Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Krása - Zdravie

Za chorým telom sa skrýva chorá duša, alebo telo bez duše

Šamani vedia, že všetko, čo existuje, má svoj pôvod v mysli a sú presvedčení o tom, že existujú len štyri príčiny chorôb a všetky sú duchovnej podstaty.

Šamani rozlišujú celkom jasne medzi uzdravovaním tela a uzdravovaním ducha, no pokladajú ich za vzájomne sa dopĺňajúce. Pravý šaman preto pri liečení choroby venuje veľkú pozornosť vzťahu medzi príčinou a následkom. Môže sa stať, že utrpíme vážne zranenie, alebo aj vážnu vnútornú chorobu – rakovinu, sklerózu multiplex, srdcové choroby či hepatitídu. A nakoniec naše fyzické telo ešte podlieha starnutiu, deformáciám a smrti. Podľa šamanov sú toto všetko len následky. Na to, aby sme sa skutočne uzdravili, nám nebude stačiť odstrániť len následky a príznaky zamiesť pod koberec prostredníctvom liekov. Ak sa chceme naozaj uzdraviť, budeme sa musieť pozrieť na najhlbšie príčiny choroby. V chápaní šamanov existujú len štyri skutočné príčiny chorôb . No nie sú to baktérie, mikróby, ani vírusy. Podľa šamanov musíme príčinu našich chorôb hľadať v tom, v akom stave je naša duša.

duša

Prvou príčinou chorôb je disharmónia

K disharmónii dochádza vtedy, keď človek príde o nejaký vzťah, ktorý bol v jeho živote dôležitý. Disharmónia sa objavuje aj vtedy, keď stratíme pocit, že niekam patríme. K disharmónii dochádza napríklad v tom prípade, keď z dvojice starších ľudí jeden z partnerov náhle umrie. V takomto prípade sa potom často stáva, že pozostalý zhruba do roka ochorie na vážnu chorobu, akou je napríklad rakovina a  umiera tiež. Disharmónia má za následok zníženie osobnej sily, v dôsledku čoho sa potom stávame náchylnejší na rôzne ochorenia.

Druhou príčinou chorôb je chronický strach

Druhou príčinou chorôb je strach. Osoba, ktorá trpí chronickým strachom, stratila kontakt so svojím vnútrom. V dôsledku toho je potom náchylnejšia na prepuknutie viacerých chorôb, pretože strach oslabuje funkčnosť nášho imunitného systému. Dnes už aj lekári uznávajú, že strach a disharmónia sú silné faktory, ktoré treba hľadať za vznikom väčšiny chorôb.

Treťou príčinou chorôb je nedbalosť

Načúvať nášmu telu a konať podľa toho, čo nám hovorí, vie byť niekedy dosť náročné. Napríklad, profesionálny športovec vo svojej príprave na šampionát si nemôže dovoliť len tak prestať tvrdo trénovať, hoci mu jeho telo vysiela signál, aby trochu spomalil. Samozrejme, je v poriadku z času na čas klásť na naše telo nároky a posúvať hranice jeho schopností ďalej. Je však dôležité naučiť sa rozoznávať, čo nám naše telo hovorí a rozpoznať, kedy by sme jeho žmýkaním a vystavovaním ďalšej nadmernej námahe riskovali svoje zdravie.

Štvrtou príčinou chorôb je strata duše

Z pohľadu šamanov je strata duše tou najvážnejšou diagnózou. Strata duše je podľa nich  príčinou tých najvážnejších chorôb a predčasnej smrti. Termínom „strata duše“ označujeme hlbokú ranu na srdci človeka – hlbokú ranu na jeho vnútornej podstate, silné poškodenie jeho predstavy o sebe samom a o tom, kým alebo čím je. Táto rana je obvykle výsledkom roztrieštenia vnútornej podstaty danej osoby. V západnom svete je strata duše často spájaná s traumou. Takáto trauma má často pôvod v detstve, keď napríklad dieťaťu niekto v škole ublížil, no nikto toto dieťa nevypočul a nepodal mu pomocnú ruku, nehovoriac o prípadoch, keď dieťa bolo týrané alebo zneužívané opatrovateľmi či rodičmi. Strata duše teda často býva spôsobená zneužívaním, ktoré má najčastejšie podobu znásilnenia či napadnutia. Strata duše môže byť tiež zapríčinená trpkým rozvodom, traumatizujúcim potratom, hrôzostrašnou autonehodou, podstúpením operačného zákroku alebo tým, že nás niekto podvedie či zradí.

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Nikita
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Tyna
Linka: