Bez kriku sa vychovávajú deti lepšie | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

Bez kriku sa vychovávajú deti lepšie

Pri výchove detí občas nastanú situácie, kedy použijete krik a vyhrážky. Svoj cieľ tým však väčšinou nedosiahnete. Prečítajte si zopár rád, ako treba jednať s deťmi ak chcete, aby vás počúvali:

Zvoľte správny tón hlasu

Ak dieťa neposlúchne a nerešpektuje príkaz, tak rodič zvyčajne zvýši hlas až do kriku na dieťa, To ale väčšinou neprinesie žiadaný efekt. Pokúste sa preto namiesto kriku iba mierne zvýšiť hlas a nasadiť pomalý a autoritatívny tón. Takýmto tónom veľkú väčšinu detí prinútite k pozornosti. Vzbudí to v ňom viac vážnosti, ako keby ste na neho kričali z inej miestnosti.

Bez kriku sa vychovávajú deti lepšie

Svoju požiadavku formulujte čo najjednoduchšie

Dôležité je tiež vyberať správne slová, zrozumiteľne, jasne a stručne dieťaťu v rámci jeho veku vysvetliť, čo od neho požadujete. Mnohokrát nás to zvádza, aby sme deťom veci zoširoka vysvetľovali, a zahŕňali ich množstvom informácií. Ale nie je to potrebné. Jednoduché vety si deti zapamätajú lepšie ako nekonečné príbehy. V úvode vety povedzte, čo potrebujete a prečo. Potom trvajte na splnení vašej požiadavky.

Ak vás dieťa nahnevá, nereagujte okamžite

Súvisí to do veľkej miery s vašou schopnosťou sebakontroly. Pokiaľ chcete dosiahnuť pri výchove úspech, nesmiete vybuchnúť hneď, ako vás dieťa nahnevá. Radšej na chvíľu odíďte z miestnosti, celú situáciu predýchajte a až potom k dieťaťu prehovorte pevným a vážnym hlasom. Za jeho neprístojné správanie, či konanie ho môžete potrestať alebo pokarhať ale bez kriku. To dieťaťu ukáže, že máte pod kontrolou seba a aj to, čo hovoríte.

Počúvajte  podporte svoje dieťa

Ak budete prejavovať záujem o pocity vašich detí, budú oni venovať pozornosť zase vám. Budú sa chcieť s vami deliť o svoje zážitky i pocity. Budujte si vzájomnú dôveru. Ak ju stratíte v úvode, len veľmi ťažko ju získate späť. Zároveň sa pokúste o spoluprácu so svojimi deťmi. Opíšte, čo vidíte  alebo popíšte daný problém. S faktom, že deti budú vždy zabúdať na veci, ktoré sú pre nich nepodstatné sa musíte zmieriť. Nemalo by to však byť dôvodom na narušenie vzťahov medzi vami. Ako vo vzťahoch s dospelými, tak i vo vzťahoch s deťmi, je rešpektujúca komunikácia dôležitou súčasťou pevných, láskavých a ničím nenarušiteľných celoživotných vzťahov.

Sprac:  - Olianna -

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Wendy Axon
Linka:
 
Kiara
Linka:
 
Leni Maria
Linka:
 
ZANINY
Linka:
 
Dagmarka
Linka:
 
Anika
Linka: