Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Škola tarotu

Škola tarotu - Sila - 8

Jej duchovným učiteľom sa nepochybne stal sám život, a preto hľadá jeho nekonečné zákony, aby ju viedli po konkrétnych konečných činoch. Ak postavíme symbol nekonečna hore, stáva sa z neho osmička, číslo Sily, disciplíne a starostlivosťi, ktorá je nevyhnutná preto, aby sme mohli uskutočniť tieto činy.

Jej duchovným učiteľom sa nepochybne stal sám život, a preto hľadá jeho nekonečné zákony, aby ju viedli po konkrétnych konečných činoch. Ak postavíme symbol nekonečna hore, stáva sa z neho osmička, číslo Sily, disciplíne a starostlivosťi, ktorá je nevyhnutná preto, aby sme mohli uskutočniť tieto činy. To, čo sa objavuje na tejto karte, je v protiklade k predošlým verziám karty Sila, ktorú máme všetci v sebe, staršie karty znázorňujúce bojovníka s kyjakom. Tá ilustrovala zastaralé chápanie vlády silou. Sila teraz ukazuje pokojnú a vážnu Ženu, ktorá stojí na otvorenej pláni a Kráľa zvierat. Ukazuje nám, že vnútorná sila človeka je najvyšším prostriedkom vlády. Skrotenie divokého zvieraťa, poťažmo svojho vlastného libida, vyžaduje veľa uvedomenie, čo naznačuje skutočnosť, že scéna sa odohráva v plnom dennom svetle. Sila predstavuje podvedomie, túžbu, intuíciu a tvorivé uplatnenie našej vôle a oznamuje nám dve dôležité skutočnosti. Po prvé, že ten, kto je v tomto postavení je motivovaný túžbou, láskou a inteligenciou viac ako strachom. Hovorí nám to vážny a kľudný výraz jej tváre a jej biele rúcho. Po druhé, že je pripravená zapojiť sa do života a začína byť schopná kreatívne ovládať a zamerať svoju Silu tam kde je to potrebné a prospešné. Na hlave má korunu z kvetov na znamenie, že jej sila kvitne, pretože ovláda seba, svoje inštinkty, emócie i biologické pudy, teda svoje spojenie s levom, ktoré sa praxou zdokonaľuje. Nad hlavou sa jej vznáša znamenie nekonečna, ktoré rovnako ako na karte s mágom prezrádza nekonečnosť jej možností. Tento symbol tiež značí stav rovnováhy a vnútornej prepojenosti, a že vnútorná vôľa Ženy sa sústreďuje na túžbu správne konať, na dôležitosť vyváženosti.

Odvaha, sebavedomie a vnútorné zdroje, to sú signifikanty tejto karty. Tieto sily potrebujeme k dosiahnutiu vlády nad sebou. Silou vôle dokážeme zvládnuť všetky prekážky a naučíme sa ovládať. Karta ukazuje, že máme dostatok vnútornej sily plniť svoje predsavzatia, že musíme veriť, aby sme dosiahli úspech. Máme vyvinúť väčšiu dôveru vo vlastné schopnosti, vzdorovať všetkým poraženeckým pocitom, krotiť svoje emócie a napriamiť ju správnym smerom. Máme dosť vytrvalosti, aby sme dosiahli ciele.

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
ZANINY
Linka:
 
Veštkyňa Lýdia
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Sandra
Linka:
 
Jana Sofia
Linka:
 
Nikita
Linka: