Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Krása - Zdravie

Liečenie s anjelmi

Naša duša nás pozná lepšie ako ktokoľvek iný. Sleduje naše zrodenie do tohto sveta. Pozoruje ako prechádzame detstvom a mladosťou, vidí nás dospievať. Existuje nezávisle na dráme nášho života – vždy pozorujúca, vždy mlčanlivá. Tohto tichého pozorovateľa môžeme cítiť v priestore medzi myšlienkami, tesne pred spánkom alebo vo chvíli, keď úspešne prekonávame nejakú krízu.

Tento mlčanlivý pozorovateľ je v kontakte s Univerzálnou mysľou a so srdcom slnka. Nepatrí do hmotného sveta, ani sa s ním nestotožňuje ako my, ale napriek tomu je stále s nami. Nenáleží nám na ňom a predsa nesieme v centre svojej bytosti jeho energiu, ktorá nás vedie. Sleduje, ako rozvíjame svoje vyššie vedomie a približujeme sa ku svojej vyššej mysli. Je si vedomý nášho zápasu i našich extáz, keď prechádzame všetkými svojimi životnými zážitkami.
A na to, či sa nám podarí splniť naše poslanie na Zemi, náš životný plán, ktorý sme si dali ešte pred našim narodením a vtelením sa do svojho hmotného tela, dozerá anjel naplnenia.

Liečenie s anjelmi

Anjel naplnenia
 
Energia anjela naplnenia vynáša na svetlo mnoho nevyriešených vzorov, pôsobí priamo na hmotu a fyzické telo. Celkom zákonite sa smú dostaviť i protichodné emócie pocitu straty, nedostatku, beznádeje a utrpenia. Prichádzame do kontaktu s bolesťou, ktorá je zákonitá v kontakte s hmotou, s telom. Telo preto chápme, ako poslednú prekážku na ceste k Bohu, ale i veľký dar. Cez bolesť sa smieme učiť a vyberať si, ktorou cestou sa poberieme, ale nie je nevyhnutná. Práve s pomocou tela smieme manifestovať Božiu plnosť a dary na svete.
 
Anjel naplnenia k vám prehovára asi takto:
 
„Si plnosť a bohatstvo Božie. V Bohu budeš dokonale spasený a vyliečený. Buď pripravený prijať svoju plnosť. Nemusíš bojovať o žiadne výhody, tí poslední, budú tými prvými. Keď v sebe živíš pocit nedostatku, tak v nedostatku žiješ. Buď Božím poslom, poznaj bohatstvo svojich darov, aby si smel rásť. Prišiel som, aby som ti povedal, že tvoj stôl je plne prestretý darmi, plnosť a bohatstvo sú v tebe. Boh ti žehnaj.“
 
 
Ak chcete vy vysloviť modlitbu k anjelovi naplnenia, smie znieť takto:
 
„Prichádzam z plnosti Božej, som požehnaný plnosťou.
Zbavujem sa každého nedostatku, každého nepravdivého presvedčenia a sľubu,
na všetkých úrovniach času, pretože nedostatok nie je pravda.
Oslobodzujem sa od všetkých činov v nedostatku a predávam ich svetlu Božiemu.
Spojujem sa s láskou v srdci s anjelom naplnenia a hojnosti.
Uctievam posvätné telo i Zem,
ja som svetlo,
ja som úroda,
som šťastný na Zemi.“
 
Liečenie s anjelmi   2

Anjel slobody
 
Anjel slobody je mocný v pomoci uvoľnenia ega, nepravdy, a našich okov. Vyjaví nám Božiu vôľu, čo je mocná zbraň. Keď sa s anjelom vydáme s pokorou na cestu oddanosti Bohu, zmizne náš odpor a začneme kráčať vpred. Možno sa pozastavíte nad tým, prečo práve ego stojí v ceste za slobodou Ducha. Ego nám poskytuje slobodu, ktorá je nepravdivá, iluzórna, menlivá, neuznáva Božiu vôľu a predstiera, že sloboda je nezávislosť na Bohu. My však stále hľadáme spojenie s jednotou a tak upadáme do rôznych závislostí, depresií, nešťastia. Práve anjel slobody nám pripomína naše duchovné dedičstvo a naše spojenie so Stvoriteľom. Vtedy prijmeme požehnanie, dary i Božiu vôľu v našom živote s dôverou a v slobode rozhodnutia, to urobiť. Nik nás nenúti, je to voľba.
Poslanie anjela slobody pre nás znie:
 
JA SOM Božia prítomnosť,
ja som božstvo v Tebe,
buď odvážny a kráčaj dopredu,
oddaj sa božskej vôli,
vediem Ťa jemnou rukou
Dieťa Božie si Ty,
nič v Tebe nebude väčšie než Boh sám!
 
Vďaka tomuto anjelovi pochopíme, že všetko utrpenie v našom živote i na Zemi vzniklo pre mocenský boj so Stvoriteľom, my sme tvorcovia svojho  života, ale máme tvoriť Duchom, nie egom, ego je dobrý sluha, ale zlý pán. Ak zatúžite skoncovať s týmto večným utrpením a nejednotou, poproste anjela slobody, aby ste vstúpili do Božej slobody, žili v okamžiku, vyzvite ho, aby sa vo vašom živote prejavila Božia vôľa, ktorú ste ochotní prijať celým srdcom, nie egom.
 
Liečenie s anjelmi   3

Anjel odpustenia
 
Anjel odpustenia je prísľubom  nesmierneho šťastia, radosti, čistého srdca bez okov. Rozpustí negácie, sťažnosti, posudky o iných, ilúzie o živote, vyslobodí od viny a karmy, príde k nám šťastie cez odpustenie. Uvoľní tak cestu pre nový začiatok v našom duchovnom vývoji, celé ľudstvo sa tak smie oslobodiť od viny a karmy, muži, ženy, deti, všetky bytosti smú byť očistené, stačí len dobrá vôľa a úprimná prosba k tomuto anjelovi. Mocný v tomto remesle je i archanjel Rafael, rád príde na pomoc a dopomôže k dobrej veci. Taktiež archanjel Michael vyzdvihne spravodlivé a čestné na povrch, ak požiadame všetkých bude to ,,tímová spása". Práve cez smiech a radosť, nádej sa sami vyliečime, budeme anjelským spojencom, nie utrápenou osôbkou. Buďte silní a vedomí, ujmite sa svojej úlohy na Zemi, stiahnite prosiacu ruku, ponúknite pomoc.
Anjel slobody nám vyjaví, že sme nevinní pred Bohom, že sme celiství, lem sme zabudli, kto sme. Boh je čistá láska a vždy zapáli oheň na našej ceste, anjeli mu tieto ohne radi nesú k nám, ak ste plní lásky, ako sa môžete cítiť vinní? Vina je vynález ega a očakávaní, je to prejav neslobody, nelásky, múk. Odpustenie znamená dať sebe aj iným slobodu, lásku, pochopenie a kráčať ďalej celistvý. Potom ste nevinní, tak, ako deti. Všimnite si, že deti berú rodičov  ako autoritu, nepochybujú, veria, odpustia i krutosti a nelásku, oni proste milujú. Pokúsme sa dosiahnuť podobný stav, len bez tých trápení a sklamaní. A naučme to i naše deti, aby ostali nevinné. Je to naša povinnosť voči nim, na tom budú po celý život stavať. Pochopme, že odpustenie je uznanie, že iní zrkadlili naše vlastné omyly, jednanie, pomohli nám vzdať sa prekonaných presvedčení, i keď cez bolesť, malo to tak byť, nebuďte obetou, ale tvorcom, vystrite sa a vyzvite anjelov odpustenia a slobody:
 
„Dnes je deň odpustenia,
dnes je deň oslobodenia,
prijímam splnomocnenie šťastia na Zemi,
som šťastie, lebo odpúšťam sebe aj iným,
som zrodený vo svetle, odpútaný od minulosti,
som pravda neviny, SOM spása,
dokonalosť je blízko, Boh ma zoslal na Zem, aby som bol šťastný,
blaženosť príď ku mne, odpustil som!“
 
- Olianna - 
 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Večernice
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Emily
Linka:
 
Frederika
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Leni Maria
Linka: