Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Láska vs Vzťahy

Čo znamená EQ?

Vďaka šíreniu pojmu IQ, mnohí vedia o existencii slova EQ. Ale iba o existencii, ale neštudujú jeho význam do väčšej hĺbky. Napriek tomu, emočná inteligencia je rovnako dôležité - ak nie dôležitejšie - ako "tradičná" inteligencia.

Definicia pojmu EQ je ťažké:
EQ je číselný ukazovateľ, ktorý hodnotí emocionálnu inteligenciu.
 
EQ
 
Ale čo znamená emocionálna inteligencia?
Je to schopnosť človeka rozumieť správanie svojho okolia, rozumieť emocionálne prejavi, komunikovať s ostatným, začleniť sa do spoločnosti, udržiavať vzťahy. Najlepšie popisuje EQ slovo empatia a medziľudská kominukácia.
 
To, že aká vyspelá je emocionálna inteligencia človeka sa objaví v stresovej situácii. Ako sa správa, ako reaguje a ako sa zaobchádza s ostatnými v krízovej situácii prezradí EQ človeka.
Úplný nedostatok EQ znamená, ak vedúci neukazuje žiadný súcit ak sa dozvie že jeho zamestnanec práve prežije ťažké dni.  
 
Predpokladajme, že kolega práve rozviedol, a preto jeho pracovný výkon výrazne zhoršil. Vedúci s pokročilou emocionálnou inteligenciou v tejto dobe dá nejaký čas pre zamestnanca, napríklad ho pošle na dovolenku. Práve naopak vedúci bez EQ bude mať rovnaké nároky ako dovtedy.
 
Emocionálnej inteligencie
 
Pravda je, že EQ nemôžno merať ako IQ. Takže na pohovore asi nemôžete nikoho otestovať o tom, že akú EQ má. Ale tiež pravdou je, že ľudia s vysokou EQ môžu byť umiestnené lepšie ako priemer.
 
Myšlienku Emocionálnej inteligencie ako prvý vyslovil Peter Salovey a John D. Mayer. Od tej chvíli rozlišujú päť hlavných oblasti EQ. Sú to:
 
- Znalosť vlastných emócií.
- Zvládanie emócií.
- Schopnosť motivovať sám seba.
- Vnímavosť k emóciám iných ľudí.
- Umenie medziľudských vzťahov.
  
Význam emočného stavu vieme rozpoznať a riešiť. V skutočnosti sme chopní vedome vyhnúť akýkoľvek emocionálny stav, aby sme mohli byť úspešný a produktívny. 
 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Nikita
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Leni Maria
Linka: