Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

Keď stojíme na rázcestí ...

Životné zmeny môžu súvisieť s prirodzeným vývojom života od mladosti, cez dospelosť až k starnutiu. Každý z nás prechádza týmito etapami jedinečným spôsobom. Niektoré prechody a rozhodnutia zvládame ľahko, iné nám dajú poriadne zabrať.

Akékoľvek zmeny v našom živote sú neoddeliteľnou súčasťou nás. Podľa informačného obsahu určitej životnej zmeny, či nutnosti rozhodnúť sa, ktorou cestou ísť ďalej, pôsobia na náš osobnostný rozvoj, emocionálne a intelektuálne prežívanie.

Každá zmena v našom živote v nás vyvolá určitý pocit, následné myšlienky, ktoré sa sformujú do názorov a ovplyvnia naše ďalšie správanie,  konanie a rozhodovanie sa.

Životná zmena

Náročná zmena si žiada racionálne myslenie

Čím náročnejšia životná zmena, tým racionálnejšie a neemotívnejšie správanie by sme si mali zachovať. Nepoddávať sa vlastným emóciám, ktoré zmena, či nutnosť rozhodnúť sa pre určitý krok,  nekontrolovateľne spustila. Dôležité je uvedomiť si, že každá zmena, ktorá sa v našom živote vyskytla je pre nás dôležitá a nevyhnutná. Nič sa neudeje len tak, pre nič, za nič. Všetko má svoje opodstatnenie a príčinu. Či už sa to týka príjemných zmien, alebo menej príjemných.

Každú zmenu treba prijať s jasnou mysľou

Ako sa naučiť prijímať životné zmeny, ktoré sme neočakávali, zasiahli náš život nepripravene, bez predošlého upozornenia? Najspoľahlivejším riešením je prijať každú zmenu s otvorenou, čistou a jasnou mysľou. Nič k zmene nepridávať, myšlienkovo ju nedeformovať, neodsudzovať a nevnímať ju prostredníctvom negatívnych emócii. Akúkoľvek zmenu treba v pokoji prijať, často aj predýchať a následne rozmýšľať nad riešením. Nikdy netreba riešiť situáciu s rozrušenou mysľou. Rozrušená myseľ rozmýšľa deštrukčne, až pokiaľ sa opäť neupokojí.  Deštrukčná myseľ nikdy neprinesie racionálne, konštruktívne a pozitívne riešenie. Treba sa uistiť, že naše vedomie opäť prevzalo kontrolu nad akoukoľvek životnou zmenou v podobe opätovného nadobudnutia vnútornej rozvahy, pokoja a nadhľadu. Ak by sme prepadli panike, či zúfalstvu, nič by nám to nepomohlo. Vedome si treba vedieť kontrolovať deštrukčné a negatívne emócie, ktoré by zhoršili náš vnútorný pohľad na zmenu.

Strach odložte bokom

Netreba sa báť prijímať akékoľvek životné zmeny pokojne, aj keď sú smutné, nepríjemné, či inak nepohodlné. Vždy je dôležité, ak si uvedomíme, že pokiaľ sa zmena udiala, jednoducho už existuje a nedá sa zvrátiť. Nech by sme vnútorne prežívali tie najhoršie emócie, získame nimi iba ďalšie seba ničenie, nie nápravu situácie. Vnímať akúkoľvek zmenu s pokorou, nevyhnutnosťou a životnou skúškou pre nás, nás naučí nekategorizovať životné zmeny na pozitívne, či negatívne, ale prijímať ich s otvorenou a čistou mysľou také, aké sú. Každá zmena, ktorá sa nám v živote udeje nás má niečo nové naučiť, niekam posunúť z miesta, v ktorom sme sa práve nachádzali a vytrhnúť z vlastnej letargie pohodlnosti a stereotypu.

Nie je dôležité aké zmeny sa nám v živote dejú a pred akým rozhodnutím stojíme, dôležitý je náš individuálny prístup, spôsob prijímania pochopenia novej situácie. Životné zmeny na nás pôsobia negatívne nie pre ich obsah, ale pre ich nesprávny spôsob interpretácie a spracovávania v našom myslení.

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Dagmarka
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Leni Maria
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka: