Nepodceňujme svoje sny, sú pre nás dôležité! | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Snár a Výklad snov

Nepodceňujme svoje sny, sú pre nás dôležité!

Hoci má každý človek k svojim snom iný prístup, pre všetkých sú sny dôležité. Rozdiel je iba v tom, že niekto svoje sny rozoberá a iný si ich vôbec nepamätá alebo im neprisudzuje žiaden význam. Pravdou však je, že bez snívania by sme nemohli kvalitne žiť, lebo naša psychika sa regeneruje prostredníctvom našich snov.

Nie všetky sny však majú rovnaký pôvod, zmysel a význam. Podľa odborníkov sa sny môžu rozdeliť na tri typy. Každý z nich vypovedá o niečom inom...

Sny, ktoré predpovedajú ochorenie

Už veľký mysliteľ Aristoteles veril, že sny prinášajú informácie o chorobách – a dokonca aj o ich liečení, spôsobe ako nasmerovať liečbu. Hippokrates vo svojom diele dokonca sformuloval diagnostický význam snov. Vysvetľoval to tým, že v spánku sa môže duša zaoberať skúmaním drobných nerovnováh v tele a vyslať o tom signál pomocou obrazov štyroch živlov - ohňa, vody, zeme a vzduchu. Aj súčasní vedci zaoberajúci sa touto problematikou dospeli k názoru, že sny nám prinášajú informácie o našom zdravotnom stave – nie však priamo, ale v obrazoch,  takže ich posolstvo nie je ľahké rozšifrovať. Nikdy však nie je na škodu, keď na podnet opakujúcich sa desivých snov absolvujeme preventívnu prehliadku.

Nepodceňujme svoje sny, sú pre nás dôležité!

Sny, ktoré očisťujú psychiku

V 60. rokoch 20. storočia prebehol pokus na zistenie, či musí človek snívať. Dr. W. Dement budil pokusné osoby v REM fáze spánku, kedy najintenzívnejšie snívame. Po niekoľkých takýchto nociach vykazovali pokusné osoby zmeny nálady, pokles sústredenosti, nárast úzkosti; a počas spánku takmer neustále upadali do REM fázy – akoby potrebovali dohnať zameškané... Druhá skupina dobrovoľníkov budená v non-REM fáze nevykazovala žiadne zmeny nálad. Ide teda o akúsi regeneráciu psychiky formou snívania. Desivé nočné mory, ktoré sa vyskytujú u detí aj dospelých majú očistnú funkciu. Na jednej strane je to varovanie, že si človek nedokáže s niečím poradiť a nie je schopný vyjadriť svoje pocity a na druhej strane práve prostredníctvom snov sa zotavuje psychika. Nočné mory treba brať vážne hlavne u detí, lebo odzrkadľujú nezdravé prostredie v ktorom dieťa žije a nedokáže to adekvátne spracovať. Môže ísť o nezdravú atmosféru v rodine, o sledovanie nevhodných filmov alebo o šikanu v škole o ktorej dieťa nehovorí. V takomto sne máme tendenciu dokončiť veci a záležitosti, ktoré nás mátajú v reálnom živote. Hlavne vtedy, ak ide o nejakú náročnú situáciu, ktorá nás prenasleduje aj v snoch.  Sigmund Freud tvrdil, že sen je kompenzáciou nesplneného priania v reálnom živote a preto je jeho význam veľmi individuálny.

Sny, ktoré sú prorocké

Najzriedkavejší typ sna je taký, ktorý pochádza z niečoho, čo nás presahuje ako jednotlivcov, teda sen prorocký. Môže ísť o predvídanie katastrofy vo svete alebo o situácii v súkromnom živote, ktorá sa ešte len stane. V staroveku pokladali mnohí ľudia sny za rovnako reálne ako to, čo sa deje v bdelom stave. Prikladali snom tiež veštecký význam a riadili sa podľa toho. Dôležité rozhodnutia konzultovali s vykladačmi. Napríklad pred plánovanou vojnou chodili do veštiarne v Delfách, kde na základe znamení v snoch robili konečné uzávery. Prorocké sny sa u niektorých ľudí vyskytujú doteraz. Ak má niekto takýto sen, treba ho brať vážne, lebo sa vďaka nemu môžeme vyhnúť veľkému nešťastiu.

Sprac: - Olianna -

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Dagmarka
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Leni Maria
Linka:
 
Tomáš
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Wendy Axon
Linka: