V každom z nás sú štyri archetypy. Ktorý z nich ovláda vás? | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

V každom z nás sú štyri archetypy. Ktorý z nich ovláda vás?

Carl Jung veril, že v každom človeku sa nachádza kus každého zo štyroch základných archetypov. Tvrdil, že ak budeme pracovať na každom z nich, dokážeme oveľa lepšie ovládať svoje správanie a vyhneme sa tak automatickým a impulzívnymi reakciám, ktoré nám často komplikujú život. Tá časť osobnosti, ktorá je najviac skrytá, vás momentálne ovláda.

Ak vás ovláda tieň....

Ak svoje vlastnosti potláčate až príliš, vo vašich snoch sa môžu začať prejavovať ako rôzne monštrá, démoni, draci, temné postavy a podobne. Ak je tento váš archetyp dominantný, prejavuje sa to tým, že napríklad vo filmoch alebo v knihách vás priťahujú  negatívne, zlé postavy, alebo si takéhoto partnera dokonca nájdete aj v reálnom živote. 

V každom z nás sú štyri archetypy. Ktorý z nich ovláda vás?

Ak vás ovláda Anima/Animus...

V tomto prípade je anima ženským aspektom mužského nevedomia, zatiaľ čo animus je mužským aspektom ženského nevedomia. Tieto osobnosti preto často potláčame – zo strachu, že by žena pôsobila príliš “mužne”, a naopak, muž príliš “žensky”. Pre rast tejto časti našej osobnosti je preto potrebné si uvedomiť, že každý z nás má v sebe aj mužskú, aj ženskú časť vedomia. Presne tak je to správne a presne tak to musí byť. Dominancia tohto archetypu sa prejavuje neprirodzenou snahou žien nemať v sebe nič “mužské”, a naopak, rovnako neprirodzenou snahou u mužov je nepôsobiť “žensky”.

Ak vás ovláda Persona...

Koncept archetypu Persony spočíva v tom, že je prirodzené, že každý z nás používa v živote viacero “masiek”. Inak sa správame v súkromí, inak sa správame s priateľmi a inak sa môžeme správať napríklad pri jednaní s pracovnými partnermi. Ako sa prejavuje dominancia tohto archetypu? Ak vo vás prevláda persona, trpíte tým, že tých masiek máte až priveľa, pretože neustále chcete vyhovieť druhým a každému sa chcete zapáčiť. Nános týchto masiek preto môže byť taký veľký, že pod ním už nevidieť vašu vlastnú tvár. Základom je teda snažiť sa prispôsobiť jednotlivým životným situáciám, no až príliš sa s týmito maskami neidentifikovať a vždy si zachovať svoju vlastnú tvár. 

Ak vás ovláda Vlastné ja....

Ak sa vám podarí popracovať na predošlých troch archetypoch, odomknete najvyššiu formu svojej osobnosti – vaše vlastné ja. Ide o tú časť našej osobnosti, ktorá nie je zaťažená žiadnymi predsudkami, či predošlými skúsenosťami. Ako zistíte, že vedome alebo podvedome sa stala táto časť vašej osobnosti vašou dominantnou? Podobne ako pri archetype tieň, aj tu sledujte, aké postavy vás vo filmoch či v knihách priťahujú najviac. Ak sú to múdri ľudia alebo postavy ako mentor, dobrý šéf, výnimočne múdry človek alebo dokonca kúzelník, je to indikátor, že vaším prevažujúcim archetypom je práve vaše vlastné ja. 

Sprac: - Olianna -

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Rami
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Kiara
Linka:
 
Sandra
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Večernice
Linka: