Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Krása - Zdravie

Pokožka je zrkadlom povahy a intelektu

Švajčiarsky lekár (1493 – 1541), Paracelsus, ktorý kritizoval Galenovo učenie i prax svojich súčasníkov (Galenos – grécky lekár piatich rímskych cisárov, napísal rozsiahlu encyklopédiu medecíny.

Jeho myšlienky prevládali v medecíne až do čias renesancie, keď ich ostro odsúdil Paracelsus, Galenos  žil v rokoch asi 129 – 199 a už vtedy sa zaslúžil o pokrok v anatómii najmä tým, že upozornil na význam  miechy pri ovládaní svalovej činnosti. Dopustil sa však viacero omylov a jeho teória, že zdravie človeka ovplyvňujú štyri živly, ktorým zodpovedajú štyri telové tekutiny, alebo šťavy, ovládla medecínu  na ďalších štyristo rokov). Paracelsus veľa cestoval po Európe a Strednom východe a oživil Hippokratovo dielo (žil asi 460 – 370 pred n.l.).. Azda jeho najväčším prínosom pre medecínu bol jeho holistický  prístup k pacientovi. Už pred niekoľkými storočiami hovoril, že sexualita je vždy v úzkom vzťahu s tvorivosťou ducha a že zneužitie pohlavnej sily má vážne zdravotné následky. Dnes už  vieme, že k takýmto prejavom patrí syfilis, pľúcne choroby, AIDS... V prípade, ak prevládajú u človeka mentálne sily, tak sexualita ustupuje do pozadia . Ak sú sexuálne sily v popredí, tak mentálne sily sú latentné . Rovnováha medzi uvedenými činiteľmi je veľmi dôležitá. Preto sa priklonil k tomu, že ak vznikne ochorenie je potrebné skúmať príčiny ochorenia a preskúmať celé telo i dušu. Uvediem citát Paracelsia s ktorým vystúpil: „Keď sa  ti nepáči moja teória, skús sa zoznámiť s mojou praxou, bude ti viac prospešná“.  Terajšia medecína vie, že stav pokožky človeka je veľmi dôležitý. Ak je pokožka priepustná aj pľúca sú v poriadku, ale v prípade že pokožka je veľmi priepustná bude i sila pľúc slabšia. Geologické a klimatické podmienky vytvárajú rôznorodý svet foriem a ich štruktúr, fauny, flóry ako aj svet zvierat rovnako vplýva na mentalitu človeka. Príroda je inteligentná a prispôsobivá. Preto pokožka je ochranným štítom organizmu. Tvorí hranicu medzi vnútorným a vonkajším svetom. Jej sfarbenie môže byť rôzne, ale jej funkcia sa zakladá na dýchaní a vylučovaní a je zrkadlovým obrazom procesu látkovej výmeny. V teplejších oblastiach je pokožka viac priepustná a tým pádom sú pľúca menej silné. Ako dôsledok je dýchanie a vylučovanie /potu/ intenzívnejšie. Preto myslenie a chovanie je emocionálne.
V chladnejších oblastiach je pokožka menej priepustná a dôsledkom toho je aktivita pľúc silnejšia. K povzbudeniu látkovej výmeny je potrebný dostatok pohybu. Myslenie a chovanie ľudí v uvedených podmienkach je intelektuálne.
Najlepším obrazom pokožky je ruka-  vonkajšia i vnútorná. Preto prvé, čo si dobrý lekár alebo liečiteľ všíma je farba pokožky na vonkajšej ruke a tiež tvar a sfarbenie nechtov.
  
Pokožka  je  zrkadlom  povahy a intelektu

Diagnostika z nechtov
Veľmi dôležitý je tvar nechtov. Ak sa v prstoch nachádzajú usadeniny, ovplyvňujú rast nechtov. Príčinu možno určiť z tvaru nechta, alebo prsta. Napr. vápenná usadenina spôsobuje zhrubnutie nechtového článku po stranách pod koreňom nechtu (nezávisle od mechanických vplyvov). Niekedy takto vyzerajúce prsty sú hodnotené ako prsty s veľkými kĺbmi. Jednotlivé prsty nemusia vyzerať rovnako a ani nechty. Ak však  všetky prsty majú rovnaký tvar, môže sa v takomto prípade vzťahovať na duševný stav človeka, čo je veľmi dôležité v psychodiagnostike.

Normálny necht musí mať hladký povrch, bez rýh a priehlbín, prirodzený lesk, rúžovú farbu , musí byť ľahko vyklenutý a mesiačik normálnej  veľkosti t.j. 1/8 nechtu.

Máme tri faktory podľa ktorých môžeme spoznať zloženie telesných výlučkov. Sú to: kvalita krvi, nechty a špičky prstov, vlasy a pokožka. V prípade, že činnosť žliaz je znížená, klesá taktiež aj aktivita pečene a ľadvín. Na svedomí to má látková výmena, toxíny neodchádzajú z tela, ale sa hromadia a usadzujú. K takýmto usadeninám patrí vápnik a kyselina močová. Pach kyseliny močovej veľa krát cítiť aj z potu. Niekedy býva vylučovaná aj hlavou, potom vlasy strácajú farbu, odumierajú a rednú.        
                                                   
Pri diagnóze z nechtov je potrebne sledovať: profil nechtu (normálne vyklenutie, plochý, polkruhovitý, trubkovitý, ostrohranný,  svorkovité vyklenutý.
Znaky, ktoré sa na nechte nachádzajú sú rôzne. Všímame si sfarbenie nechtov (rúžový, zelený, hnedý, čierny a škvrnitý) .

Konštitúciu nechtu (tlstý, tenký, ohybný, tvrdý, mäkký, lámavý, elastický).
Kombináciou týchto vlastnosti vzniká prvý  dojem vyšetrovanej osoby.
Normálny tvar nechta -  skôr dlhý ako široký, ľahko vyklenutý, mesiačik tvorí osminu nechtu. Poukazuje na celkom dobrý stav vyšetrovanej osoby
Tvar širší ako dlhší, ľahko vyklenutý  - dispozícia k orgánovým poruchám srdca a sekundárne k poruchám v podbrušku, pri väčšom vyklenutí dispozícia ku krvácaniu z ľadvín
Tvar veľmi krátky a široký -  poruchy pohlavných orgánov.  Ak sú nechty obhryzené,  poruchy žalúdka nervového pôvodu
 Tvar dlhý, plochý – zlé dýchanie, nedostatočná funkcia pľúc
 Tvar veľký, mandľovitý, veľký mesiačik – poruchy látkovej výmeny. Tvar menší, oválny – cukrovka, tento znak sa vyskytuje na ľavom ukazováku
 Tvar veľký, oblý, veľmi vyklenutý, väčší mesiačik – dedičné zaťaženie na pľúcnu tuberkulózu, ktorá sa nemusí prejaviť
 Tvar  veľký, oblý, guľovito vyklenutý, väčší nechtový mesiačik – dedičné zaťaženie na pľúcnu tuberkulózu, ktorá však nemusí manifestovať
 Tvar stredný, veľký alebo malý, profil drápovito alebo svorkovito vyklenutý. Dlhý necht = pľúcna astma, vlhké ruky. Stredne veľký,  výrazne vyklenutý = ľadvinová astma, malý necht, suché ruky = srdečná astma
 Tvar stredné veľký, oblý, plochý – slabosť sleziny.
Tvar oblý a vyklenutý – poruchy črevného  systému.
 Tvar silne vyklenutý, polkruhovité vyklenutie  - najčastejšie je taký necht na prstenníku – poruchy ľadvín.
 Tvar prevažne veľký, ale taktiež býva stredný a malý trúbkovito  vyklenutý  - dedičný znak rakoviny, ktorý nemusí manifestovať.

- Olianna - 
 
 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Večernice
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Emily
Linka:
 
Frederika
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Leni Maria
Linka: