Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Other

Čo je podstatou kariet?

Na karte býva obrázok, ktorý zobrazuje buď nejakú osobu, popr. jej pocity či stav alebo životnú situáciu, akciu, dej alebo dôležitú oblasť života. Zobrazenie je buď realisticky popisné, alebo prostredníctvom nejakého symbolu.

Čo je podstatou týchto kariet?

Na karte býva obrázok, ktorý zobrazuje buď nejakú osobu, popr. jej pocity či stav alebo životnú situáciu, akciu, dej alebo dôležitú oblasť života.

Zobrazenie je buď realisticky popisné, alebo prostredníctvom nejakého symbolu. Napríklad môžete na kartách nájsť ako zobrazenie celý svadobný obrad, alebo iba prsteň - a okruh významov môže byť podobný.

U týchto kariet nie je až tak nutné skúmať reč symbolov, ale skôr vedieť voľne asociovať na danú tému. Všetko, čo vás napadne v súvislosti s obrázkom alebo jeho zmyslom, môže mať význam pre výklad.

Medzi jednotlivými sadami kariet sú veľké rozdiely. Venujte pozornosť práve tej vašej a rešpektujte ju. Ak používate literatúru, používajte aj ten typ kariet, čo je v nej a ak informácie aplikujete na iné karty, každú informáciu dobre zvážte a nebojte sa ju prispôsobiť.

U nás sú pravdepodobne najznámejšie cigánske karty.

Kartový veštec by sa nikdy nemal považovať za jasnovidca, ale za človeka, ktorý má ten dar, že dokáže citlivo posudzovať symboliku kariet a tiež ju rovnako citlivo interpretovať tomu, kto o výklad požiadal. Nikdy by nemal nič z výkladu zatajovať, alebo dokonca prekrúcať, ale mal by byť vo svojej podstate psychológom, ktorý je schopný vysvetliť aj nepríjemné správy tak, aby nezahnal dotyčného človeka do pesimizmu.

Z každej situácie, aj z tej najnepríjemnejšie je východisko, a vašou úlohou je vedieť o tom príslušného presvedčiť. Zatajením nepríjemnej správy môžete ublížiť viac, než sa na prvý pohľad zdá. Beh udalostí tým nevymažete, človeku beriete možnosť sa na ne pripraviť a seba vystavujete nebezpečenstvu straty dôveryhodnosti.

Tiež je veľmi dôležité mať na pamäti, že každý človek, ktorý vás požiada o výklad, vám zároveň svojim spôsobom dôveruje a niekedy hovorí o veciach, ktoré by inde nehovoril. Na vás je aby ste tieto informácie považovali za dôverné a nikomu ich nerozprávali. Je to otázka určitej etiky a vašou úlohou je zachovať tajomstvo.

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Dagmarka
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Leni Maria
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka: