To, že žijete v blízkosti zlého človeka vám prezradia tieto varovné signály... | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

To, že žijete v blízkosti zlého človeka vám prezradia tieto varovné signály...

Konštatovanie, či sa niekto zlým človekom narodil, ale sa ním stal pod vplyvom určitých okolnosti, je ťažko posúdiť. Jedno je však isté... keď sa dostanete do blízkosti zlého človeka, treba od neho čím skôr odísť, lebo vás zničí fyzicky aj psychicky. A jej jedno, či je to priateľ, člen rodiny alebo iba náhodný známy.

Signál číslo 1 – Popierajú fakty

Zlý človek bude popierať všetky fakty bez ohľadu na to, že sú pravdivé. Bude ich zámerne prehliadať a nikdy sa nestanú predmetom jeho diskusie, pokiaľ nebudú konvenovať s jeho verziou pravdy. Je preto zbytočné niečo im dokazovať, vždy vy budete ten, čo je na vine. Nič nemôže zmeniť ich zvrátené, zneužívajúce myslenie.

To, že žijete v blízkosti zlého človeka vám prezradia tieto varovné signály...

Signál číslo 2 – Prekrucujú pravdu

Zlá osoba prekrúca fakty, aby vás porazila. Ak nejaký fakt nedokazuje ich názor alebo sa nezhoduje s tým, čo hovoria, prekrútia ho tak, aby mali pravdu. Ich teórie a príbehy sú často škandalóznym a vymysleným klamstvom. Ak narazia na informácie, o ktorých si myslia, že vás môžu zavádzať, vždy využijú túto príležitosť. Takto vás držia v strachu a môžu byť vašim jediným útočiskom. Nakoniec tomu sama uveríte, aj keď to nie je pravda.

Signál číslo 3 -  Zatajujú informácie

Ak sú zlí ľudia konfrontovaní s niečím, čo by mohlo zmeniť váš pohľad na nich, tak zatajujú informácie, aby vás nestratili. Nikdy sa nepriznajú ku klamstvu, ale vždy situáciu obrátia vo svoj prospech. Využívajú vašu nevedomosť vo svoj prospech. Vymýšľajú si lži, aby sa chránili a ovládali vašu mienku o nich. Nevedia povedať príbeh, v ktorom by nebola veľká lož. Niekedy priznajú, že klamali, ale snažia sa to vysvetliť ešte väčším klamstvom, aby ste ich nakoniec ľutovali.

Signál číslo 4 – Nepociťujú žiadnu vinu

Ak niekoho urazili alebo plánujú ho uraziť, nepociťujú voči tomuto človeku žiadnu vinu. Ľudia sú pre nich len bábky, ktoré im slúžia k ich danému účelu. Berú od nich, čo môžu a koľko im dovolíte. Keď vám prídu na pomoc, nerobia to preto, že vám chcú pomôcť, ale preto, aby dosiahli nejaký cieľ. Možno máte pocit, že sú prítomní vo všetkých dobrých chvíľach vášho života, ale v tých zlých tam určite nebudú. Jedine v prípade, že by mohli aj z tejto situácie niečo pre seba vyťažiť.

Signál číslo 5 – Vyhýbajú sa zodpovednosti

Zlí ľudia nenesú zodpovednosť za ľudí, ktorým ubližujú ani za hriechy, ktoré páchajú. Len čo začnú pociťovať nejakú vinu, okamžite ju prenesú na niekoho iného skôr, ako sa podozrenie prenesie na nich. Sú to majstri manipulácie. Sú vždy niekoľko krokov pred ostatnými a vedia, ako upútať pozornosť ľudí na niečo iné. Presne vedia, ako dosiahnuť, aby sa ten druhý cítil hlúpo a bezcenne.

Sprac: - Olianna -

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Dagmarka
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Wendy Martha Axon
Linka:
 
Nikita
Linka: