Škola tarotu - Poslední súd - 20 | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Škola tarotu

Škola tarotu - Poslední súd - 20

Na súde dominuje archanjel Gabriel, "posol Boží"! Gabriel stojí vo večnosti. Hlas Najvyššieho zostupuje dole jeho trúbkou ako posledné zvonenie kozmického budíka, ktoré toho, kto ho počuje, prebudí k posolstvu pravdy a porozumeniu. "Čo zaseješ, to zožneš!"

Na súde dominuje archanjel Gabriel, "posol Boží"! Gabriel stojí vo večnosti. Hlas Najvyššieho zostupuje dole jeho trúbkou ako posledné zvonenie kozmického budíka, ktoré toho, kto ho počuje, prebudí k posolstvu pravdy a porozumeniu. "Čo zaseješ, to zožneš!"

Súd sa často zobrazuje ako postava prebúdzajúce mŕtvych. Odráža fakt, že všetci sa budeme nakoniec zodpovedať za svoje činy a predstúpime pred súd. Karta znamená dokončenie komického cyklu a naznačuje, že všetky naše skutky majú pozitívne aj negatívne dôsledky. Podľa rozhodnutia, ktoré sme v živote urobili, môžeme buď žať plody minulých snáh a tešiť sa zaslúženému úspechu alebo si pripraviť pár tvrdých lekcií.

Podľa komického zákona je každý z nás súdený za svoje činy, táto karta symbolizuje odmeny a triasť, ktorých sa nám dostáva podľa skutočnej váhy našich činov. Vyjadruje potrebu, aby sme úprimne zhodnotili seba samého i svoje skutky. Keď dôjdeme na koniec jednej kapitoly, automaticky začneme ďalšie. Ale ako tak urobíme, musíme čeliť dôsledkom našich minulých činov a vyrovnať sa s postavením, v ktorom sa práve nachádzame. Nie sme vždy pánmi svojho osudu, ale život si vytvárame podľa rozhodnutia, ktoré robíme. Arkanum nás učí, že všetci sme nakoniec zodpovední za svoju realitu a že si musíme uvedomovať zodpovednosť za všetko, čo robíme. Nahé postavy na karte sú vyslobodené a pripravené pre duchovnú obrodu a nový život. Existuje interpretácia, že sú to mŕtvi Svätí, ktorí v deň Posledného súdu vstávajú z hrobov a volajú po spravodlivom potrestaní svojich vrahov. Archanjel je tu tým, kto vedie vojská Svetla proti vojskám Tmy.

Súd nám oznamuje, že nastal čas, aby sme prehliadli svoj život (či celú situáciu) a ujasnili si kam, až sme dospeli a čo sme dosiahli. Máte príležitosť začať odznova, ak sa však vyrovnáte s minulosťou. Všetko zlé si musíte priznať a uvedomiť, uzavrieť tak so sebou mier alebo sa odmeniť za dobré skutky. Ste skrátka vo chvíli zastavenia a nadýchnutia pred ďalšou cestou. Ak na ňu vykročíte uzrozumení s minulosťou a vyrovnaní so svojimi minulými aspekty, môžete mať lepšiu budúcnosť.

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Timea
Linka:
 
Leni Maria
Linka:
 
Kiara
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Wendy Axon
Linka: