Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Reč symbolov

Reč symbolov 1

Mágia odpradávna využívala význam rôznych znamení a symbolov.

Mágia odpradávna využívala význam rôznych znamení a symbolov. Veštilo sa napríklad podľa rozhodených kamienkov, podľa letu vtákov atď. Záležalo na tom, aký tvar v nich šaman videl, aký symbol sa mu zjavil. Dnes mágovia a čarodejnice vymenili vnútornosti zvierat za sypaný čaj alebo za mletú kávu.

Po vypití svojho hrnčeku vysypte jeho obsah na nejakú podložku a tak dlho sa dívajte a skúmajte tvar, ktorý vám pripomína. Po nejakej dobe sa vám začnú ukazovať rôzne symboly. Keď ste sa správne sústredili, po chvíli premýšlania či dokonca meditovania vám dôjde spojitosť týchto symbolov s vaším životom. Naznačí vám cestu, ktorou by ste mali ísť a pomôže vám pri rozhodnutí. Aj výklad snov je založený na symboloch. Veľa ľudí máva čudné sny. Neznamená to, že vám narastú krídla, alebo že ste boli v minulom živote orlom, význam vášho letu je len symbolický. Znamená to túžbu po slobode, po zbavení všetkých obmedzení, môže to znamenať túžbu po uvolnení sexuality. Na väčšinu snárov sa však dívam skepticky. Totiž okrem univerzálnych symbolov, ktoré sú spoločné, má každý svoje súkromné symboly, ktoré sú spojené len s jedným človekom a s jeho životnou situáciou, v ktorej sa nachádza.

Nebolo to inak ani v stredoveku. Keď slnečné náboženstvá mužského boha, ktoré prišlo s nástupom poľnohospodárstva vytlačilo matku bohyne Mesiaca, symboli dôležitosť nestratili. Žena je symbolom noci a temnoty. Keď bol spln, bolo dobre vidieť, tak sa lovci vydali loviť zver. Keď bol nov, bola tma, na nič by nevideli, tak zostali doma a odpočívali. Tento mesačný rytmus máme v krvi dodnes. Preto sme pri splnu aktívny, často až agresívny, každopádne máme zvýšenú fyzickú aktivitu. A tiež vtedy vznikly rôzne povesti o ľudoch meniacich sa vo vlka. S nástupom poľnohospodárska sa človek musel riadiť podľa slnečních fáz. Slnečným náboženstvom jedného boha je samozrejme kreštanstvo. Potreba uctievania matky bohyne stále pretrvávala, preto vznikol mariánsky kult a Panny Márie sa dostalo veľká pozornost. Často je zobrazovaná, ako stojí na mesiaci, čo sa vykladá rôzne, buď ako víťažstvo kresťanstva a pokorenie pohanstva alebo naopak – že je Panenka Maria pokračovateľka veľkých bohyní matiek. Najznámejším symbolom Panny Márie je samozrejme ľalia, symbol neposkvrněného počatia.

Ako som hovorila o víťazstva kresťanstva nad pohanstvom, tak to neni úplne pravda. Celý stredovek bol silne magický, pohanstvo sa len transformovalo. Gotické katedrály boli najmagickejšie miesta. Stavali ich alchymisti a celá katedrála bola symbolom ľudského tela. Všetci sa dodnes čudujú dokonalému opornému systému, ktorý drží katedrálu obrovských rozmerov a pri stavbe pritom nebol vykonaný ani jediný výpočet. Tento dokonalý oporný system je symbolom kosti, ktoré nesú ľudské telo. Strechy a veže katedrály predstavujú ľudské mäso. Vo výzdobe katedrály uvidíte, okrem kreštanských námetov aj rôzne škaredé potvory a príšery. Podľa mňa je to jasný odkaz na pohanstvo minulých dob – sú to démoni.

Najdôležitejším magickým symbolom je pentagram. Spojuje v sebe päť živlov (oheň, vodu, vzduch a zemi a ľudský zmysel). Čarodejník používa k svojim kúzlom silu jedného alebo viacerých zemských živlov a hlavne silu svojich myšlienok. Pre Leonarda da Vinci bol pentagram symbolom človeka s roztiahnutými nohami. Zachovala sa jeho slávna kresba človeka vypočítaná podľa rozmeru pentagramu.

Umenie všetkých dob je dôležitým zdrojom symbolov. Obrazy a sochy k nám hovoria rečou symbolov, ktorú nie vždycky dokážeme správne rozlúštiť. Aby sme to mohli urobiť, musíme poznať dobu, kedy dielo vzniklo. Mnoho symbolov zmenilo svoj význam – napríklad sova. Keď uvidíte helénsku sochu bohyne múdrosti Athény, neprekvapí vás, že bude mať u nohách sovu. Vtedy, tak ako dnes, bola sova považovaná za symbol múdrosti. V kreštanstve sa ale jeho význam zmenil. Sova je nočný vták, bol to teda symbol temnoty, tak isto ako netopier alebo žaba. Keby ste boli zobrazený na barokovom obraze, určite by vás nepotešilo, keby vám na klobúku sedela sova. Temnota, ktorú kresťanská sova symbolizovala, znamenala zatmenie mozgu, teda hlúposť, nevedomosť. Temnota v kresťanstve bola niečo zlého, bol to opak svetla.

Symbolom gréckej bohyne krásy Afrodité bola ruža. Znamenala vášen, túžbu, telesnú lásku. V kresťanstve sa ruža stala symbolom nepoškvrnenej Panny Márie. V gotickej dobe sedala často Madona s dieťaťom v ružovem kríku. Keď mala ruža trny, bolo to predznamenanie bolesti Panny Márie nad utrpením svojho syna. Keď boli ruže bez trnu, znamenala čistotu Panny Márie.

Je možné zvoliť si vlastné symboly. Tak ako to spravil náš avantgardní maliar Jan Zrzavý, pre ktorého bola zelená farba (=pre všechny mágovia symbol zdravia, sily, obnovy) symbol smrti. Mág, koho karty používam pri výkladu najčastejšie, Aleister Crowley, bol majstrom symbolov. Jeho karty sú priamo studnicou esoterických symbolov.

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Kiara
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Pepik
Linka: