľné otvorenie tretieho oka zase za následok vznik iluzórnych a skreslených predstáv o vlastnom živote, nadmernú zasnenosť a až odtrhnutie sa od pozemskej reality, prelietavosť a ignorovanie našej intuície.

Príznaky náhodne otvoreného tretieho oka:

  • Farby sa nám zdajú žiarivejšie a svetlo jasnejšie. Začíname rozoznávať zvláštne vône. Okrem toho môžeme dokonca cítiť a počuť vnemy, ktoré v skutočnosti neexistujú.

  • Mávame živé a čudné sny, ktoré nás oberajú o spánok. Zachytávame  vízie a telepatické odkazy z vyšších sfér, ktoré väčšinou zachytávame práve  prostredníctvom snov. Naše sny sa tak stanú bojovým poľom čudných emócií a obrazov.

  • Máme bolesti hlavy a zvláštne ťaživé pocity, čo značí, že v našich čakrách je nerovnováha a nevykonali sme ozajstnú očistu. 

  • Začíname mať pocit, že každodenný skutočný svet je len snom, cítime sa odtrhnutí od skutočného sveta a prestáva nám záležať na hmotných veciach. 

  • Naše vzťahy s inými sa začnú rýchlo meniť. Čo sme predtým považovali za pravdivé a poctivé, začneme teraz možno vnímať ako falošné a úbohé. Otvorené tretie oko totiž rozpozná pravdu rýchlosťou väčšou než je rýchlosť svetla. Ak však nie sme pripravení na takýto príval informácií, môže sa stať, že situáciu nezvládneme a niektoré z našich vzťahov sa rozpadnú.

 
 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Nikita
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Tyna
Linka:
 
Tama
Linka: