Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

Ako mať svoj život pod kontrolou

Z bolestivých spomienok vzniká hriech a z našich chýb ochorenie. /Havajské príslovie/

Je Ho'oponopono správna cesta?

Vo svojom živote stretnete množstvo ľudí, ktorí vám budú tvrdiť, že práve cesta, ktorú vám ponúkajú je tá pravá. Či už sú to rôzni priatelia, známi, neznámi, cirkvi, sekty – všetci majú stopercentný „liek“ na vaše trápenia a bolesti. Chce to veľa krát len jedno – nechať sa tak trochu ovplyvniť.

správna cesta

Ho'oponopono je iné – všetko máte vo svojich rukách, alebo lepšie povedané, vo svojej hlave. Stačí, ak prevezmete zodpovednosť za všetko, čo sa vo vašom živote deje. Toto je hlavný princíp, no netreba si ho mýliť s vinou. To, čo sa v našich životoch deje nie je nikoho vina. Je to dej, ktorý nazývame osudom. Ale aj ten sa dá ovplyvniť ak uveríme, že všetko, čo sme prežili a ešte prežijeme je určitá skúsenosť, ktorou sme sa rozhodli prejsť. A tu nastupuje známe duchovné pravidlo, ktoré hovorí, že prevzatie zodpovednosti znamená nechcieť zmenu od druhých ale od seba samého. Prijať zodpovednosť znamená, že sa vedome rozhodneme byť zodpovední za vlastné myšlienky a činy a tiež za to, či sa chceme alebo nechceme nechať riadiť vlastnými spomienkami, vzorcami myslenia a blokmi.

Za čo v živote zodpovedáme

Všetky situácie, ktoré sa v našom živote odohrávajú sú v skutočnosti príležitosťami. Aj tá najhoršia možná udalosť (smrť blízkeho človeka, strata rodiny, peňazí alebo zamestnania, choroby aj nepríjemné udalosti) v sebe nesú možný potenciál pre rast a zmenu. No zároveň platí, že je ťažké vo vypätých chvíľach udržať čistú a pozitívnu myseľ. Toto dokáže málokto z nás  a tak na pochmúrnych myšlienkach nie je vôbec nič zlé. Našou zodpovednosťou je rozhodnúť sa, aký vplyv na nás táto situácia bude mať. Ak ju využijeme ako príležitosť k tomu, aby sme urobili napríklad dlho odkladané zmeny, opustili nefunkčné vzťahy, zmenili zamestnanie atď... máme moc k tomu sa slobodne rozhodnúť. Sme slobodní ľudia so slobodnou vôľou a taktiež nie je zlým krokom, ak budeme považovať akýkoľvek problém za problém.

Sme plne zodpovední za vytváranie "spomienok", ktoré sa v našej mysli ukladajú a prehrávajú ako problémy. Sme plne zodpovední za rozhodnutia, či tieto spomienky chceme "vyčistiť". Našou jedinou zodpovednosťou teda je rozhodnúť sa, či chceme tieto bloky z podvedomia odstrániť.

Skúste si predstaviť svoj život, ako jedno veľké divadelné javisko s mnohými kulisami a hercami. Okolnosti sú kulisy a ľudia sú herci. Všetci hrajú predstavenie pre vás podľa scenárov, ktoré ste napísali vy. Vy ste jediný, kto môže tento scenár zmeniť – vyčistiť problém. Jeho pôvodca buď zmení správanie, alebo jednoducho z vášho života odíde. Technika Ho'oponopono je úžasná v tom, aká je jednoduchá. Nepotrebujete mať žiadne špeciálne zručnosti, môžete čistiť kedykoľvek, kdekoľvek a akokoľvek. Vaša inšpirácia vám napovie, čo je pre vás správne. Dôležité je začať čistiť hneď, ak problém nastane a nie sme s niečím spokojní. Nesmieme sa nechať vtiahnuť do negatívneho uvažovania, pretože sa naše emócie zmenia a my si vytvoríme ďalšiu negatívnu skúsenosť (začneme sa hnevať) a dostaneme sa do kruhu takýchto emócií. Psychoterapeuti často hovoria: „Všetko je vo vašej hlave.“ A majú sto percentnú pravdu.

Ho´oponopono je cenný dar, ktorý pomáha človeku rozvinúť funkčný vzťah zo svojou podstatou a nepretržite prosiť o nápravu chybných myšlienok, slov a skutkov. Podstata techniky spočíva v slobode a bezpodmienečnom oslobodení sa od minulosti. ..."

Zákon príťažlivosti

Určite ste o ňom počuli. Naše myšlienky určujú smer nášho života a my si do neho môžeme pritiahnuť  všetko čo si budeme skutočne priať. Zožneme čo sme zasiali, aj keď sa to odohralo len v našej hlave. Praj si – a bude ti dané.

Pozitívna myšlienka (energia) sa vracia vo forme pozitívnej skúsenosti v živote. Stačí sa naučiť správne si priať a naše myšlienky sa zhmotnia.  Knihy a filmy, ktoré sa zaoberali zákonom príťažlivosti popisujú, že ak po niečom konkrétnom túžime, stačí si predstavovať, že to máte a naša predstava sa stane realitou...
Áno, na prvý pohľad to vyvolá u mnohých úsmev. Pravdou je, že ak sa človek začne zaujímať o rozvoj svojej osobnosti, je pozitívne myslenie spravidla prvou vecou, s ktorou sa na svojej ceste stretne.
Chcieť si pritiahnuť podľa zákona príťažlivosti čokoľvek konkrétne do svojho života znamená mať konkrétny zámer. A zámer vychádza z našej mysle. Pokiaľ si teda čokoľvek naša myseľ praje a túži po tom, aby sa to akokoľvek zhmotnilo znamená to, že sa vedome i podvedome rozhoduje práve na základe týchto programov.

Ho'oponopono nás naučí zbavovať sa negatívnych programov - spomienok ich čistením. Jeho podstatou teda nie je pritiahnutie konkrétnej veci, situácie alebo osoby do vášho života. Princípom čistenia spomienok je absolútne odovzdanie situácie (božstvu, vesmíru, prírode - nazvite si sami komu, ako chcete). Pamätajme však, že my ste toho súčasťou. Súčasťou boha, vesmíru, prírody atď. Akonáhle sa zbavíme negatívneho posudzovania (vyčistíme sa), dostaneme sa do tzv. nulového bodu. V ňom sú moje vibrácie dostatočne vysoké na priame spojenie s božstvom (ktorým som ja sám, len si to negativitou blokujem) a môžem tak vytvoriť vo svojom živote, čokoľvek chcem. V tomto nulovom bode sa stávam kanálom a môžem byť obdarený inšpiráciou. Pod inšpiráciou sa myslia nápady a zhody okolností, ktoré do nášho života prinášajú to najlepšie. Niekedy ešte lepšie, než si vieme sami predstaviť.

Myseľ, ktorá sa nachádza v "nulovom stave" koná na základe inšpirácie. V nulovom stave neexistujú žiadne negatívne spomienky a naša myseľ a podstata je úplne čistá. V nulovom stave neexistuje nič, no možné je všetko...

A vôbec to neznamená, že by sme sa mali vzdať svojich snov a prianí. Je potreba ich len čistiť. Je dôležité, aby tieto zámery neboli len konštruktom nefunkčných myšlienkových programov. Zrejme už viete, čo od života čakáte. Máte jasný zámer, túžbu alebo želania. Jasne si ho formulujte a - čistite. Nechajte tomu voľný priebeh a netlačte na pílu. Ak vaše priania a zámery vychádzajú z inšpirácie, veci môžu nabrať veľmi rýchly spád. Inšpirácia neprešľapuje na prahu za dverami - do vášho života vletí nečakane a na nič sa nepýta. Potom konajte. To je najlepší návod na to, ako si plniť svoje sny. Pamätajte však: Ak stále váhate, nad situáciou premýšľate a nie ste si istí, či priamo cítite neistotu, zrejme vaše rozhodnutie bolo čisto rozumové – vaša myseľ konala na základe spomienok. Nebola v nulovom bode. Takéto rozhodnutia často nebývajú úspešné. To je falošná predstava nášho ega. Ale môžeme získať skutočne veľa, keď sa tejto ilúzie zbavíme. Nechajte konať Inšpiráciu. Dôverujte jej a verte sebe. Svet je plný malých i veľkých zázrakov a splnených prianí. Aj vy sa môžete vydať na úplne novú cestu. K tomu naozaj nemusíte tlačiť na pílu  - mať priania a túžby je prirodzené. Dôležité je poznať, že sú naozaj vaše. Keď nájdete svoj vnútorný pokoj a mier spoznáte, ktoré veci vo vašom živote sú tie podstatné. Napovie vám vaša inšpirácia. 

4 vety, ktorými môžete zmeniť svoj osud

Ak v našom živote niečo nefunguje, je nutné vyčistiť naše spomienky. Podľa Ho´oponopono toho dosiahneme pomocou jednoduchého procesu, opakovaním štyroch viet - mantier:

1.Milujem Ťa  

2.Ospravedlňujem sa

3.Odpusť

4.Ďakujem

Opakovaním týchto slov dosiahneme proces čistenia negatívnej energie v nás, chybných vzorcov, myšlienok a programov. Muž, ktorý úspešne použil túto metódu v rokoch 1984 - 1987 ako klinický psychológ na uzavretej bezpečnostnej jednotke Štátnej psychiatrickej liečebne na Havaji. Pomocou metódy Ho´oponopono uzdravil celé oddelenie psychicky narušených väzňov, bez toho, aby sa s jediným z nich osobne stretol. Znie to neuveriteľne. S použitím obnovenej techniky Ho´oponopono, procesu pokánia, odpúšťania a transmutácie dokázal tento terapeut premeniť svoje aj klientovo chybné uvažovanie v zdravé myslenie naplnené láskou. Princípom jeho „liečby“ bolo už spomínané prevzatie zodpovednosti . Za to, čo sa deje nielen nám samotným, ale aj komukoľvek, kto sa vyskytne v našej blízkosti s akýmkoľvek problémom.

Áno, je pravda, že táto technika bola po dlhé roky neznáma. Nebola však až taká tajná, ako sa dnes o nej hovorí. Bola len tak neuveriteľne jednoduchá, že ju aj psychológovia označovali za rozprávku. V súčasnosti je predmetom štúdií, o Ho'oponopono vychádzajú príručky, usporadúvajú sa semináre, kurzy aj školenia. To všetko preto, lebo mnohí uverili. A pochopili. Vyskúšali... a dostavili sa výsledky. Cieľom tohto článku nie je naučiť vás všetkému a odpovedať na akúkoľvek otázku. Na to je tu množstvo kníh, ktoré vyšli aj na Slovensku. Našim cieľom je vysvetliť a ukázať, kadiaľ vedie cesta, ak vás táto technika zaujala. Vieme však, že začať môžete kedykoľvek a len s poznatkami z tohto príspevku. Ho'oponopono nie je nič zložité. Ani tajné a dovoľujeme si tvrdiť, že ani nefunkčné. Chce to len skúsiť.

Kde vlastne žijeme?

Všetky informácie o okolitom svete získavame iba našimi zmyslami. Svetlo, ktoré sa odrazilo od predmetu, ktorý vidíme, vchádza do oka cez zreničku a vytvorí na sietnici obraz, ktorý je vertikálne prevrátený. Potom je obraz prevedený na elektrické signály a pomocou neurónových signálov je dovedený do zadnej časti mozgu ktorý premení elektrické signály na naše videnie. To znamená, keď povieme že niečo vidíme, tak vlastne vidíme iba elektrické signály ktoré náš mozog premenil na obraz. Tu si musíme uvedomiť, že náš mozog je uzavretý v lebke a je v totálnej tme a nie je možné aby prišiel do kontaktu so svetlom. V mozgu  vznikne nervový impulz a ten sa trochu záhadne premietne do vedomia. Všetko, čo vnímame a vieme o okolitom svete, sú teda len naše myšlienky. Nemáme žiadnu šancu zistiť, či vonkajší svet skutočne existuje alebo sa celý odohráva iba v našej mysli. Niektoré mystické smery tvrdia, že žiadny vonkajší svet neexistuje a existuje iba svet vnútorný, vnútri nášho vedomia. Havajskí  a polynézski šamani využívajú učenie, že vonkajší svet je iba vnútorným, k tomu, aby liečili iných ľudí prostredníctvom zmeny a liečenia samého seba.

Príčina a následok, alebo cesta k technike Ho´oponopono

Aby sme si mohli podrobnejšie opísať techniku Ho´oponopono, musíme sa na chvíľu vrátiť k nášmu osudu.. V prítomnosti nemôžeme meniť následky "osudu" z minulosti. Môžeme na ne len reagovať. Nech sa nám vo vašom živote deje čokoľvek, deje sa to z dvoch dôvodov - buď sme na niečo reagovali (myšlienkou alebo činom), alebo nereagovali a situáciu nechali vyplynúť (ponechali svojmu osudu).

To znamená - či reagujeme alebo nereagujeme, stále tak vytvárame svoj osud. Všetkým, čo robíme aj nerobíme.
Toto je dôležité vedieť - svoj osud priamo určujeme sami - spôsobom, ako na veci a situácie reagujeme  alebo nereagujeme v prítomnosti. Ak máte pocit, že vo vašom živote niečo nefunguje, môže to priamym dôsledkom vášho reagovania alebo nereagovania v minulosti. Všetko so všetkým súvisí a tak aj reaguje.
Umenie života je pozerať sa na veci tak ako sú - vo svojej prostej podobe, tu a teraz.
Akokoľvek na veci dnes budete reagovať, taký bude váš zajtrajší osud.

„Pamätajte si, že to, čo vidíte u druhých, je tiež vo vás samotných, takže všetky uzdravovania sú liečením seba samého. Nikto iný tieto procesy nemôže uskutočniť, iba vy. Celý svet je doslova vo vašich rukách.“

Podľa neho je potrebné začať vetami "Ospravedlňujem sa" a "Prosím, odpusť mi." Toto hovoríte, aby ste uznali, že sa niečo - bez toho aby ste vedeli čo - dostalo do vášho tela alebo mysle. Nemáte potuchy, ako sa to tam dostalo a ani to nemusíte vedieť.

Príklad: Ak máte nadváhu, jednoducho ste chytili program, ktorý vám ju spôsobuje. Tým, že hovoríte "Ospravedlňujem sa", hovoríte Božstvu, že vnútorne odpúšťate komukoľvek a čomukoľvek za to, že vám ju do života priniesol. Nežiadate Božstvo, aby vám odpustilo, žiadate Božstvo, aby vám pomohlo odpustiť sebe samým.

Potom opakujete "Milujem ťa" a "Ďakujem ti".

Slová "Milujem ťa" rozprúdia zablokovanú energiu. Znovu sa napojíte na Božstvo. Vzhľadom k tomu, že nulový stav je úplne čistá láska  a je to svet bez hraníc, začínate sa dostávať do tohto stavu tým, že vyjadrujete lásku. Keď po tomto výroku vyslovíte "ďakujem ti", vyjadrujete vďačnosť. Vyjadrujete vieru, že problém bude vyriešený pre najvyššie dobro všetkých zúčastnených.

Čo sa bude diať ďalej, závisí na Božstva (čiže od vás samotných). Môžete cítiť inšpiráciu na nejakú činnosť. Nech je to čokoľvek, urobte to. Ak si nie ste istí, či by ste onú činnosť mali vykonať, použite rovnakú metódu liečenia na vašu neistotu. Keď sa očistíte, budete vedieť, čo máte robiť...

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Anika
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Kiara
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Večernice
Linka:
 
ZANINY
Linka: