Rozumiete reči tela? | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

Rozumiete reči tela?

Reč tela patrí k jednému zo spôsobov, ako sa ľudia dorozumievajú. Ide o neverbálnu komunikáciu, ktorá je používaná v pomerne výraznej miere v skoro každej kultúre sveta. Hoci má každá kultúra inú interpretáciu výrazov tváre, či pohybov tela, je dôležité osvojiť si tie, ktoré platia u nás, lebo reč tela môže niekedy prezradiť viac, ako slová.

Oči sú oknom do duše

Oči sú najčastejšie označované ako „okná do duše“, pretože majú veľkú výpovednú hodnotu o pocitoch a myšlienkach človeka. Pri rozhovore s inou osobou je zaznamenávanie pohybov očí prirodzenou a dôležitou súčasťou komunikačného procesu. Medzi bežné veci, ktoré si môžete počas rozhovoru všimnúť je, či sa komunikačný partner pozerá do vašich očí alebo odvracia zrak, či žmurká a ako rýchlo a podobne. Pri hodnotení reči tela treba dávať pozor na nasledovné signály:

Keď sa človek pri rozhovore pozrie priamo do vašich očí, znamená to, že ho úprimne zaujíma, čo hovoríte a venuje tomu svoju plnú pozornosť. Naopak, dlhodobý kontakt z očí do očí môže mať rušivý efekt.

Rozumiete reči tela?

Časté odvracanie pohľadu od komunikačného partnera môže znamenať, že je človek v nepohodlí, nevenuje druhému pozornosť alebo sa jej ťažko sústredí, lebo myslí na iné veci.

Ľudia, ktorí často žmurkajú, sa cítia nešťastne alebo nepríjemne.

Zriedkavé žmurkanie môže naznačovať, že sa osoba snaží umelo ovládať svoje pohyby očí. Tento trik sa využíva napríklad pri hraní pokru.  Vysoko rozšírené zreničky môžu znamenať, že osobu niečo alebo niekto zaujal.  

Ústa hovoria, aj keď sú ticho

Pohyby úst a pier môžu byť tiež dôležité pri čítaní reči tela. Známe je hryzenie si spodnej pery, ktoré naznačuje, že je jednotlivec zamyslený alebo plný strachu a neistoty. Zakrývanie úst môže byť snahou byť zdvorilý, keď osoba kýcha alebo zíva, no môže to byť tiež pokus o zakrytie nesúhlasu. Usmievanie je asi najčastejšie používaným a interpretovaným signálom a znakom reči tela, avšak môže mať veľa významov. Úsmev môže byť pravý alebo falošný. Falošný úsmev sa najčastejšie používa na vyjadrenie sarkazmu alebo cynizmu. Na čo treba dávať pozor pri čítaní z úst a pier?

Stiahnutie pier môže byť indikátorom nechuti, nesúhlasu alebo nedôvery.

Keď si ľudia hryzú pery, väčšinou sú v strese alebo sa niečoho boja.

Keď si ľudia zakrývajú ústa, snažia sa tak zakryť svoju pravú emóciu v tvári.

Úsmev je indikátorom šťastia.

Mierne skrivené pery dolu naznačujú, že človeku je smutno a môže sa až rozplakať.

Gestá sú priame signály tela

Gestá sú jedným z najpriamejších a najzreteľnejších signálov reči tela. Mávanie, ukazovanie čísel na prstoch sú veľmi bežné a ľahko pochopiteľné gestá. Netreba však zabúdať na to, že niektoré gestá sa používajú iba v niektorej kultúre, preto treba dávať pozor, aby sme uvažovali, kde sa nachádzame a používali správne gestá. Nasledujúce príklady predstavujú niekoľko bežných gest a ich možné významy:

Zaťatá päsť môže naznačovať hnev.

Palec hore a palec dole sa používajú ako gestá súhlasu či nesúhlasu.

Gesto vytvorenia písmena O z prstov naznačuje, že všetko je v poriadku

Vytvorenie z prstov písmena V v niektorých kultúrach značí víťazstvo alebo mier. Vo Veľkej Británii a Austrálii daný symbol vyznieva ofenzívne v prípade, keď chrbát ruky smeruje von.

Ruky a nohy veľa vypovedajú

Ruky a nohy sa často používajú pri sprostredkovaní neverbálnych informácií. Prekríženie rúk znamená obranu. Prekríženie nôh v prítomnosti inej osoby môže zase naznačovať pocit nepohodlia v jeho prítomnosti. Pri hodnotení reči tela sa môžeme zamerať na nasledovné:

Prekrížene ruky naznačujú defenzívny pocit alebo uzavretosť.

Postoj s rukami položenými v bok môže jednak signalizovať že človek je pripravený a má veci pod kontrolou, avšak môže to byť tiež znakom agresivity.

Zovretie rúk za chrbtom môže naznačovať, že sa človek cíti znudene, nervózne alebo dokonca nahnevane.

Rýchle klepkanie prstami je zase znakom toho, že človek je netrpezlivý, nervózny alebo frustrovaný.

Prekrížené nohy môžu naznačovať, že potrebujeme súkromie.

Sprac: - Olianna -

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Dagmarka
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Leni Maria
Linka:
 
Tomáš
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Wendy Axon
Linka: