Dokážete rozpoznať falošných ľudí? | EZO.TV
Kategórie
Volajte Teraz! 0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
 
Akčná Platba platobnou kartou 02 20 810 290
Normálna tarifa
 
 
POTREBUJETE POMOC? EZO.TV Info: 02 20 800 210
Spiritualita

Dokážete rozpoznať falošných ľudí?

Nečakajte úprimnosť od ľudí, ktorí nedokážu byť úprimní ani sami k sebe. Odhaliť falošných ľudí nie je až také zložité... Urobte to teda čím skôr, aby ste neplytvali energiu a nedávali svoj čas do vzťahov, ktoré sú iba jednostranné.

Ako týchto ľudí rozpoznáte?

Neúprimní ľudia sú sebestrední a chýba im sebareflefia

Falošný človek každú konverzáciu strhne na seba, musí byť stredom záujmu. Ak sa s ním podelíte o akomkoľvek vašom probléme, hneď začne rozprávať o svojich problémoch bez toho, aby vás vypočul a podporil. Týmto osobám taktiež chýba sebareflexia, teda náhľad na vlastné chovanie. Nikdy si nepriznajú chybu, nepreberú zodpovednosť za vlastný život, ich trápenie a všetko, čo sa im deje, je vždy vina niekoho iného. Málokedy sa teda vedia poučiť zo svojich chýb, nie to ešte zmeniť svoje chovanie a pohľad na seba. Ak sa pohádate, vždy je to vaša vina, oni sú neomylní.

Dokážete rozpoznať falošných ľudí?

Neúprinmí ľudia majú nerealistické videnie sveta a ostatných

Faloš so sebou prináša aj čiernobiele videnie sveta. Buď je všetko skvelé, alebo totálne strašné, buď je konkrétna osoba idiot, alebo dokonalá a úžasná. Falošní ľudia majú problém vidieť svet a ľudí reálne, takých, akí v skutočnosti sú. Nevedia integrovať všetky zložky osobnosti a života do jedného.

Neúprimní ľudia iné hovoria a iné robia

Veľmi častou črtou falošných ľudí je zmena názorov, lebo nemajú pevné hodnoty, ktorými by sa riadili. V praxi to znamená, že menia názory a postoje podľa toho, v akej spoločnosti sa nachádzajú. Potrebujú, aby ich ľudia mali radi a prijali ich medzi seba – tým si dokazujú vlastnú hodnotu, ktorú v skutočnosti v hĺbke duše necítia. Nevedia si stáť za svojim, povedať svoj názor, pretože sa boja, že nebudú obľúbení – a práve to potrebujú. Desia sa odmietnutia, ako sa ho desili aj v detstve. Títo ľudia vyrastali obvykle v rodine, kde boli prijatie a láska niečím podmienené.

Neúprimní ľudia sa do očí usmievajú a za chrbtom ohovárajú

 

Ak vo vašej prítomnosti niekto ohovára ostatných, môžete si byť na sto percentne istá, že vo vašej neprítomnosti ohovorí aj vás. Falošní ľudia robia všetko preto, aby vyzerali v očiach druhých lepšie a o to viac poukazujú na poklesky ostatných. Nedokážu byť úprimní do očí práve preto, lebo sa boja konfrontácie a neprijatia. Keďže nedokážu byť úprimní, ani ich podpora a obetavosť nie je úprimná, všetko je akoby silené, plytké a povrchné. Falošné osoby majú problém nezištne pomáhať, prospievať ostatným, či len tak podporiť priateľa bez toho, aby z toho niečo sami mali.

S neúprimnými ľuďmi nie sú možné hlbšie konverzácie

Priateľstvo s nimi je skôr plytkým a povrchným zoskupením. Nerobia nič iné, iba klebetia a hovoria o nepotrebných a nedôležitých veciach. Ak dôjde na vážnejšiu tému, ako riešenie partnerských problémov, osobné problémy či náročné obdobia v živote ako aj existenciálne otázky, falošná osoba sa k tomu nebude vyjadrovať. Nedokáže sa zamýšľať nad náročnejšími témami, nevie dobre načúvať, pretože je rada sama stredobodom pozornosti a nedáva dobré rady, lebo nemá nadhľad, odstup a nikdy sa nedokáže poučiť z vlastných skúseností. Práve preto je falošná osoba zlý spoločník, nepozná sa, a nechce sa poznať. Odmieta kopať hlbšie do svojho vnútra, bojí sa svojich emócií a vlastne nevie, ako sa cíti a kým skutočne je. Zmysluplná konverzácia by jej to pripomenula.

Neúprimná osoba nerešpektuje vaše hranice

Máte vo svojom živote osobu, ktorá sa urazí, ak jej niečo odmietnete? Ktorá nepochopí, že máte svoje hranice a nebudete ich pre nepodstatné veci prekračovať? Ak jej odmietnete urobiť službu, prispôsobiť sa jej programu, či vyhovieť prosbe, tak sa falošná priateľka na vás urazí. Vyžaduje, aby ste jej splnila každé prianie, aby ona bola spokojná a bola vo vašom živote osoba číslo jedna, teda najdôležitejšia. Je jej jedno, že máte plány na víkend, ona vás potrebuje. Nechápe, že máte rodinu alebo neodkladnú prácu...Jej totiž nezáleží na vás, len vás využíva na to, aby sa sama cítila dobre.

Sprac: - Olianna -

 
Vedúci poradcovia na Slovensku zodpovedajú Vaše otázky 24 hodín denne.
0900 700 333
Volajte za 2 EUR/min
Dagmarka
Linka:
 
Anika
Linka:
 
Leni Maria
Linka:
 
Tomáš
Linka:
 
Nikita
Linka:
 
Wendy Axon
Linka: