Porucha osobnosti má mnoho podôb | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Krása - Zdravie

Porucha osobnosti má mnoho podôb

Poruchy osobnosti v dnešnej dobe nie sú ničím výnimočným. Hoci inak tomu nebolo ani v minulosti, dnes sa o nich dozvedáme čoraz viac. Existuje zopár presne špecifikovaných porúch osobnosti, o ktorých by ste mali vedieť.

Paranoidná porucha osobnosti 

Má v sebe zakorenený vzor nedôvery a podozrievavosti. Motívy a konanie iných  považuje za zlomyseľné. Ľudia s paranoidnou poruchou osobnosti predpokladajú, že im iní ľudia budú klamať, preto takmer vôbec nikomu nedôverujú, dokonca ani osobám, ktoré sú im blízke.

Schizoidná porucha osobnosti 

Osoba so schizoidnou poruchou osobnosti sa zvyčajne neusiluje o blízke vzťahy, je dobrovoľne odlúčená od spoločnosti a má obmedzený rozsah emocionálneho prejavu. Niektorí ľudia si takúto osobu môžu ľahko pomýliť s introvertom, no nenechaj sa pomýliť. Takáto osoba si síce tiež vyberá osamelé aktivity, no na rozdiel od introverta je navyše úplne ľahostajná k chvále či kritike druhých. 

Porucha osobnosti má mnoho podôb

Schizotypová porucha osobnosti

Takáto osoba sa cíti nepríjemne dokonca i pri osobách, s ktorými je v blízkom vzťahu. Trpí deformáciou vnímania a často má veľmi excentrické správanie. Osoba so schizotypovou poruchou osobnosti môže mať neobvyklé presvedčenie a správanie, pričom jej často uniká význam udalostí, respektíve im pripisuje nesprávny význam. 

Antisociálna porucha osobnosti

Charakteristickou črtou je ignorovanie, ponižovanie či dokonca porušovanie práv iných osôb. Osoba s touto antisociálnou poruchou pohŕda sociálnymi normami, koná impulzívne a cudzie jej nie je ani opakované klamanie alebo manipulácia s inými.

Hraničná porucha osobnosti

Osoba s touto poruchou trpí nestabilitou vo svojich vzťahoch, reaguje emotívne a impulzívne, hlavne na kritiku. Táto osoba sa snaží o sebapoznanie, no na druhú stranu má opakované samovražedné sklony či sklony k sebapoškodzovaniu. Prípadne opakovane vyhľadáva aktivity, pri ktorých hazarduje so svojim životom. Prejavuje intenzívny hnev a zriedkavé nie sú ani chronické pocity prázdnoty.

Histriónska porucha osobnosti

Histriónska porucha osobnosti sa vyznačuje prehnanými emocionálnymi reakciami a hľadaním pozornosti u iných. Osoba s touto poruchou môže byť nepríjemná, keď nie je centrom pozornosti, pričom cudzie jej nie je používanie fyzického vzhľadu na upútanie pozornosti. Ak nezaujme fyzickým vzhľadom, nastupujú prehnané emocionálne reakcie, preafektované správanie. 

Narcistická porucha osobnosti

Ide o zrejme jednu z najznámejších a v dnešnej dobe veľmi aktuálnu poruchu osobnosti, ktorú vie takmer každý charakterizovať. V skratke ide o neustálu potrebu obdivu, no na druhej strane je pre túto osobu empatia neznámy pojem. Táto osoba môže sama sebe pripisovať obrovský význam a dôležitosť, cíti sa byť oprávnená a vie veľmi dobre využívať iných ľudí.

Vyhýbajúca porucha osobnosti

Táto osoba je extrémne citlivá na akúkoľvek kritiku, cíti sa byť odstrčená spoločnosťou a má neustály pocit nedostatočnosti a zbytočnosti. Pokiaľ si nie je istá, či sa páči niekomu inému, je odmietavá, považuje sa za menejcennú a pri akejkoľvek príležitosti sa obáva možnosti kritiky. 

Závislá porucha osobnosti

Osoba s touto poruchou potrebuje, aby sa o ňu niekto staral, má poddajné správanie a ľahko sa nechá ovplyvniť. Má ťažkosti v každodennom živote a často krát sa bez uistenia od ostatných ľudí nedokáže sama rozhodnúť. Okrem toho sa cíti nepríjemne až bezmocne keď sa kvôli neschopnosti nedokáže o seba postarať.

Obsesívno - kompulzívna porucha osobnosti 

Perfekcionizmus vyšperkovaný až na samotný vrchol a neustále nutkanie dokonalého usporiadania a kontroly, tým všetkým sa vyznačuje osoba s touto poruchou. Okrem toho môže byť táto osoba zaujatá podrobnosťami, plánmi či rozvrhmi a často pracuje aj mimo pracovného času.

Sprac: - Olianna - 

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Wendy Axon
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Kiara
Linka:
 
Nikita
Linka: