Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Astrológia

Viete, aké je číslo vašej životnej cesty?

Každý človek má síce iný osud, ale aj tak je riadený životným číslom, ktoré tento osud predurčuje. Keď ste s vašim životným číslom v súlade, kráča sa vám po vašej životnej ceste ľahko a bez prekážok, Ak nie ste v súlade s vašou životnou cestou, osud vám kladie do cesty prekážky, aby ste sa vrátili na cestu, ktorou máte prísť k poznaniu.

Ako vypočítať číslo svojej životnej cesty:

Stačí len zrátať jednotlivé číslice celého dátumu svojho narodenia: dňa, mesiaca a roku a prísť až k jednocifernému výslednému číslu, čo je číslo vašej životnej cesty.
Napríklad:
4.8.1977     4 + 8 +1 +9 +7 + 9  =  36    3 + 9 = 9  
Vaše životné číslo je 9.
Výnimkou sú výsledné čísla 11, 22 a 33. Tie majú zvláštny význam.

Životná cesta 1 – Líder

Keď je číslom vašej životnej cesty 1, je vám súdené byť lídrom, nezávislým a originálnym tvorcom. Toto číslo vám dodáva sebadôveru, energiu a rozhodnosť postarať sa o naplnenie svojho životného poslania, ktoré by ste mali vyjadrovať v každej oblasti vášho života.
Ak nie ste v súlade so zmyslom svojho života a svojím vyšším ja, môže vás číslo jeden robiť buď dominantnými a narcistickými alebo naopak, neistými a cítiacimi sa ako obeť.

Životná cesta 2 – Mediátor

Zmyslom života životnej cesty čísla 2 je nachádzať rovnováhu a harmóniu vo všetkom, čo robíte. Ľudia na tejto ceste sú dobrí diplomati a podporovatelia veľkých projektov. Viete vycítiť, s čím by potrebovali iní ľudia pomôcť, alebo ako nájsť strednú cestu medzi dvoma ideami či dvoma v názoroch sa líšiacimi jednotlivcami. Preto by si mali nájsť prácu v kolektíve, v ktorom sa budú cítiť vítaní a potrební.
Keď nie ste v súlade, budete pociťovať ľútosť, že nie ste líder a konať detinsky, prípadne manipulovať tými, ktorým máte pomáhať. Môže vás to tiež robiť egocentrickými a prehnane závislými na iných.

Viete, aké je číslo vašej životnej cesty?

Životná cesta 3 – Komunikátor

Životná cesta čísla 3 vám dáva kreativitu, optimizmus a inteligenciu pre sebavyjadrenie. Ste zladení so svojimi emóciami a po väčšinu času pociťujete radosť. Ľudia so životným číslom 3 sú často veľkí umelci, spisovatelia a herci. Vašou úlohou v tomto živote je oddať sa rozvoju a využívaniu svojich tvorivých darov a  svojimi vlohami si zarábať na živobytie.
Ak nie ste v súlade, môžete sa stať buď emocionálne nestabilní, bojazliví a v niektorých situáciách dokonca nemiestni, alebo neúprimní a povrchní.

Životná cesta 4 – Učiteľ

Ak vaša životná cesta predstavuje číslo 4, je vaším poslaním byť dôveryhodným, spoľahlivým a vyrovnaným jedincom, od ktorého sa môžu iní učiť a môžu sa naňho spoľahnúť. Ľudia potrebujú niekoho, na koho sa môžu obrátiť, keď sú zmätení životom, alebo keď im je ťažko. Tou osobou ste vy. Mali by ste si zvoliť povolanie, pre ktoré pociťujete skutočné zanietenie, nie len také, v ktorom sa veľa zarába. Keď takto zasvätíte svoj život práci, budete pre ostatných veľkým učiteľom.
Ak nie ste v súlade, sa stanete sa  panovačnou a rigidnou, ako aj nedbanlivou a neorganizovanou. Vtedy ste zlí šéfovia a riaditelia.

Životná cesta 5 – Hľadač slobody

Tí, čo majú životné číslo 5 sú skutoční dobrodruhovia. Zrejme vás teší vyhľadávanie vzrušenia a nekonečné cestovanie. Ste veľmi nezávislí a nebojácni. Úloha čísla  je jednoduchá, preskúmať čo najviac toho, čo má život ponúknuť, cestovať po svete a zažívať dobrodružstvá, po ktorých iní len túžia.
Ak nie ste v súlade, budete pôsobiť nepokojne a emocionálne, možno dokonca aj čudácky.

Životná cesta 6 – Opatrovateľ

Ľudia so životným číslom 6 sú rodinne orientovaní, starostliví a láskaví jedinci, ktorí sú veľmi oddaní svojim blízkym. Môžete byť nápomocní svojej rodine, komunite alebo tým, ktorí potrebujú pomoc. Zároveň neradi pracujete pre iných, možno si teda chcete vytvoriť podnikanie a byť schopní pomáhať po svojom. Kľúčom k životnej ceste čísla 6 je držať sa svojej vízie pomáhať svetu, no vzdať sa potreby mať pod kontrolou každý jej detail.
 
Keď nie ste v súlade, môžete sa začať cítiť povýšeneckí a chcete zasahovať do záležitostí iných.

Životná cesta 7 – Hľadač

Úlohou životnej cesty čísla 7 je rozvíjať spiritualitu a intuíciu a tiež analytické nastavenie mysle. Sú to vyrovnaní a sústredení jedinci, vnášajúci harmóniu do spôsobov myslenia ľavej a pravej strany mozgu. Vaším poslaním v tomto živote je zapájať do svojho povolania a osobného života svoju intelektuálnu stránku, ako aj dary intuície.
Keď nebudete v súlade, stanete sa pesimistickí a nedôverčiví, alebo zaseknutí vo vlastnej hlave a ľahko strácajúci zmysel života.

Životná cesta 8 – Človek s veľkou energiou

Ak je číslom vašej životnej cesty 8, je vašou úlohou vytvoriť zdravý vzťah s autoritou, mocou a peniazmi a využiť ho ako príklad pre ostatný svet. Je to cesta materiálnych úspechov, ale využívaných pozitívnym spôsobom. Tento trojrozmerný svet by bez toho nemohol fungovať. Kľúčom k prekonaniu prekážok a dosiahnutiu úspechu je prijať svoju veľkosť a vítať finančný úspech. Môžete tým urobiť veľa dobrého.
Keď nie ste v súlade, môže vás začať ovládať ego a môžete sa stať zastrašovateľom alebo bezmocnou obeťou.

Životná cesta 9 – Filantrop

Ak máte životnú cestu číslo 9, je vašou úlohou rozvíjať svoje duchovné dary a využívať ich ľudomilnými spôsobmi, alebo svojimi vlohami pomáhať čo najväčšiemu počtu ľudí. Ste múdri a kreatívni s veľkou integritou a vaša štedrosť a láskavosť je pre ostatných magnetom. Deviatka, ktorá je v súlade, pomáha a miluje bez výhrad a bez očakávaní akejkoľvek odmeny. Vašim kľúčom k úspechu je nájsť splynutie s vaším dávaním aj vašimi kreatívnymi potrebami.
Keď nie ste v súlade, budete zažívať pocit emocionálnej vzdialenosti od ostatných a ľútosť voči tým, ktorí si necenia vašu pomoc.

Čísla životnej cesty majstra: 11, 22 a 33

Číslo 11 má energiu čísla 2 a ďalšie vplyvy navyše. Osoba so životným číslom 11 je duchovným katalyzátorom. Vaše poslanie je vysoko spojené s vyšším duchovným zmyslom. Kľúčom k tejto životnej ceste je zvládnuť celý svoj život.
Keď nie ste v súlade, ste mrzutý a cítite sa zranene.
Číslo 22 ťaží energiu z čísla 4, no je tiež majster učiteľ. Ste tu preto, aby ste iným pomáhali vytvárať ich životy na ich plný potenciál. Dlhodobo, ale aj na každodennom základe. Kľúčom k tejto životnej ceste je mať na pamäti veľký obraz a budovať niečo, čo vytvára skutočnú zmenu v životoch mnohých ľudí na mnoho nasledujúcich rokov.
Keď nie ste v súlade, môžete sa stať leniví a nezodpovední, alebo všetko prehnane kontrolujete a riadite.
Číslo 33 je majstrovskou cestou čísla 6. Ste osvieteným Opatrovateľom. Ste tu preto, aby ste využívali svoje opatrovateľské schopnosti a urobili radostnejšími a zmysluplnejšími životy iných. Kľúčom k úspechu pre číslo 33 je stať sa súcitným liečiteľom a inšpiráciou pre ostatných.

Keď nie ste v súlade, môže sa číslo 33 stať závislé na veciach a mať sebazničujúce sklony, žiť stále pre iných a zabúdať sa  starať o svoj vnútorný svet.

Sprac: - Olianna -
 
 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
ZANINY
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Isabela
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Jana Sofia
Linka:
 
Tama
Linka: