Čo nám Boh dal do daru podľa znamenia zverokruhu | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Horoskopy a veštenie

Čo nám Boh dal do daru podľa znamenia zverokruhu

Baranovi dal dar sebaúcty Povedal mu: Dávam Ti semienko ako prvému, a preto máš tu česť ho zasadiť. Každé semienko, ktoré zasadíš, sa pod tvojou rukou rozmnoží miliónkrát. Nebudeš mať čas vidieť ako semienka rastú, pretože zo všetkého, čo zasadíš, vyrastú ďalšie semienka, ktoré bude treba tiež zasadiť.

Baranovi dal dar sebaúcty

Povedal mu: Dávam Ti semienko ako prvému, a preto máš tu česť ho zasadiť. Každé semienko, ktoré zasadíš, sa pod tvojou rukou rozmnoží miliónkrát. Nebudeš mať čas vidieť ako semienka rastú, pretože zo všetkého, čo zasadíš, vyrastú ďalšie semienka, ktoré bude treba tiež zasadiť. Budeš prvý, kto prenikne pôdou ľudskej mysle a zasadíš do nej Moje Myšlienky. Avšak tvojou úlohou nebude starať sa o Moje Myšlienky a ani o nich premýšľať. Tvoj život sa zakladá na činnosti a skutkoch a jediná úloha, ktorú ti prisudzujem, je primäť ľudstvo, aby si začalo uvedomovať Moje Stvorenie.

Čo nám Boh dal do daru podľa znamenia zverokruhu

Býkovi dal dar sily

Povedal mu: Dávam Ti silu pretvoriť semienko na hmotu. Tvoja úloha je veľmi dôležitá a vyžaduje si trpezlivosť, pretože musíš dokončiť všetko, čo bolo začaté. Inak semienka rozfúka vietor a navždy sa stratia. Nepochybuj a ani nemeň svoje úmysly uprostred svojej práce, nenechaj sa ovplyvňovať druhými pri plnení úlohy, ktorú ti ukladám. Použi svoju silu múdro.

Blížencovi dal dar poznania

Povedal mu: Dávam Ti otázky bez odpovedí tak, aby si všetkým ľuďom priniesol poznanie toho, čo vidia okolo seba. Nikdy sa nedozvieš, prečo ľudia rozprávajú a počúvajú, no na tvojej ceste poznania nájdeš môj dar.

Rakovi dal dar emócii

Povedal mu: Dávam Ti za úlohu naučiť ľudstvo, čo sú to emócie. Mojím Zámerom je, že dáš ľuďom pocítiť, čo je to smiech, ale aj slzy. Všetko, na čo potom pozrú alebo si budú myslieť, prispeje k prehĺbeniu ich vnútra. Preto, aby sa tvoja úplnosť rozmnožila, dávam Ti milujúcu rodinu.

Levovi dal dar cti

Povedal mu: Dávam Ti za úlohu ukázať svetu moje Stvorenie v celej jeho nádhere. Musíš sa ale vyvarovať pýchy a vždy pamätať na to, že to je Moje Stvorenie, nie tvoje.
Ak na to zabudneš, ľudia tebou začnú pohŕdať. V úlohe, ktorú ti dávam, je mnoho potešenia, no musíš ju vykonávať poriadne a vždy si musíš vážiť svoju česť.

 Panne dal dar čistých myšlienok

Povedal jej: Poverujem Ťa, aby si dohliadala na to, ako ľudstvo nakladá s mojím Stvorením. Skúmaj skutky ľudí veľmi pozorne a prísne, upozorňuj ich na ich chyby a pomáhaj im, aby moje Stvorenie mohlo byť privedené k dokonalosti. Aby si mohla plniť svoju úlohu, dávam ti do daru čistotu myšlienok.

Váham dal dar lásky

Povedal jej: Dávam Ti za misiu slúžiť ľuďom, čím im budeš za vzor a pripomínať im ich povinnosti voči druhým. Naučíš ich spolupracovať a aj si uvedomovať dôsledky ich skutkov. Pošlem Ťa všade tam, kde budú nezhody a nesváry a aby tvoje úsilie bolo úspešné, dávam Ti ako dar Lásku.

Škorpiónovi dal dar účelu

Povedal mu: Dávam Ti veľmi náročnú úlohu. Budeš mať schopnosť čítať mysle druhých ľudí, no nedovolím ti, aby si o tom rozprával. Často sa stane, že budeš trpieť kvôli tomu, čo budeš vidieť. A vo svojom utrpení budeš na mňa často zabúdať, budeš zabúdať, že príčinou tvojej bolesti nie som Ja, ale prekrútenie mojich zámerov. Budeš ľudstvo poznať tak hlboko, až dospeješ k záveru, že ľudia nie sú nič iné ako len zvieratá. A sám budeš vo svojom vnútri bojovať so svojimi zvieracími inštinktmi, až sám nakoniec zablúdiš, zídeš zo svojej cesty. Keď sa však nakoniec vrátiš ku mne, pochopíš môj dar účelu.

Strelcovi dal dar hojnosti

Povedal mu: Dávam Ti za úlohu prinášať ľuďom smiech. Ľudstvo načas zatrpkne, pretože nebude rozumieť môjmu zámeru. Ale smiechom prinavrátiš ľudstvu nádej a v nádeji znova obrátia svoj zrak ku mne. Na chvíľku sa dotkneš mnohých životov a poznáš, že v každom jednom živote, ktorého sa dotkneš, je nepokoj. Tebe Strelec dávam preto ako dar Nekonečnú hojnosť, ktorou dosiahneš ďaleko a do každého temného kúta prinesieš Svetlo.

 Kozorožcovi dal dar zodpovednosti

Povedal mu: Dávam Ti za úlohu, aby si svojím tvrdým čelom vykonával ťažkú prácu. Tak sa od teba ľudstvo naučí, čo je to práca. Tvoja úloha nie je jednoduchá, pretože na svojich pleciach budeš cítiť ťarchu práce celého ľudstva. Avšak jarmo tvojho bremena v sebe nesie zodpovednosť tvojich Bratov a Sestier, to je dar, ktorý vkladám do tvojich rúk.

 Vodnárovi dal dar slobody

Povedal mu: Dávam Ti predstavy o budúcnosti, vďaka ktorým si ľudstvo uvedomí aj iné možnosti. Budeš trpieť osamelosťou, pretože ti neumožním zosobniť Moju Lásku. Avšak, aby sa ti podarilo priviesť ľudstvo k novým možnostiam, dávam ti dar slobody. Vďaka nej môžeš pokračovať v službe ľudstvu kdekoľvek ťa bude potrebovať.

Rybám dal dar porozumenia

Povedal jej: Dávam Ti najťažšiu úlohu zo všetkých. Tvojou úlohou bude zozbierať všetok žiaľ sveta a vrátiť ho Mne. Tvoje slzy budú v konečnom dôsledku Mojimi Slzami. Žiaľ, ktorý v sebe pohltíš má pôvod v tom, že ľudia nepochopili Môj Zámer. S ľuďmi však budeš súcitiť, a preto im dáš druhú šancu. A preto, že som Ti dal najťažšiu úlohu, dávam Ti aj ten najväčší dar. Budeš jediné z mojich dvanástich Detí, ktoré ma budú chápať. Tvojim darom, Ryba, je teda porozumenie. Keď sa ho však budeš snažiť šíriť ďalej, ľudstvo Ťa nebude počúvať.

Sprac: - Olianna -

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
ZANINY
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Isabela
Linka:
 
Jana Sofia
Linka:
 
Dagmarka
Linka: