Zbavte svoje deti pýchy, kým je čas | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Láska vs Vzťahy

Zbavte svoje deti pýchy, kým je čas

Pýcha je jednou z najtoxickejších emócií. Existuje viacej prejavov pýchy. Niektoré sú výraznejšie, iné sa dajú dobre maskovať. Prečítajte si, ktoré prejavy správania vedú k pýche a kým je čas, tak tieto prejavy čím skôr zastavte, lebo v dospelosti sa pýchy už človek zbavuje ťažšie. Základom je, aby dospelí aj deti vedeli o prejavoch pýchy a uvedomovali si situácie, keď pôsobia pyšne.

Arogancia

Výrazným prejavom pýchy je arogancia. Arogantný človek sa  správa povýšene, neberie ohľad na potreby a záujmy iných. Arogancia, nadutosť, domýšľavosť  sú negatívne charakterové vlastnosti alebo spôsoby komunikácie. Možno ich považovať za kombináciu prílišného osobného egoizmu, teda pýchy spojeného so závisťou. Arogantný človek používa aroganciu ako životnú stratégiu získať pre seba viac na úkor iných. Naučil sa, že arogancia mu dopomohla k tomu, aby dosiahol to, po čom túžil. Ak sa mu takáto stratégia osvedčila, bude v arogantnom správaní pokračovať. Takáto stratégia má veľmi negatívne, deštrukčné účinky na kvalitu vzťahov, a teda i na zdravie psychické a fyzické.

Pýcha

Ponižovanie druhých

Pyšný človek sa cíti oveľa významnejší ako druhí a cíti nad nimi prevahu. Často má potrebu dať im svoju prevahu najavo, čo robí tak, že druhých ponižuje. Bez toho, že by zdôrazňoval svoje schopnosti, iba jednoducho zneváži schopnosti druhých.

Kritizovanie druhých

Pyšný človek si myslí, že vie, ako sa majú iní ľudia správať, čo majú a čo nemajú robiť. A ak sa tak nesprávajú, tak ich jednoducho skritizuje. Myslí si, že má na to právo. To, že si niekto vôbec dovolí druhých kritizovať, pramení z jeho mylnej predstavy, že je viac alebo vyššie ako ten, koho kritizuje. Pýcha dáva človeku pocit, že môže druhým radiť alebo rovno rozkazovať. Pyšný človek sa často snaží druhými manipulovať, či už skryto alebo priamo. Keď veci nie sú podľa jeho predstáv, nastupujú emócie ako hnev, agresia a niekedy aj násilie.

Odsudzovanie druhých

Pýcha dáva ľuďom falošné sebavedomie a mnohí nadobudnú pocit, že majú právo súdiť iných. A potom už nie je nič ľahšie, ako to aj urobiť bez zamyslenia sa nad tým, aké pohnútky alebo okolnosti ľudí viedli k tomu, aby konali určitým spôsobom.

Pohŕdanie druhými

Od ponižovania a odsudzovania je iba krôčik k pohŕdaniu, kedy z dôvodu pýchy považujeme druhých úplne pod svoju úroveň. Keby sme však všetci boli v súlade s poznaním, že každý človek má nejaké poslanie vo svete a že svojimi postojmi a konaním je na vlastnej ceste rastu a často koná v našich očiach nezmyselne len preto, lebo sa cíti zmätene, tak by sme nemohli pohŕdať inými. Pokúste sa to svojim deťom vysvetliť a spoločne prekonať toto nepríjemné správanie, ktoré v konečnom dôsledku nikomu šťastie ani spokojnosť neprinesie. 

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Tama
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Sandra
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Anika
Linka: