Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Krása - Zdravie

Asertivitou proti konflikto a stresu

Viete, čo znamená výraz byť asertívny, správať sa asertívne? Ak áno, patríte rozhodne k menšine, pretože význam slova asertivita a zmysel asertívneho správania ešte úplne neprenikol do podvedomia ľudí v našom regióne.

Možno je to tým, že sme všetci hlboko ponorení do problémov bežného života a len niekoľkým zostáva čas a energia na rozširovanie svojich obzorov a vedomé skvalitňovanie života. Možno je to aj tým, že naši rodičia sami nie sú asertívni, a preto nás nenaučili, ako sa asertívne správať. A do tretice môže byť príčinou aj skutočnosť, že v našich školách síce deti vstrebajú veľa užitočných vedomostí, ale určite sa nenaučia komunikovať asertívne, ani po úspešnom zložení maturitných skúšok nevedia, ako dosiahnuť harmonický život a udržať plnohodnotné vzťahy.

Pokúsme sa teda spoločne preniknúť do významu slova asertivita a položiť tak základný kameň k úspešnému a nekonfliktnému životu nás samých aj našich detí.
 
Čo je skutočná asertivita?
 
Asertivita je schopnosť primeraným spôsobom vyjadriť svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi. Schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať a dokonca i kritizovať bez manipulácie, agresivity, alebo pasivity. Je to umenie vyjadriť svoj názor a pritom akceptovať názory ostatných, umenie žiť slobodne, a pritom neobmedzovať slobodu iných. Skutočná asertivita je nástroj na odstránenie manipulácie a emocionálne extrémnych foriem správania, akými sú pasivita a agresivita.
 
Asertivitou proti konflikto a stresu

Ako sa správa, myslí a cíti asertívny človek:
 
* verí, že ľudia sú vo svojej podstate dobrí - treba len vôľu to v nich vidieť a podporiť
* prirodzene očakáva dobré prijatie a férové správanie
* žiada o pomoc alebo službu priamo a bez špekulácii, prípadné odmietnutie prijíma bez negatívnych pocitov a výčitiek
* kritiku vyjadruje bez prehnaných emócii a spôsobom, ktorý partnera neuráža, snaží sa upozorniť na pocity, ktoré v ňom správanie partnera vyvoláva
* keď je kritizovaný, prejavuje skutočný záujem o názor partnera, ak mu nie je všetko jasné, neváha sa opýtať na detaily objasňujúce názor a pocity partnera, ku kritike pristupuje konštruktívne a nie emocionálne, nevníma kritiku ako útok
* ak je partner namosúrený, odvrkne alebo sa inak nepríjemne správa, neberie si to hneď osobne, ale uvažuje o tom, čo môže byť príčinou takéhoto správania
* ak sa sám zle cíti, má problémy, alebo je nahnevaný a vie, že by to mohlo nepríjemne vplývať na druhého človeka, primeraným spôsobom ho oboznámi o svojom duševnom rozpoložení a poprosí o trpezlivosť

Ako sa správa, myslí a cíti neasertívny človek:
 
* má zábrany hovoriť o svojich pocitoch a potrebách
* potláča svoje skutočné pocity, radšej si „nasadí tvár“ vhodnú k danej situácii
* keď chce o niečo požiadať, najprv rozmýšľa, ako žiadosť naformulovať, aby bol partner nútený ju splniť
* napriek tomu, že partner odmietol jeho žiadosť, či prosbu priamo a slušne, cíti sa ukrivdený alebo nahnevaný
* keď ho niekto v nevhodnej chvíli požiada o pomoc, nedokáže prosbu odmietnuť priamo a primerane - cíti napätie a zo všetkých síl sa snaží zmierniť a zdôvodniť svoje odmietnutie alebo dokonca radšej prisľúbi pomoc, aj keď mu to spôsobí veľké problémy
* opačným extrémom je neasertívny človek, ktorý tiež nevie primerane odmietnuť, a preto sa správa hrubo, odmieta prosbu agresívne
* keď ho niekto chváli, nevie ako sa má správať, cíti sa trápne
* keď ho niekto kritizuje, buď sa začne hádať, alebo hľadá ospravedlnenia a vysvetlenia kritizovaného správania
 
Pasivita, agresivita a manipulácia
 
Významnými prejavmi neasertívneho správania je teda pasivita, agresivita alebo manipulácia.
 
Pasívny človek je neistý a bezbranný voči požiadavkám ostatných. Stále sa ospravedlňuje, vciťuje do prianí iných a vyhýba sa výmene názorov. V záujme ostatných potláča svoje emócie a želania. Stavia sa do opozície obete a trpiteľa.
 
Agresívny človek presadzuje seba na úkor ostatných. Stále je pripravený k útoku, ignoruje práva iných, ponižuje ich a zraňuje. Rád moralizuje, ale nevie si priznať vlastnú chybu. Svoje emócie prejavuje hlasno a výbušne.
 
Manipulatívny človek sa snaží dosiahnuť svoje ciele okľukou, nepriamo. Využíva na to lichôtky, sľuby, bezmocnosť, plač, krik alebo apelovanie na morálku a pocity viny. Často robí iných zodpovedných za vývoj situácie a jej riešenie.
 
Asertívny človek sa správa k ostatným úprimne a priamo, jasne a zrozumiteľne prejavuje svoje pocity, rieši situácie podľa možností ihneď. Vyhýba sa pasivite, agresivite či manipulácii.

- Olianna - 
 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Nikita
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Rena
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Dagmarka
Linka: