Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Other

Osho Zen Tarot

Hovorí sa, že počet kariet je odvodený od počtu krokov, ktoré urobil Siddharta - neskôr Gautama Budha - keď sa narodil. Urobil sedem krokov tam a sedem krokov späť do všetkých svetových strán, hovorí legenda, a to sa stalo základom pre menšie "karty" v tarotu.

Hovorí sa, že počet kariet je odvodený od počtu krokov, ktoré urobil Siddharta - neskôr Gautama Budha - keď sa narodil. Urobil sedem krokov tam a sedem krokov späť do všetkých svetových strán, hovorí legenda, a to sa stalo základom pre menšie "karty" v tarotu.

Okrem 56 kariet Malej arkány, tarot obsahuje ďalších 22 kariet. Veľká arkána je rad kariet, z ktorých možno vyčítať celý príbeh duchovného putovania človeka. Od prvého nevinného kroku Blázna až po vyvrcholenie cesty na karte Dokončenie nachádzame na kartách Veľkej arkány archetypálne obrazy, ktoré nás všetkých ako ľudské bytosti spájajú. Rozprávajú o ceste sebaobjavovania, ktorá je pre každého úplne jedinečná, zatiaľ čo jadro pravdy, o ktorého objavenie ide, je rovnaké pre všetkých bez ohľadu na rasu, pohlavie, triedu alebo náboženstvo.

V tradičnom tarotu bola táto cesta sebaobjavovania chápaná ako špirála, každé Dokončenie viedlo k novej úrovni na ceste, k novému začiatku s novým vstupom Blázna. Do tejto sady kariet však bola pridaná karta Majster. Táto karta nám umožňuje dostať sa za špirálu, vyskočiť von z kola smrti a znovuzrodenia. Karta Majster symbolizuje konečné prekročenie cesty, prekročenie, ktoré je možné len, keď sa v osvietenie rozpustí oddelené individuálne ego.

Osho Zen Tarot celkom určite nie je tradičné v tom zmysle, že by išlo o hru s predvídaním niečoho. Je to transcendentálna zenová hra, ktorá nastavuje zrkadlo okamihu, a bez váhania ukazuje, čo sa deje tu a teraz, bez toho, aby súdila alebo porovnávala. Táto hra je niečo ako budíček, prebúdzajúci citlivosť, intuíciu, súcit, vnímavosť a odvahu k sebe samému.

Tarotu sa samozrejme môžeme pýtať na čokoľvek, hoci v skutočnosti je to nástroj na odkrytie toho, čo už sami vieme. Akákoľvek karta vytiahnutá ako odpoveď na danú otázku, je priamym odrazom toho, čo v túto chvíľu sami nedokážeme alebo nechceme pochopiť. A len vďaka tomuto pohľadu z vtáčej perspektívy (bez rozlišovania na dobré a zlé) môžeme začať naplno prežívať naše výšky a hĺbky.

Ak prichádzate s nejakou otázkou na tarotové "zrkadlo", potom karty najprv premiešajte. Až s tým budete hotoví, vyberte karty, ktoré zodpovie vašich otázok. Zostaňte v okamihu aj pri otáčaní kariet a umožnite svojim vnútorným reakciám, aby vám objasnili vonkajšiu záležitosť.

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Dagmarka
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Leni Maria
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka: