Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Škola tarotu

Škola tarotu - Pustovník - 9

Ten, kto spočíva v sebe samom, došiel domov. Stačila by táto jediná veta k popísanie posolstva karty číslo deväť - Pustovník? Stačila. Poďme ale radšej vysledovať na karte samotnej, čo vlastne doviedlo toho Múdreho medzi nami.

Ten, kto spočíva v sebe samom, došiel domov. Stačila by táto jediná veta k popísanie posolstva karty číslo deväť - Pustovník? Stačila. Poďme ale radšej vysledovať na karte samotnej, čo vlastne doviedlo toho Múdreho medzi nami. Osamelý pustovník stojí na pustej ceste na vrcholku hory a svieti lampášom, ktoré osvetľuje náš vnútorný život, aby ten, kto je dole, našiel cestu a mohol vystúpiť tam, kde ho s láskou a trpezlivosťou očakáva. Drží lampu v pravej ruke, teda v ruke vedomia. To značí, že ju zapálil úsilím svojej vôle. Odráža duchovnú cestu, na ktorej nachádzame vnútornú pravdu. Lucernu osvetľuje horiaca šesťcípa hviezda, je to hviezda Šalamúnova, teda symbolizujúca tú najvyššiu múdrosť, poukazuje nám aj na miešanie ženského princípu podvedomia a mužského princípu vedomie seba samého. Zdá sa, že každý kto naozaj hľadá, musí z času na čas odísť na miesto, kde bude sám.

Pravé múdrích pustovníkoch totiž vyškolila škola života, a preto teraz môžu pomáhať iným, ktorí sa učia, a svieti im na cestu svetlom svojej múdrosti. To ukazuje farba plášťa nášho "eremity", lebo sivá je farbou múdrosti. Číslo deväť, posledné číslo nášho číselného systému ukazuje nám, že ide o dosiahnutie cieľa, uskutočnenie, dokonalosť a dovŕšenie. Keď sa na figúru na karte pozrieme pozornejšie, uvedomíme si, že celé jeho telo svojím tvarom pripomína deviatku. Aj číslo samo ako je známe pripomína, že naše skúsenosti môžu slúžiť nám aj druhým. Dovŕšenie potvrdzuje skutočnosť, že v ľavej ruke podvedomí drží palicu, či barlu, ktorú potvrdí túto platnosť. Čerpá silu zo svojho vnútra a nepotrebuje, aby ho niekto podporoval, môže sa plne spoľahnúť sám na seba. Pustovník je spájaný s Jungovým archetypom múdráka a gréckym bohom Kronom. Patrí spolu so Spravodlivosťou, Miernosťou a Silou medzi základné cnosti.

Uvedomujeme si, že každý sme v podstate sami. Pustovník niekedy ukazuje na vnútene obmedzenia, ktoré môže zmeniť len čas, nie naša vôľa. Keď sa s realitou zmierime, pochopíme, že nie je možné bojovať s tým, čo sa nedá zmeniť a dosiahneme isté pokory a zmierlivosť. To sú vlastnosti, bez ktorých nezvládneme životné úspechy a neúspechy. Veci sa zmenia, až príde ich čas. Nič si nemožno vynútiť, môžeme len čakať a nechať sa viesť hlasom v nás. Zrodila sa v nás silná túžba po sebestačnosti, dostávame šancu spoznať seba samého a preniknúť do končín, ktoré nám boli skryté. Je čas rozvinúť svoje vnútorné zdroje. Je možné, že sa budete musieť niečoho vzdať, aby ste boli konečne sami sebou a prehodnotili tak svoj život. Táto tarotová karta môže tiež naznačovať, že do nášho života vstúpi učiteľ, ktorý nám pomôže hľadať a nájsť cestu k vnútornej múdrosti.

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
ZANINY
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Anika
Linka: