Hviezdné znamenia a kariéra | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Horoskopy a veštenie

Hviezdné znamenia a kariéra

Postavenie hviezd pri narodení majú okrem mnohých iného, ​​vplyv aj na to, aké schopnosti budovanie kariéry v sebe nosíme. Samozrejme, že to počas nášho života ovplyvňujú aj iné faktory, napriek tomu sme si priniesli so sebou nejaký sklon k tomu, akú dôležitosť prikladáme odbornému postupu, respektíve, aké obete sme schopní priniesť za postup na kariérnom rebríčku.

Postavenie hviezd pri narodení majú okrem mnohých iného, ​​vplyv aj na to, aké schopnosti budovanie kariéry v sebe nosíme. Samozrejme, že to počas nášho života ovplyvňujú aj iné faktory, napriek tomu sme si priniesli so sebou nejaký sklon k tomu, akú dôležitosť prikladáme odbornému postupu, respektíve, aké obete sme schopní priniesť za postup na kariérnom rebríčku.

BARAN

Pokiaľ ide o kariérny postup, v tom nepozná žart. Neznáša, ak musí sa komukoľvek podriadiť, preto vo väčšine kolektívov vystupuje ako zvolený alebo možno aj nezvolené vedúci. Má vynikajúce kombinačné schopnosti, zvláda aj najzložitejšie situácie, intuitívne a odvážne koná a miluje riziko. Pracuje s takou energiou, že strháva aj svoje najbližšie okolie. Rád preteká a vyhráva, ale nie je dosť vytrvalý, pustí sa naraz do tisíce vecí, ktoré je potom schopný zanedbať pre tisíci prvú vec. Napriek tomu ho neúspechy neodradia, na nové cesty ho vedú radšej ďalšie a ďalšie výzvy, v ktorých chce obstáť.

Majstrovský výkon môže podávať vo všetkých takých odboroch, kde sa môže zúčastniť na objavovanie pre neho dosiaľ neznámych oblastí. Vďaka svojej túžbe po dobrodružstve mu nevadí ani to, keď do cieľa vedie priamo tŕnistá cesta.

BÝK

Jedna z najlepších pracovných síl. Precízne, usilovný, vytrvalý spolupracovník, na ktorého toho dá veľa naložiť. Ťažko ho možno skorumpovať, je spoľahlivý a pridržuje sa pravidiel, ale počas plnenia úloh musí mať okolo seba pokoj. Ťažko sa orientuje v chaose a nie je schopný obstáť v nečakaných situáciách. Je to človek zdravého rozumu a logického myslenia, ktorý si nadovšetko považuje bezpečnosť a stabilitu.

Jeho zápornú stránkou je to, že neznáša, keď sa mu niekto postaví, pretože je presvedčený o svojich vynikajúcich schopnostiach a svoj názor vždy považuje a smerodajný. Môže sa stať dobrým vedúcim, ale ak je príliš úzkostlivý, môže zničiť aj také veci, ktoré by sa samy od seba vyvíjali dobre.

BLížENCI

Zriedka sa v životne vyskytnú také situácie, ktorým by ste podľahli. Aj vo svojom odbore sa ľahko prispôsobujete, necháte si poradiť, ste kreatívny a spontánny. Máte radi rozmanitosť v myslení, pružnosť, zamestnanie, v ktorých možno veľa cestovať. Najväčším Vaším problémom je monotónnym, Vašim živlom je dobrodružstvo. Máte zmysel pre jazyky a vďaka sa dorozumiete v niekoľkých rečiach, takže máte šance prijať zamestnanie iv cudzine.

Vašou slabosťou je to, že sa snažíte púšťať sa do toľkých vecí, ktoré nie je v ľudských silách dokončiť, máte sklon trieštiť svoju energiu.

RAK

Poddajná, prispôsobivá povaha, ktorá sa v každej situácii stotožní so svojím okolím. Pasívne a nepriebojný, napriek tomu však dosiahne to, aby nebol v područí iných. Servilitou vyniká medzi spolupracovníkmi. Nepracuje preto, aby dosiahol kariérneho postupu, vyššieho platu alebo pozíciou a vyznamenania, riadi ho iba to, aby nikto nemohol nájsť v jeho práci chybu, z čoho by mohli pre neho vyplynúť problémy. Jeho sebaúcta je tak nízka, že nemá sebavedomie tvrdiť o slátané prácu, že je vynikajúca, preto všetky úlohy plní na maximálnej úrovni, aby sa nemusel hanbiť. Konečným cieľom toho všetkého je však pokoj, bol by rád, keby ho všetci nechali na pokoji, pretože nie je schopný pracovať v napätí, pod citovým alebo materiálnym tlakom.

Je rád, ak dostane sa mu uznania, ale nie je kariéristická povaha. Nikdy ho neriadi postup smerom nahor, dosiahnuť moc alebo panovať nad ostatnými. Ak je milovaný, cíti sa v bezpečí a je schopný spasiť i svet.

LEV

Či už je šéfom alebo nie, všade ide panovačne, aj keď to niekedy robí veľmi jemne. Autorita vyžarujúce z jeho osobnosti ho v očiach ostatných činí úctyhodnú osobou. Je zrodený pre vedúcich funkcii, ale poctivo postupuje po úradnom rebríčku. Je vytrvalý a maximalistický, pretože jeho hrdosť by utrpela ujmu, keby podľahol hoci aj v odbornom zápolenia. S radosťou závodí, ale zle znáša porážku.

Je spôsobilý vykonávať taká zamestnanie, v ktorých sa môže blýskať svojimi rečníckymi schopnosťami a nachádza k tomu aj publikum. Je pre neho dôležité, aby pracoval v populárnom odbore a aby v ňom dosiahol vážnych výsledkov.

PANNA

Najdôležitejšie scénou života je pre neho práca. Výkon, pracovná morálka, maximalizmus a precizita patrí medzi najvyššie hodnoty, nech už ide o vlastné činy, o posudzovaní práce iných alebo o očakávania od iných. Metodicky a organizovane pracuje, presne, logicky, rýchlo sa prispôsobuje. Neuspokojí sa so zlátaniny, jeho logika a ostrie mysli nemá konkurencia. Dokonale systematizuje a analyzuje, vo všetkých situáciách je schopný na základe nejakej predchádzajúce skúsenosti nájsť riešenie. Ťažko hľadá súpera, ak je reč o niečom takom, že bolo nutné si všimnúť najdrobnejšie chyby alebo nedostatku, pretože vďaka orlímu zraku, nič nemôže ujsť jeho pozornosti.

Nenaháňajú sa za kariérnym postupom, obyčajne počká, až ho ostatní zvolí za svojho vedúceho. Miluje a vyžaduje poriadok a môže sa stať takmer dokonalým vedúcim, ktorý reálne posudzuje ostatné.

VÁHY

Nemotivuje ho budovanie kariéry a ani neprijíma také úlohy, ktoré by presiahli jeho schopnosti alebo silu. Je diplomatický, taktný a dobrý pozorovateľ, ktorý je obratným prostredníkom v nedorozumenia medzi stranami. Dôkladne zvažuje, preto sa obyčajne spoľahlivo rozhoduje. Ctí zákony, má vyvinutý zmysel pre spravodlivosť, ale nie je schopný dlhodobo vyvíjať úsilie. V kolektíve je schopný sa skutočne rozvinúť, samostatnosť nie je jeho žáner, pretože v nečakaných situáciách ťažko reaguje. Snaží sa všade včleniť, zapadnúť a svoju vyrovnanosťou vyniká medzi kolegami.

Škorpión

Veľký seberalizátor, kto vychádza v ústrety všetkým výzvam. Miluje riziko a ak chce niečo dosiahnuť, cieľ pre neho svätí prostriedky a prevalcuje aj ostatné, aby dokázal svoju spôsobilosť. Svoju výbojností a agresivitou sa pre ostatné rýchlo môže stať únavným a rozčilujícím, kolegovia po čase pred ním začnú utekať. Samozrejme je im však jasné aj to, že neradno si ho poštvať proti sebe, lebo je pomstychtivý, ťažko zabúda ...

Kariéry môže dosiahnuť v takých oblastiach, kde musí spoliehať len sám na seba, nepatrí totiž k skupinovým hráčom. S ostatnými ťažko komunikuje, ťažko sa prispôsobuje a neznáša, aby s jeho pracovnou dobou nakladal niekto iný alebo aby mu stanovoval úlohy. Šiestym zmyslom často predvída aj také veci, ktorými predčí konkurenciu, ale nemal by tejto schopnosti zneužívať.

STRELEC

Patrí k najväčším lovcom funkcií a pozíciou. Vždy túžia vyššie a vyššie, než kde práve spočíva, a kvôli tomu sa bez prestania vzdeláva a školí. Vo svojom obore up to date, niekedy sa tým aj vystatuje. Ťažko znáša dennú rutinu, ale miluje výzvy, s radosťou sa venuje aj objavovanie nových oblastí. Nevadí mu ani momentálny neúspech, pretože si vytyčuje aj niekoľko cieľov a uspokoja sa s tým, ktorý sa mu podarí.

Môže sa stať vynikajúcim vedúcim, pretože je priamo zrodený na organizovanie a veľmi rád diriguje. Rýchlo sa rozhoduje, v priebehu niekoľkých okamihov odhadne situáciu a nájde riešenie. Prílišná priamosť ho vedie často k tomu, že má sklony každému vydiskutovať svoju mienku. Jeho slabosťou je to, že v podstate nemá cit pre čas, preto sa mu neraz podarí pošmyknúť pri plnení termínovaných úloh. Má sklony prinášať rýchle rozhodnutia, púšťa sa do spústy vecí, chvíľu ho ženie nadšenie, ale zrazu akoby precitne zo snov, plány preruší a nepokračuje v ich realizácii. Rýchlo as elánom pracuje, je však schopný podrobnejšie otázky podceňovať. Ako vedúci často neprosí, ale vyžaduje ...

KOZOROžEC

Často je obviňovaný z kariérizmu, z toho, že všetko podriaďuje uplatňovanie sa. Pravdou je to, že nie je riadený sebarealizáciou, ale túžbou po vytvorení bezpečného zázemia. Úspechy dosiahnuté v zamestnaní pre neho znamenajú len materiálnu podporu, pretože necíti ak sa z finančného hľadiska v stabilite, naruší to aj jeho duševnú harmóniu. Dôkladný, precízny, vytrvalý a lojálny, nikdy sa nechce dostať dopredu pomocou nečestných prostriedkov. Tvrdo, usilovne, vytrvalo pracuje, ale neplánuje žiadnu vzdialenú budúcnosť, k svojmu cieľu sa radšej približuje drobnými krokmi. Je diplomatický, má zdravý rozum a je čestný, zároveň však je aj tvrdohlavý, umienený a nemožno ho ovplyvniť. Ako vedúci je spravodlivý, nerobí výnimky, neuchyľujúci sa k dôvernosti. Ako pre podriadeného je pre neho najdôležitejšia služba veci.

Ťažko sa rozhoduje pre zmenu, ani pracovné zaradenie, ani zamestnanie nemení ľahko, čo sa raz naučí, v tej oblasti pracuje, kým to je vôbec možné. Nevadí mu, že tým ustrnie na rovnakej úrovni, radšej kľučkuje v pohodlnom zamestnaní a vyhýba sa akémukoľvek riziku.

VODNÁR

Najmilší, nejzdvořilejší spolupracovník, zároveň však aj nekonečne nevypočítateľný. Jeden z najväčších humanistov, pre ktorého je osud iných vždy srdcovou záležitosťou. Dobrý skupinový hráč, spolupracujúce a prispôsobujúce sa, vždy vyhľadáva takú situáciu, kedy môže byť iným na úžitok. Usilovný, možno ho zaťažiť a jeho elán sa ľahko prenáša aj na ostatných. Ťažko znáša, ak má nadriadeného, ​​pretože nemá rád, keď ho poučujú alebo mu dávajú príkazy, môže sa však z neho stať vynikajúci vedúci, pretože v pracovnej dobe sa zaoberá výhradne tým, čo do pracovného času patrí, neplytvá časom na intrigy.

Veľa času venuje tomu, aby držal krok so svetom, je vynikajúcim rečníkom, dobre argumentuje a má v sebe silnú presvedčivú silu. Pomocou bystrého rozumu, vyvinuté intuície a vynikajúceho strategického cítenie sa vyhne všetkým odborným úskalím a dokonca je schopný včas odhaliť aj konkurenčné triky.

RYBY

Maximalistická duša, ktorá bez prestania túži po uznaní, preto urobí všetko, aby po odbornej stránke dosiahol úspechy. Úspešnosti môže dosiahnuť hlavne v takých oblastiach, kde je dôležitá trpezlivosť, oddanosť, psychologický cit a kreativita. Rád pracuje v pozadí, vyhýba sa verejnému vystupovanie. Má zvláštny cit k tomu, aby sa naladil na duševné svet iných, preto je schopný pracovať za úspech niekoho iného aj tak, že sám sa stiahne do úzadia. Vyhýba sa konfliktným situáciám a ak predsa len zdvihne hlas, urobí to radšej kvôli iným ako kvôli sebe.

Ďalšie ezoterické články: 

Kúzlo kariet

Veštby a koniec sveta - Mayský kalendár

Veštba z cigánskych kariet

Horoskop na rok 2012

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Tama
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Kiara
Linka:
 
Anika
Linka: