Chcete spojiť svoj život s narcistom? Nerobte to! | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Láska vs Vzťahy

Chcete spojiť svoj život s narcistom? Nerobte to!

Zdravá sebaláska je prospešná pre nás samých aj pre ľudí, s ktorými sa stretávame. Narcista však všetky hranice sebalásky ďaleko prekračuje, lebo okrem samého seba ho nikto iný nezaujíma, ak nemá z neho prospech. S takýmto človekom sa nedá nadviazať hlboký a vzájomný vzťah, preto ak chcete žiť v partnerskom zväzku a zistíte, že je vedľa vás narcis, treba čím skôr odísť, aby nebolo neskoro. Takýto človek vás zmanipuluje, využije a keď prestanete hrať jeho hru, už nebudete pre neho zaujímavá a bez mihnutia oka sa s vami rozíde.

Ako zistíte, že je váš partner narcista? Veľmi jednoducho... podľa týchto znakov: 

Nie je ochotný zmeniť svoje správanie

Akákoľvek predstava o zmene nevhodného správania nie je pre narcistu prijateľná.  Myslí si o sebe,  že je stelesnením dokonalosti a preto vôbec nepripúšťa, že svojim správaním druhým ubližuje. 

Stále na seba púta pozornosť

Posiela vám svoje fotky, všetky svoje aktivity a otravuje vás svojimi telefonátmi.  Narcista vám nedá pokoj, až kým si za vás nenájde vhodnú náhradu a je mu jedno, kto to je.  Môže to byť nový sused, či jeho atraktívna partnerka alebo nový kamarát. Bude číhať na novú korisť, kým sa mu nepodarí si ju obmotať okolo prsta a zmanipulovať.  Keď ju nájde, jednoducho a bez problémov vás od seba odkopne.

Po hádke sa nikdy neuzmieri

Zo strany narcistu k uzmiereniu nikdy nedôjde, a to hneď z viacerých dôvodov. No ten najzrejmejší dôvod je, že narcista nikdy nepripustí, že by sa mohol mýliť. A keďže si narcista myslí, že má očividne nad všetkými morálne navrch, nevidí dôvod, aby sa s niekým uzmieroval, snažil sa dohodnúť či pokúsiť sa pozerať na vec aj z pohľadu iných. Keď je narcista presvedčený, že zo situácie vyjde víťazne, nikdy nepristúpi k rozumnej dohode a dokonca sa rozhodne pre také riešenie, ktorým by mohol druhej strane čo najviac uškodiť. V skutočnosti bude vždy očakávať, že my by sme sa mali chcieť uzmieriť s ním.

Nedokáže sa ospravedlniť

Narcista sa nikdy nebude ospravedlňovať za svoje skutky, slová, či pocity, keď on nimi nijako neutrpel. Verí tomu, že to, čo spravil či povedal bolo len reakciou na niekoho iného. Nestrácajme teda čas čakaním, že sa nám narcista ospravedlní. Nikdy sa tak nestane.

Klame

Narcisti sú takmer bez výnimky klamári. Uznávajú len jedinú pravdu,  ich vlastnú. Dokonca aj v prípade, keď fakty a dokumenty preukázateľne hovoria niečo iné, narcis ich bude ignorovať, pretože existuje len jediná pravdivá verzia príbehu, tá jeho.

Vyvyšuje sa nad iných

Má až chorobnú potrebu neustále sa nad ostatných vyvyšovať. Nemusí pritom ísť o nič dôležité  a málokedy aj ide, no takíto ľudia budú bežne poukazovať napríklad na to, že majú dlhšie alebo krajšie vlasy, že majú väčšie alebo krajšie, či drahšie auto. Narcista si neuvedomuje, že je dospelá osoba a vyvyšovanie sa nad druhými prestalo byť zaujímavé ešte v časoch, keď bol žiakom strednej školy. V dospelom veku je to znakom značne nevyzretej osobnosti. Narcista sa však musí vyvyšovať,  aby mohol mať zo seba dobrý pocit. To, že ponižuje druhých mu neprekáža. 

Neprejavuje žiadnu empatiu

Narcista opovrhuje empatiou celý svoj život. Nie, že by ho nezaujímalo, ako sa práve cítite, jeho totiž nezaujímajú nikoho pocity, ani to, že niekoho pocity zranil. Jednoducho, pocity iných ľudí sú mu úplne ľahostajné. 

Hrá s vami svoju hru

Narcista chce byť vo vzťahoch s druhými, no len pod tou podmienkou, že bude môcť druhých ovládať a manipulovať. Narcista sa vyhýba tomu, že by si s niekým vytvoril ozajstné puto založené na láske a vzájomnej náklonnosti. A preto je takmer isté, že vo chvíli, keď s narcistom prestaneme hrať jeho hru, jeho vzťah k nám vychladne.

Nikdy nevyjadrí svoje pocity

Narcista bude poukazovať na nedostatky druhých, bude na druhých za svoje pocity hádzať zodpovednosť, alebo sa jednoducho úplne obrní voči akýmkoľvek emóciám. Použije všetky prostriedky len preto, aby nemusel čeliť svojim vlastným pocitom, priznať sa k nim či ich dokonca vyjadriť. A to sa nikdy a za žiadnych okolností nezmení.

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Dagmarka
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Leni Maria
Linka:
 
Tomáš
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Wendy Axon
Linka: