Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Other

História tarotových kariet

Najstaršie dodnes zachované karty vznikli 1430-1460 v hornej Taliansku a ďalšie o niečo neskôr v južnom Francúzsku. (Iné pramene: 1390 vo Francúzsku). Všeobecne sa predpokladá, že sa tarotové karty objavili v druhej polovici štrnásteho storočia v Taliansku.

Skade pochádza Tarot?

Najstaršie dodnes zachované karty vznikli 1430-1460 v hornej Taliansku a ďalšie o niečo neskôr v južnom Francúzsku. (Iné pramene: 1390 vo Francúzsku). Všeobecne sa predpokladá, že sa tarotové karty objavili v druhej polovici štrnásteho storočia v Taliansku a neskôr aj v iných európskych krajinách.

Nevie sa presne, ako karty do Európy prišli, priniesli ich buď cigáni, vďaka ktorým sa aj rozšírili, alebo Arabi, resp. Saracéni na konci XIV. stor., a to cez Španielsko a Taliansko (jednalo sa o kartovú hru, ktorému sa hovorilo "naib"), ale až v XVI stor. sa v Taliansku vynára slovo "Tarocco" a názov tarot dostali karty až vo Francúzsku.

Existuje domnienka, že dvadsať dva kariet Veľkej arkány budú staršieho pôvodu ako druhá časť Tarotu - päťdesiat šesť kariet Malej arkány. Malá arkána možno vznikla až v stredoveku, jej znaky potom symbolizujú štyri stredoveké stavy (meče - rytieri, kalichy - duchovenstvo, mince - obchodníci, žezla / palice - roľníci).

V priebehu 15.storočia sa tarotové karty kreslili alebo ručne maľovali na objednávku kniežacích dvorov v severnom Taliansku a Francúzsku. Neskôr sa na ich výrobu začali používať rôzne techniky: drevorezba, maliarske šablóny, rytiny. Koncom 17.stor. si získal popularitu tarot známy pod názvom Marseillský.

Najstaršie zachované karty môžete nájsť v archívoch Národnej knižnice v Paríži (17 kariet asi okolo z roku 1392). V knižnici Pierpont Morgan Library v New Yorku (karty z cca 1484) - ide o Visconti-Sforza Tarot. Vieme o 11 zachovaných exemplároch (celkom 239 kusov kariet), ďalšie sú uložené v Academia Carrara a v Casa Colleoni v Bergame v Taliansku, v Cary Collection na Yale University, v Brera Gallery a v ďalších. Tieto karty boli maľované zlatom, na niektorých je možné identifikovať rodové znaky rodu Sforza a nie sú označené ani menami ani číslami.

Ďalšie najstaršie dochované sú Mantegna Tarot. Pochádzajú asi z r. 1470 a existujú v dvoch verziách. Ich názov je nepresný, je odvodený od mena domnelého autora Andrey Mantegna, ktorý ich však preukázateľne nevytvoril. Pochádzajú pravdepodobne z Benátok alebo Florencie. Nie sú to klasické Tarotové karty, ale súbor 50 kariet rozdelených do sérií po 10 kartách.

Oba súbory sa líšia nielen na prvý pohľad výtvarným spracovaním, ale aj vnútorne - obsiahnutými symboly a drobnými odchýlkami v samotnej štruktúre. Rozdiel možno nájsť predovšetkým u tzv dvorných kariet Malej arkány a tiež v číslovaní dvoch kariet Veľkej arkány - Sily a Spravodlivosti. Crowley dodržiava pôvodné historické radenie Spravodlivosť - 8, Sila - 11, kdežto Waite čísla týchto dvoch kariet zamenil. Hoci sa údajne vyjadril, že pre to mal pádne dôvody, nikdy tento krok neobhájil natoľko, aby o správnosti a dôvodoch toho ktorého číslovanie neviedla kartářská verejnosť dodnes spor.

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Tama
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Rena
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Nikita
Linka: