Najlepšie vidia budúcnosť stabilní extroverti | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

Najlepšie vidia budúcnosť stabilní extroverti

Nie všetci vedci sú toho názoru, že jasnovidectvo, teda schopnosť predvídať budúcnosť je šarlatánstvom, či zhoda okolností, ak sa predpoveď skutočne naplní. Mnohí sa naozaj zaujímajú, ako veci fungujú, prečo niektorí ľudia majú túto schopnosť a iní nie.

Doktorku Luciellu Word – Trostovú zaujímalo, či niekto z ľudí dostal paranormálnou cestou informáciu, že dôjde ku katastrofe na priehrade v Tentone v Idahu. Požiadala preto obyvateľov tejto zóny prostredníctvom miestneho rádia, aby sa jej prihlásili. Ukázalo sa, že k 18 ľuďom prišla výstraha najmä v spánku. Napríklad v podobe sna, v ktorom most cez rieku zaliala voda.

Ďalší prekvapujúci prípad, ktorý vedci skúmali sa stal o niečo neskôr. Od polovice mája 1997 David Booth, obyvateľ Cincinnati v štáte Ohio prežíval nočné mory. Snívalo sa mu, že stojí pri ceste vedúcej k nízkej budove, akoby hangáru. Zrazu zbadal lietadlo, ktoré sa vo vzduchu obrátilo, padlo a zhorelo. Sen sa opakoval, preto si Booth zapamätal podrobnosti, ako počet motorov, či označenie American Airlines. Both sa nakoniec rozhodol čosi s tým urobiť.

Telefonoval do American Airlines, federálnemu úradu pre letectvo, niekoľkokrát Úradu pre kontrolu letov v jeho meste. Všade ho brali vážne, ale nič viac. Nakoniec 24. mája Both hovoril s kontrolórom letov v Cicinnati, opísal mu lietadlo, na základe čoho kontrolór určil typ lietadla. Nemohol však na základe tejto informácie pozastaviť lety, ani nič konkrétne urobiť. Nasledujúci deň lietadlo DC American Airlines spadlo hneď po štarte z letiska v Chicagu. Pri katastrofe zahynulo 273 ľudí. Obraz, ktorý Botha prenasledoval vo sne, sa splnil.

Z prípadu vyplýva, že takéto varovania nič na veci nemenia, aby sa skutočne stali. Výstrahy objavujúce sa v snoch či víziách pripomínajú náhle zapnutie televízneho prijímača z neznámeho zdroja a nevieme z ktorej stanice signál prichádza, ani čoho sa týka. Keby Both videl meno letiska, možno by sa čosi dalo robiť.

Najlepšie vidia budúcnosť stabilní extroverti

Prečo niektorí ľudia vidia budúcnosť?
 
Veda sa snaží nájsť odpoveď na otázku, čím sa vyznačuje psychika ľudí, ktorí majú schopnosť vidieť budúce udalosti. Najpresnejším, vyskúšaným nástrojom výskumníkov je pomer osobnostných vlastností: extrovert – introvert a neurotik – stabilný. Ľudia, ktorí ľahko nadväzujú známosti, pohybliví, niekedy dokonca uvravení, otvorení voči kontaktom a priateľstvám – to sú extroverti. Ich protipólom sú introverti – uzavretí, ťažko nadväzujúci kontakt s druhými.

Výskumy Betty Humphreyovej z Dukovej univerzity v USA ukázali, že extroverti prejavujú výrazne väčšie sklony k mimozmyslovému vnímaniu. Potvrdili to aj skúsenosti z univerzít vo Švédsku, Veľkej Británii, Indii, Južnej Afrike. Introverti v tejto konkurencii nemajú takmer žiadne šance.

Podľa známeho amerického psychológa profesora Hansa J. Eysencka je to preto, lebo extroverti majú nižšiu hladinu podnetov mozgovej kôry ako introverti. A práve to praje mimozmyslovému vnímaniu.

Druhý test sa týkal neurotických sklonov, čiže hladiny strachu. Neurotickí ľudia, vždy nepokojní, žijú s pocitom ohrozenia, ktorý sa ľahko uvoľňuje aj pri slabom podnete. Na druhej strane existujú ľudia s minimálnym pocitom ohrozenia.

Profesor John Palmer ukázal, že stabilné osoby sú lepšími jasnovidcami ako silní neurotici. Pre tých druhých už samotné vyšetrenie je akýmsi ohrozením. Nepokoj vyvoláva „šum“, ktorý prehlušuje jemné mimozmyslové signály.

Prekognitívne schopnosti teda prejavujú predovšetkým stabilní extroverti. Najjednoduchšie je prijímať prorocké vízie počas spánku.

Bádatelia však sebakriticky tvrdia, že ich výskum je iba vrcholom ľadovca.
Čo sa dozvieme o mimozmyslových schopnostiach niektorých ľudí v budúcnosti, ukáže čas.
 
Sprac: - Olianna -
 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Tama
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Wendy Martha Axon
Linka:
 
ZANINY
Linka: