Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Krása - Zdravie

Indigové, krištáľové a dúhové deti

Na Zemi sa v posledných desaťročiach rodí nová generácia ľudí, ktorí sú výnimoční svojimi zvláštnymi schopnosťami a farbou aury, ktorá im dala meno - indigové, krištáľové a dúhové deti. Títo ľudia majú v živote zvláštne poslanie – možno medzi nich patria aj vaši potomkovia, alebo dokonca vy sami.

INDIGOVÉ DETI
Indigové deti prichádzajú na svet vo väčšom počte od druhej polovici osemdesiatych rokov a vykazujú nový, neobvyklý súhrn psychologických znakov, predstavujúci doteraz nezdokumentovaný charakterový typ. Tento typ má pozoruhodne jedinečné rysy, ktoré vyžadujú zmenu v jednaní a výchove tak od rodičov, ako aj od učiteľov s cieľom poskytnúť týmto deťom maximálnu podporu pre dosiahnutie rovnováhy a súladu v živote a tým im pomôcť vyvarovať sa možných frustrácií.

Názov „indigové“ je odvodený od modrej farby, ktorá prevláda v ich aure. Indigové deti sú skutočne veľmi zvláštne a predstavujú veľké percento všetkých detí, ktoré sa aj teraz rodia na celom svete. Vedia, kto sú a odkiaľ prichádzajú, a preto je našou povinnosťou ich čo najlepšie spoznať, akceptovať ich výlučné kvality a prevádzať ich životom s láskou a starostlivosťou.

Indigové, krištáľové a dúhové deti

Prichádzajú na svet s vedomím kráľovskej dôstojnosti a často tak aj jednajú. Uvedomujú si, že sú hodné toho, že môžu byť tu, a sú veľmi prekvapení, keď iní ľudia tento ich pocit nezdieľajú. Vedomie vlastnej hodnoty nie je pre nich veľkým problémom. Často hovoria rodičom kto sú a odkiaľ sú. Majú problémy s autoritou, ak je komunikácia bez možnosti výmeny názorov, diskusie, či voľby. Niektoré veci jednoducho nerobia, napríklad čakanie v dlhom rade je pre nich neznesiteľné. Sú frustrovaní systémami, ktoré sú zamerané rituálne a nevyžadujú kreatívne myslenie. Často nachádzajú lepšie spôsoby, ako niečo doma, alebo v škole urobiť, takže pôsobia ako likvidátori systému, lebo sú v opozícii akémukoľvek zaužívanému poriadku. Na prvý pohľad sa chovajú asociálne, aj keď sú medzi seberovnými. Keď okolo seba nemajú nikoho s podobným myslením, uzatvárajú sa do seba s pocitom, že im nikto nerozumie. Zo spoločenského pohľadu je pre nich školská dochádzka neobyčajne zaťažujúcou záležitosťou. Nereagujú na prostriedky výchovy typu previnenie a trest. Neostýchajú sa dať najavo svoje potreby.

Indigové deti musia po príchode na svet prekonať mnohé výzvy. Ich extrémnu citlivosť dokážu rodičia iba ťažko pochopiť a oceniť, pretože sami takí nie sú. Nekonformný prístup k systému a disciplíne spôsobí týmto deťom veľa problémov v detstve a niekedy aj v dospelosti. Na druhej strane im práve tieto vlastnosti môžu pomôcť uskutočňovať svoje ciele, ako napríklad zmeniť systém vzdelávania.

Byť indigový nie je jednoduché, ale je to poslanie. Indigové deti prichádzajú pozdvihnúť vibráciu našej planéty, čo v praxi znamená pozdvihnúť celé ľudské vedomie a sebauvedomenie na vyššiu úroveň.

KRIŠTÁĽOVÉ  DETI
Krištáľové deti sú na rozdiel od indigových veľmi milé, radostné a mierumilovné. Prvé, čo vás na krištáľových deťoch upúta, sú ich veľké, krištáľovo čisté a jagavé oči. Máte pocit, že od prvých minút svojho života sa s vami pokúšajú nadviazať kontakt.  Pri prvom pohľade do ich očí viete, že ich poznáte odjakživa, hoci sa len práve narodili... Bývajú veľmi muzikálne, ale hovorené slovo sa u nich prejavuje neskôr. Keď napokon prehovoria, tak zistíte, že na svoj vek sú neobyčajne múdre. Prejavujú sa otázkami, ktoré rodičom, aj iným dospelým doslova vyrážajú dych a nevedia im odpovedať.

Keď prídu do predškolského veku, tak sa niekedy nevedia zaradiť do kolektívu medzi deti, ktoré nie sú „krištáľové“. Žijú akoby vo svojom svete a niekedy sa uzatvárajú do seba.

Indigové, krištáľové a dúhové deti

Väčšina z nich má telepatické schopnosti. Dokážu komunikovať bez slov.  Zachytávajú nevyslovenú otázku, na ktorú odpovedajú, hoci nebola povedaná slovami. Majú vyváženú pravú a ľavú hemisféru, čo prispieva k veľmi vysokému IQ. Ich myslenie je priamočiare, funguje v jednotlivých oddeleniach samostatne a preto majú nečakane jednoduché riešenia na zložité problémy. Hovoria pravdu a vedia ju z iných aj dostať.

Keď ochorejú, klasická medicína im nepomáha, veľmi zle znášajú chemické lieky. Pokiaľ potrebujú zregenerovať, uzatvoria sa do seba a často prestanú komunikovať aj s najbližšími. Majú prirodzené liečiteľské schopnosti a dokážu vnímať aj bolesť iných. Stelesňujú bezhraničný súcit a pochopenie. Dokážu ovládať jemnohmotné energie seba aj iných ľudí. Sú prepojené na energiu Kozmu, pomocou ktorej sa čistia. Sú silné a zraniteľné zároveň, pobyty v prírode sú pre nich regeneráciou duše aj tela, čerpajú z nej energiu. V ich okolí, najmä v rodinnom príbuzenstve sa dejú „zázračné uzdravenia“.  Zlepšujú sa životy iných a celkovo sa veci a zdravie ostatných začne meniť k lepšiemu.

Tieto deti vnímajú rôzne éterické bytosti, komunikujú s nimi ako so svojim „neviditeľným priateľom“ a majú s nimi blízky vzťah. Často sa u nich diagnostikuje porucha osobnosti alebo hyperaktivita, či autizmus. Veľmi často v ich prítomnosti prestáva fungovať elektronika alebo elektrické prístroje. Pamätajú si minulé životy alebo obdobie medzi nimi, hovoria o nich a poznajú svoje životné poslanie.

Nemajú radi konflikty a berú ich veľmi osobne. Často sa nevedia vysporiadať s tým, že majú s určitou osobou konflikt. Ak sa tým dlho trápia, môžu ochorieť. Neustále vytvárajú medzi ľuďmi mier, záleží im na dobrých a vyrovnaných vzťahoch, lebo na tento svet prišli ako komunikačný kanál.

DÚHOVÉ DETI
Dúhové deti vyžarujú podobne silno ako indigové, ale oveľa nenápadnejšie, čím sa zas podobajú na deti krištáľové. Indigové deti na seba strhávajú pozornosť, a tak nútia ľudí čistiť sa, pretože často vďaka nim zo seba dostanú potláčané emócie. Krištáľové deti zas majú schopnosť sami iných ľudí čistiť. No a dúhové sú opäť kombinácia, vyžarujú tak silno, že sa ľudia pri nich čistia aj samy, nie je to však také agresívne ako pri indigových a nie ani také nenápadné ako pri krištáľových. Dúhové deti sú vlastne ladičky, ktoré do ľudí dostanú nenásilnou formou svoje nastavenie, alebo im k naladeniu pomáhajú.

Hoci sa po roku 2005 rodí takýchto detí stále viac, mohlo sa dúhové dieťa pokojne narodiť aj pred týmto rokom, vlastne kedykoľvek.

Kým krištáľové deti vysielali vibrácie na určitej frekvencii, dúhové to dokážu robiť v tak širokom spektre, ako má práve dúha. Na rôznych ľudí pôsobia rôzne, znamená to, že vyžarujú veľa odtieňov seba samých naraz a každý zachytí len to, čo je dôležité práve pre neho.

Ak príde dúhové dieťa do kontaktu s viacerými ľuďmi naraz, a každý z nich má iný problém, teda aj iné vyžarovanie, dúhové dieťa sa dokáže naladiť na každého z nich. Neuveriteľná sila takéhoto dieťaťa je v tom, že dokáže vysielať na takej frekvencii, ako jeho partner. Podľa toho, s kým bude z daných ľudí komunikovať, podľa toho sa bude meniť spôsob toho, čo odovzdá. V človeku, s ktorým takéto dieťa komunikuje, to vyvolá len to najlepšie, a nenápadne rozhovorom s ním, a vysielaním svojej energie, ho vedie k tomu, aby bol lepším človekom. Nenápadne, ale pevne dokáže poukázať na cestu na riešenie každého problému.

- Olianna -
 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
ZANINY
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Timea
Linka:
 
Frederika
Linka:
 
Amálka
Linka: