Obrňte sa pred hlúposťou | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

Obrňte sa pred hlúposťou

Keďže hlúposť nemá jasnú definíciu a nedá sa merať, ťažko sa odhaľuje, pretože sa dokáže dobre maskovať. Odhaliť hlúpych ľudí je však veľmi dôležité, pretože dokážu byť veľmi nebezpeční.

Ako odhaliť hlúpych ľudí?

Nie sú schopní kriticky myslieť

Hlupáka od múdreho človeka delí predovšetkým schopnosť kriticky myslieť. Múdry človek o svojich názoroch pochybuje, pretože si nie je istý, či vie dosť na to, aby mohol svoj názor vyjadriť. Hlupák však svoje myšlienky a názory nefiltruje. Ďalšia vec, ktorá sa spája s múdrosťou alebo hlúposťou je to, či dokážeme prijať kritiku. Múdry človek ju využije a posunie ho to ďalej. Hlupák nie je schopný kritiku prijať, a tak zostáva na rovnakej úrovni, nepoučí sa zo svojich chýb.

Obrňte sa pred hlúposťou.

Využívajú svoje vzdelanie na nesprávne veci

Hlúposť sa vyskytuje približne v rovnakej miere v každej spoločenskej vrstve a medzi ľuďmi na rôznej vzdelanostnej úrovni. Nie je závislá od vzdelania, od získaného titulu ani od výšky IQ. Aj inteligentní ľudia dokážu byť niekedy nepochopiteľne hlúpi. Hlúpy človek môže mať aj vysoké IQ, ale používa ho na zlé veci. Ľudská hlúposť nie je iba výsadou niektorej sociálnej skupiny, ale nájdeme ju všade.

Spôsobujú škody bez toho, aby mali z toho prospech

Hlúposť je vecou chýbajúceho racionálneho zmýšľania. Človek je tvor spoločenský a na iných sa spolieha aj preto, lebo z toho jedinec alebo skupina čerpá úžitok. Hlúpy človek však škody spôsobuje bez toho, aby z toho mal ktokoľvek nejaký úžitok. Ide jednoducho o nedostatok racionálneho zmýšľania a uvažovania. Do skupiny najhlúpejších patria jedinci, ktorí spôsobia svojim konaním škody nielen iným, ale aj sami sebe. Keďže ich správanie nie je racionálne, rozmýšľajúci, inteligentní jedinci týchto ľudí dokážu len ťažko pochopiť a neraz nich prekvapia až do takej miery, že nedokážu na ich správanie a konanie adekvátne reagovať.

Majú prehnané sebavedomie a srší z nich ignorancia

Toto je najvyššia kategória hlúposti a zahŕňa ľudí, ktorí  sa do vecí púšťajú bez toho, aby o nich mali potrebné poznatky či akékoľvek nevyhnutné skúsenosti. Najviac môžu ublížiť vtedy, ak im je do rúk zverená moc.

Majú nedostatok sebakontroly

V tomto prípade ide o stredný stupeň hlúposti a vyznačujú sa ním ľudia, ktorí ľahko podliehajú svojim impulzom. Reagujú bez toho, aby si svoje reakcie zvážili a uvedomili si ich dosah.

Sú nepozorní

Nepozornosť je tiež prejavom určitej hlúposti, lebo môže poškodiť samotného jedinca aj jeho okolie. Je to síce najľahší stupeň tejto kategórie, no netreba ho podceňovať.
 
Sprac: - Olianna -

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Tama
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Nikita
Linka: