Treba hnev potláčať? | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Láska vs Vzťahy

Treba hnev potláčať?

Hnev je prirodzená ľudská rekcia, ak niekto prekročí naše hranice alebo nám spôsobí škodu, či ujmu na zdraví. Problémom však môže byť to, že ho nevieme zvládať a nie vždy presne vieme, odkiaľ pramení. Prežívaný hnev potom môže mať neželaný efekt na naše následné konanie.

Hnev je dobrý radca, ale zlý pán.

Vo všeobecnosti sa teda môžeme domnievať, že hnev zvyšuje rýchlosť našich reakcií, znižuje našu schopnosť rozpoznať nepravdivé informácie a zvyšuje našu sebaistotu aj situáciách, v ktorých nemáme pravdu. Hoci sa to tak na prvý pohľad nemusí zdať, hnev je mimoriadne dôležitá emócia, ktorá má pre náš život z evolučného hľadiska veľký význam. Hnev nám umožňuje konať rýchlo a efektívne, aby sme sa ochránili či zaistili bezpečie v časovo stiesnenom priestore.

hnev

Na druhej strane nás táto emócia oberá o schopnosť hlbšieho uvažovania a kvalitnej analýzy situácie, v ktorej sa nachádzame. Výsledkom takéhoto emocionálneho rozpoloženia potom môže byť nie práve najšťastnejšia reakcia, respektíve konanie. Hnev, ale aj ostatné emócie, sú pre nás mimoriadne dôležité. Totiž, keby dôležité neboli, je pravdepodobné, že evolúcia by sa postarala o ich postupné vymiznutie. A hoci naša moderná spoločnosť zvykne na hnev nahliadať skôr z negatívneho uhla, treba si uvedomiť aj jeho pozitívny význam. Pripomína nám našu temnú stránku, ktorú si nechceme priznať a pred ostatnými to skrývame. Hnev je vo svojej pravej podstave prezlečený strach... zo straty života, svojich práv, zo všetkého, na čo máme podľa vlastného uváženia nárok. 

Hnevu sa netreba vyhýbať, treba ho vedieť zvládať.

Vyhýbať sa hnevu, či emóciám ako takým, nie je najrozumnejšie. Čomu by ale bolo dobré sa vyhnúť, sú jeho negatívne následky. Prežívaná miera hnevu môže súvisieť s úrovňou emocionálnej inteligencie. Emocionálnu inteligenciu môžeme vnímať ako komplexnú schopnosť či kapacitu človeka rozpoznať a porozumieť nielen svojim emóciám ale aj emóciám ostatných. Tiež zahŕňa schopnosť tieto emócie vyjadriť či regulovať. Umožňuje súcítiť a regulovať naše vzťahy s ostatnými. A práve kultivovanosť a emocionálna inteligencia môže byť do istej miery odpoveďou na problém, ktorý sa spája s negatívnymi následkami hnevu.

Stratégie na zvládanie hnevu:

  • Rozpoznajte možné východisko

  • Odpustite alebo zabudnite

  • Zlepšite si schopnosť efektívneho počúvania

  • Oddychujte

  • Robte konštruktívne uzávery

 Hnevu sa vždy najlepšie zbavíte tým, že sa nastavíte tak, aby ste cítili mier, lásku, harmóniu  a spokojnosť. Trvá to síce dlhšiu dobu, ale pri pravidelnom cvičení sa to dá naučiť.

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Tama
Linka:
 
Kiara
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Sandra
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Dagmarka
Linka: