Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Škola tarotu

Škola tarotu - Spravodlivosť - 11

Visiaci Spravodlivosť drží v pravej ruke zdvihnutý meč a v ľavej má váhy, a to preto, že intuícia, ktorá rozlišuje (meč) vidí i zvažuje dvojité videnie - súd mysle a súd srdce (váhy). Je to zrelosť, ktorá prináša schopnosť najprv vážiť, merať a kriticky analyzovať všetky okolnosti a ich možný dopad a až potom konať. S tým je spojená dôvera, že všetko čo takto zvážime, bude vo vzťahu s tým, čo potrebujeme.

Spravodlivosť predstavuje jednu zo základných štyroch cností, ďalšie sú Miernosť, Sila a Pustovník.

Visiaci Spravodlivosť drží v pravej ruke zdvihnutý meč a v ľavej má váhy, a to preto, že intuícia, ktorá rozlišuje (meč) vidí i zvažuje dvojité videnie - súd mysle a súd srdce (váhy). Je to zrelosť, ktorá prináša schopnosť najprv vážiť, merať a kriticky analyzovať všetky okolnosti a ich možný dopad a až potom konať. S tým je spojená dôvera, že všetko čo takto zvážime, bude vo vzťahu s tým, čo potrebujeme.

Má na sebe šaty v červenej farbe odvahy a túžby, ktoré zakrýva zelený pláštik tvorivosti. Naznačuje to túžbu ovládanú múdro smerovanou tvorivosťou. Spravodlivosť nám dáva morálnu lekciu, aby naše skutky boli láskavé a milosrdné všade, kde je to možné. Slušnosť a nestrannosť bez súcitu a účasti môžu byť chladné a necitlivé. Meč umožňuje preťať predsudky a racionálne analyzovať situáciu. Spravodlivosť drží spravodlivý meč, a ak Spravodlivosti neslúžime, vždy vzniká karmická väzba.

Váhy nám ponúkajú vyvážené perspektívy, takže môžeme urobiť rozumné rozhodnutie. Natiahnutou nohou dáva Spravodlivosť najavo, že je hotová konať. Odráža našu schopnosť rozlišovať a robiť nezaujato nestranné rozhodnutia. Preto musíme najskôr všetko zvážiť a nenechať sa unášať emóciami či predsudkami. Vykonávať skutočnú spravodlivosť býva niekedy veľmi tvrdé a ťažké vinou sociálnych, politických i kultúrnych zvyklostí a predpojatým, ale celkovo je to menej bolestné, ako konať nespravodlivo.

Karta nám teda napovedá, že poctivého a slušného riešenia dosiahnete jedine tak, že všetko racionálne zvážite. Že dokážete danú situáciu posudzovať objektívne a poctivo priznáme, že je výsledkom našich činov a neházate vinu na druhých. Ak vediete právny spor naznačuje, že je možné dohodnúť sa mimosúdnym konaním. Hľaďte na záležitosti vyvážene a hľadajte efektívny postup riešenia problémov, na ktoré sa pýtate. Táto karta po vás chce, aby ste poctivo analyzovali pozíciu a zistili, v čom spočíva úloha anketára. Možno sa vám dostane múdre rady, nad ktorou by ste sa mali zamyslieť. Nastal čas rozhodnutia. Aj keby záležitosť nedopadla podľa očakávaní, Spravodlivosť hovorí, že to tak musí byť.

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
ZANINY
Linka:
 
Tama
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Nikola
Linka:
 
Pepik
Linka:
 
Dagmarka
Linka: