Pozor na označujúce slová, majú čarovnú moc | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

Pozor na označujúce slová, majú čarovnú moc

Žijeme vo svete, ktorému vládnu slová a tie sú magickými zaklínadlami, ktoré sa dajú použiť na zhypnotizovanie myslí ľudí. Všetky slová majú magické vlastnosti, lebo boli vytvorené na základe okultných vedomostí. Konkrétnejšie, boli vytvorené na základe posvätnej geometrie a posvätného zvuku. Ba čo viac, mnohé z nich v sebe nesú náboj magického zámeru.

To, čo vám vzdelávací systém o písmenách nehovorí je, že sú to v skutočnosti okultné znaky, obsahujúce fundamentálny významový kód na prenos myšlienok. To je dôvod, prečo sú slová, tvorené písmenami, také účinné pri stimulácii ľudskej mysle a prenose informácií.  Aj reklamné spoločnosti si dobre uvedomujú, že slová sú veľmi účinnými nástrojmi na stimuláciu mysle, preto  reklamné kampane  často obsahujú veľa slov. Okrem toho, že majú slová moc stimulovať myseľ, majú tiež moc tvarovať materiálny svet. Túto moc majú preto, lebo sú ostré ako meče.

slová

Buďte obozretní hlavne pri právnických slovách

Všetky zmluvy sa zakladajú na slovách a pri všetkých sporoch sa používajú slová. A keďže svetu vládnu slová a my chceme zabrániť tomu, aby nad nami mali moc, potrebujeme si byť vedomí ich okultného, teda skrytého  významu. Slová, ktorých skrytý význam potrebujete vedieť, sa bežne používajú v právnom systéme. Tri z mnohých slov, ktorým musíme venovať bližšiu pozornosť, sú slová, ktoré označujú  meno, osobu a spoločnosť.  To preto, lebo  vo svete právnického žargónu nie sú slová meno, osoba a spoločnosť tým, za čo ich väčšina ľudí považuje.   Ako osobu vás právny systém chápe ako právnickú osobu či právnu entitu. Právnická osoba nežije, je mŕtva. V dôsledku toho nemá žiadne vlastné práva. Udelením súhlasu byť „osobou“ v skutočnosti súhlasíte s tým, že ste právnickou osobou a nemáte teda žiadne vlastné práva. A keď nemáte vlastné práva, môže vás vláda nútiť platiť dane a prikazovať vám riadiť sa jej fiktívnymi zákonmi.

Najobľúbenejšie magické zaklínadlo na zhypnotizovanie vašej mysle

Predtým, ako ste sa narodili, alebo krátko po tom vám vaša matka a otec dali meno. Meno vám dali preto, lebo budete dobrou ovečkou, ktorá bude poslúchať príkazy. Keď sa na nič nepýtate a iba poslúchate príkazy, ste vy/ovečka vašimi majiteľmi, predstavujúcimi Elitu, považovaný za ovcu. Práve preto sa spojenie poslušný ako ovca používa na opis ľudí, ktorí sú „poslušní, hlúpi alebo sa dajú ľahko viesť“. Meno je najobľúbenejším magickým zaklínadlom, lebo z vás/ovce robí otroka. Ide o najúčinnejšie magické zaklínadlo, ktoré vás má nalákať k súhlasu byť „osobou“, ktorá sa právne definuje ako „korporácia“ „firma“ či „právnická osoba“. Keďže vás menné zaklínadlo dokáže tak ľahko oklamať, vo veľkom ho používajú náboženské inštitúcie, vlády, banky a korporácie na zhypnotizovanie vašej mysle pomocou okultných znakov , teda písmen.

K tomu, aby vašu myseľ prinútili uznať vaše meno za to isté, čo ste, teda živý muž alebo žena z mäsa a kostí, využívajú vzdelávací systém, ktorý vám už vo veľmi ranom veku vnúti myšlienku, že to meno ste v skutočnosti Vy. Po rokoch takejto výchovy sa zväčša nevedomky zmierite s tým, že Vy, živý muž alebo žena  a vaše meno sú jedno a to isté. Keď sa s tým zmierite, ste úplne pod magickým vplyvom menného zaklínadla, vďaka čomu si skutočne myslíte, že Vy a vaše meno sú jedno a to isté. Vaše meno však nie ste Vy, lebo Vy ste bezmenný  duch, žijúci v tele z mäsa a kostí.  Keď si mennú kliatbu začnete uvedomovať, nemôže vás už natoľko ovplyvňovať, čo spôsobí, že precitnete a spomeniete si, kto naozaj ste a menné zaklínadlo stratí svoju magickú moc. 


 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Kiara
Linka:
 
Leni Maria
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Nikita
Linka: