Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Astrológia

Typy človeka podľa fázy Mesiaca

Tradičná astrológia posudzovala vzťah medzi Slnkom a Mesiacom iba na základe veľkých, ptolemaiovských aspektov.

Konjunkcia – nový mesiac – bola považovaná za dobrou, ak nebola poškodzovaná škodcom, alebo zlým aspektom. Sextil a trinus naznačovali šťastie, úspech a dobré zdravie; kvadratúra a opozícia – úplnok – boli znamením životných prekážok, slabého zdravia a napokon aj so zlými skúsenosťami so ženami.

Symbolizmus úplnku ako svetla cez deň aj v noci vylučuje rigidné radenie opozície medzi jednoznačne zlé aspekty. Dan Rudhyar bol prvý, kto medzi modernými astrológmi začali využívať symbolizmu lunačného cyklu. Lunačný cyklus trvá približne 29,5 dňa a začína. Novým mesiacom, vrcholí za úplnku a končí ďalším Novým mesiacom. Celý lunačný cyklus je rozdelený do ôsmych hlavných fáz.

Podľa tejto skutočnosti môžeme skonštatovať, že každá osmina je dlhá 45° a trvá približne tri a pol dňa. Fáza, pri ktorej sa človek narodil, symbolizuje základný temperament človeka a spôsob, akým sa stavia k okolnému svetu.
Obvykle môžu vyrásť veľmi komplikované osobnosti hlavne vtedy, ak počas dňa po ich narodení dôjde k zmene fáze mesiaca.


Lunárnu fázu zistíme jednoducho, ak od polohy Mesiaca (Luny) odpočítame polohu Slnka. Počiatočný Nový mesiac má teda hodnotu 0°, prvá 90°, cyklus vrcholí pri úplnku, ktorý má 180°, nasleduje tretia štvrť 270° a koniec nastáva pri ďalšom Novu, keď má fáza 360°.
  1. Nový mesiac (0°- 45°)
Tento typ človeka má vo svojich reakciách v medziľudských vzťahoch a sociálnych procesoch výrazný sklon k subjektivite, impulzivite a emocionalite. To môže vyvolať stav zmatku, tendenciu premietať sebe samého do ostatných a dokonca aj do sveta, ako celku. S ľuďmi a situáciami vačšinou prichádzajú do styku bez zvláštneho ohľadu na to, čím sami skutočne sú. Títo ľudia sa často stávajú symbolom svojej doby.
  1. Luna (45°- 90°)
Tu je možné pozorovať nový impulz k činnosti alebo charakter činnosti teoreticky uvolnený od Nového mesiaca a viacmenej bojujúci proti starému mesiaci. To vedie k priebojnosti, viere v sebe sama a snahe prekonať prekážky pri plnení príkazov akýchsi vnútorných hlasov. Sú to ľudia, ktorí sa chcú presadiť a urobiť dojem, zanechať svoju stopu na svete.
  1. Luna (90°- 135°)
V lunačnom cyklu je to doba krízy v činnosti, čas pre energetickú činnosť. V pozitívnom prípade sa tento typ vačšinou vyznačuje  silnou vôľou a možno aj pocitom povýšenosti pri stretnutí s rozpadajúcimi sa starými štruktúrami a niekedy aj neľútostnou snahou o upevnenie nového ideálu.
  1. Luna (135°- 180°)
Títo ľudia majú tendenciu venovať mnoho pozornosti rozvoju svojich schopností pre osobitný rast. Snaží sa vkladať do svojej kultúry a vlastného života hodnotu a zmyseľ. Charakteristické je tiež to, že sa neustále pýtajú „prečo?”. Obvykle majú prenikavé myslenie a schopnosť spojovať myšlienky a koncepcie.
  1. Luna (180°- 225°)
Základnými charakterovými rysy týchto ľudí sú objektivita a jasné vedomie, ako výsledok medziľudských a spoločensko-kultúrnych vzťahov. Prvotný impulz lunačného cyklu sa stal teraz zformovanou koncepciou, viacmenej jasným obrazom.
  1. Luna (225° - 270°)
Takýto človek má v pozitívnom zmysle tendenciu chcieť ukázať ostatným, čomu sa naučil alebo čo prežil. Z tohoto dôvodu človek tohto typu často pôsobí ako šíriteĺ myšlienok, akýsi popularizátor toho, čo naňho urobilo najvačší dojem v jeho hľadaní, jeho skúsenostiach a tradícii.
  1. Luna (270°- 315°)
Pre týchto ľudí je zo všetkého najdôležitejší vniesť svoje ideologické presvedčenia do určitých myšlienkových systémov, či konkrétnych inštitúcií. V osobných a spoločenských vzťahoch sa snaží (možno aj za každú cenu) presadzovať nejaký viac či menej dôležitý princíp, pri ktorom cíti, že ho musí podporovať.
  1. Luna (315° - 360°)   
Tento typ osobnosti je vo svojom vyššomo prejavu prorocky a plne zameraný na budúcnosť, celú minulosť nechal výhradne za sebou. Vo všetkých dôležitých vzťahoch, ktoré prežíva, má sklon pociťovať povahu účelovosti, to znamená, že v nich vidí aj koniec nového procesu, tak aj prostriedok pre dosaženie nejakého transcendentného cieľa.
 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
ZANINY
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Leni Maria
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Amálka
Linka: